Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Veum Hageby

Nye og energieffektive familieboliger - 4/5 Soverom - Mulighet for "Grønt Boliglån" - Barnevennlig og tett på naturen!
Pris

kr 5 410 712 - 7 022 747

Størrelse
111 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

25/37

Boligtype

Rekkehus

Tomannsboliger

Soverom

4 - 5

Om prosjektet

Det skal bygges totalt 37 familieboliger bestående av rekkehus og vertikaldelt halvpart av tomannsboliger. Boligen går over tre plan og har en innholdsrik planløsning med mulighet for inntil fire soverom. Eiendommene vil ligge fint til på feltet med vestvendte uteplasser, carport og takterrasse!

Eiendommen blir utformet med store vindusflater med gode lysforhold, en gjennomtenkt planløsning og private hager og skjermede uteplasser. De vil i i tillegg bli etablert takterrasse med meget gode solforhold. Det er lagt vekt på å ha store grøntarealer mellom eiendommen og et godt utemiljø. Som nærmeste nabo finner man Fredrikstadmarka, med tur- og lysløype, samt helårs skianlegg. Barnehager i umiddelbar nærhet, samt trygg skolevei i sykkelavstand. Eiendommene kvalifiserer også for "grønt boliglån", som har ekstra gunstige betingelser sammenliknet med vanlig boliglån.

Her får du en energieffektiv familiebolig som gir betydelig lavere kostnader til oppvarming. Alle boligene er utstyrt med avtrekksvarmepumper som kan redusere energikostnadene med opptil 50 prosent sammenlignet med tradisjonelle løsninger som balansert ventilasjon og elektrisk oppvarming.

Her får du en helt annen forutsigbarhet på strømregningen, og i tillegg bor du i en topp moderne bolig som er bygget i henhold til siste tekniske forskrift.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles senest 31.3.2025. Dette vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Boligområdet "Tunet" ligger på den sørlige delen av Veum Hageby og har adkomst fra Hestehagen. Eiendommene grenser til flere etablert og barnevennlig boligområder, både på Hestehagen, Veum og Ambjørnrød. Det er kort vei til barnehage, skoler, offentlig kommunikasjon og servicetilbud. Det finnes flere gang- og sykkelstier, som gjør at du raskt gjennom skogen kommer deg både til Stjernhallen, Bjørndalsdammene, sentrum, m.m. Pendler du retning Oslo er det kort vei til både Råde for togforbindelse og Evenrødveien med påkjøring til E6 på Solli.

Området vil bli helt flatt og bilfritt, som gir trygge omgivelser for ferdsel og lek. En egen, stor lekeplass med apparater blir en garantert favoritt for de minste innbyggerne i Hagebyen, i tillegg får de store mengder med tumleplass i parkanlegget. Å komme seg til barnehage og skole blir også lekende lett, den nærmeste barnehagen ligger 3 minutters gange unna og barneskole er knappe 20 minutter unna til fots på trygg skolevei.

Videre ligger fantastiske Fredrikstadmarka bare noen skritt unna, med skiløyper, tur- og sykkelstier, bærplukking og badevann. For den ihuga skientusiasten blir Veum Hageby et sted hvor skigåing kan nytes 365 dager i året – Fredrikstad skiklubb har laget en flott helårs skiarena rett i nærheten. Det er i tillegg kort vei til bl.a. fotballanlegg, samt god bussforbindelse til Fredrikstad sentrum.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, boder, fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette er planlagt søkt organisert som tilleggsdel til Kjøpers boligseksjon.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en carportplass i fellesanlegg til rekkehusene og carport i tilknytning til tomannsboligene.

Lagmannsretten har fastslått at det i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks anvisninger kan konkluderes med at parkeringsplasser må være 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift. I visse tilfeller hele 3 meter. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av carportanlegget vil bli. Dette er planlagt søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.
Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser i carportanlegget.

Boder

Utvendig boder ved inngangsparti. Det vil i tillegg bli utvendig bod på takterrasse.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Veum Hageby, 1615, FREDRIKSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lene Marie K Bjerkeli
Eiendomsmegler
Kontakt
Pål Karlstad
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!