Innledning

Marketer Real Estate Technologies AS, org. nr. 922 540 535 ("Marketer") har utviklet og drifter eiendom.no, Norges første boligplattform kun for nybygg ("Plattformen"). På Plattformen vil både kommende og salgsklare prosjekter i Norge legges ut, slik at både du som er litt nysgjerrig eller klar for å bo i et nytt hjem til enhver tid kan få full oversikt og registrere deg som interessent.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Marketer, som behandlingsansvarlig, innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Marketer vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Marketer ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene, og hvilke midler som skal benyttes.

Dersom du har spørsmål knyttet til Marketers behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Kasper Johnsen

Besøksadresse: Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo

Email: support@eiendom.no

Telefon (kundeservice): +47 23 96 69 07

Hvilke Personopplysninger vi behandler, samt formålet og det rettslig grunnlaget for behandlingen

Marketer behandler personopplysninger om brukere av Plattformen, de som registrerer seg som interessent på Plattformen, kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, og personer som kontakter Marketer, f.eks. ved å sende en henvendelse via Plattformen.

Marketer samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, som for eksempel når du registrerer deg som interessent på Plattformen, fra din bruk av Plattformen eller via telefon/e-post eller annen kontakt, og i forbindelse med vårt samarbeid med leverandører og kunder hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver.

Marketer behandler personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag:

  • Administrasjon av interessenter: for å registrere interessenter og informere om og sende oppdateringer på nåværende og fremtidige prosjekter du har meldt din interesse for og for å kartlegge interessenters preferanser etc. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og preferanser knyttet til prosjekter som interessenten oppgir. Konsekvensene av å ikke gi slike opplysninger er at Marketer ikke kan registrere deg som interessent, bruker eller gi deg informasjon om relevante prosjekter. Behandlingen bygger på samtykke som interessenten har avgitt ved registrering eller på grunnlag av en interesseavveining. Marketers berettigede interesse er å bistå deg.
  • For å dele personopplysninger med våre samarbeidspartnere, for eksempel utbyggere og eiendomsmeglere, herunder for å sikre videre oppfølging av de som har registrert seg som interessent. Denne behandlingen vil være basert på ditt samtykke, som avgis i forbindelse med at du registrerer deg som interessent på Plattformen. Den relevante samarbeidspartneren vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vedkommende samler inn og behandler.
  • For å få informasjon om bruk av Plattformen benytter Marketer informasjonskapsler (cookies) og samler inn og lagrer din IP-adresse (det nummeret som identifiserer din datamaskin eller annet utstyr på internett) og annen informasjon om din PC. Dette gjør vi for å telle antall besøkende, skille mellom ulike besøkende, huske tidligere besøk fra samme enhet, avdekke hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder besøkende kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes, indikere hvor (på område- eller landsnivå) besøkende kommer fra og for å beskytte Plattformens sikkerhet. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å innhente besøksstatistikk, samt å optimalisere og videreutvikle Plattformen. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i punkt 7.
  • Besvare henvendelser vi mottar, for eksempel via Plattformen, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å kunne håndtere og besvare slike henvendelser.
  • Sende ut markedsføring og nyhetsbrev, for eksempel om andre prosjekter, dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer og e-postadresse.
  • Systemtesting, kvalitetssikring, feilsøking og annen behandling som er nødvendig for å forbedre våre tjenester. Grunnlaget for behandlingen er Marketers berettigede interesse i å forbedre sine tjenester, samt å levere feilfrie tjenester til sine brukere.
  • Administrasjon av leverandør-, kunde- og andre samarbeidsforhold, hvor navn og kontaktinformasjon for ansatte hos leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør-, kunde- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner.
  • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
  • Ivaretakelse av Marketers eller tredjeparters rettigheter, herunder for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra brukere av Plattformen, interessenter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

Oppbevaring av personopplysninger

Marketer vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Marketer kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta Marketers rettigheter.

Beskyttelse av personopplysninger

Marketer tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Marketer vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Marketer kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Marketer vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen og ved gjennomføring av andre tiltak som er nødvendig for å ivareta dine rettigheter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Marketer vil også kunne utlevere personopplysninger til våre samarbeidspartnere, som f. eks. utbyggere og eiendomsmeglere, herunder for å sikre videre oppfølging av de som har registrert seg som interessent. Slik utlevering vil være basert på ditt samtykke, som avgis i forbindelse med at du registrerer deg som interessent på Plattformen. Den relevante samarbeidspartneren vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler.

Marketer kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Plattformen kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Marketer tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

Når du "liker" eller blir medlem av Marketers Facebook-side eller Marketers sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Marketers sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Marketer behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt ovenfor i punkt 1.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Marketers behandling av personopplysninger med oss først.

Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Plattformen. Ved endringer i Marketers behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på Plattformen.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 25. august 2021

Eiendom.no - Boligportalen kun for nybygg