1. INNLEDENDE INFORMASJON

Informasjonen du legger igjen i dette skjemaet behandles av nettstedet Eiendom.no, som eies og administreres av Marketer Real Estate Technologies AS, org. 922 540 535 ("Marketer"). Marketer er behandlingsansvarlig for informasjonen, hvilket betyr at Marketer er ansvarlig for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med lovverk omhandlende beskyttelse av personopplysninger. Informasjonen brukes av Eiendom.no til å registrere deg i vårt kunderegister på det/de prosjektene du har meldt interesse for. Ved første registrering vil det også bli opprettet en brukerprofil. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring: klikk her.

2. SAMTYKKEERKLÆRING TIL Å MOTTA INFORMASJON, MARKEDSFØRING OG KUNDEUNDERSØKELSER

Marketer ønsker å sende deg informasjon, markedsføring og kundeundersøkelser basert på prosjekter du har meldt interesse for. For å gjøre det trenger vi noen opplysninger om deg, inkludert navn, e-post og telefonnummer. support@eiendom.no

Det er frivillig å motta informasjon, markedsføring og kundeundersøkelser fra Marketer. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å ta kontakt med vår Data Protection Manager på e-post: support@eiendom.no

Gjennom denne samtykkeerklæringen aksepterer du å bli kontaktet og holdt oppdatert pr. e-post og telefon basert på prosjekter du overfor Marketer har meldt interesse for.

3. SAMTYKKEERKLÆRING TIL AT PERSONOPPLYSNINGER DELES MED TREDJEPARTER

Marketer ønsker å dele dine personopplysninger med tredjeparter, så som eiendomsmeglere, for videre oppfølging knyttet til det/de prosjekter du har meldt interesse for. For at tredjeparter skal kunne gi deg videre oppfølging trenge vi å dele opplysninger om deg, inkludert navn, e-post og telefonnummer.

Det er frivillig å avgi samtykke til at dine personopplysninger deles med tredjeparter. Dersom du ikke lenger ønsker at Marketer skal dele opplysninger med tredjeparter, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å ta kontakt med vår Data Protection Manager på e-post: support@eiendom.no

Gjennom denne samtykkeerklæringen aksepterer du at dine personopplysninger kan overføres til tredjeparter, så som eiendomsmeglere, for videre oppfølging knyttet til det/de prosjekter du har meldt interesse for.

Sist oppdatert: 25. august 2021