Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Ullerudåsen 2

Innflytningsklare leiligheter på "Trekanttomta" med fine terrasser og spennende planløsninger | Ta kontakt for visning
Pris

kr 6 897 919 - 13 595 069

Størrelse
72 - 153 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/36

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 4

Om prosjektet

Ullerud Panorama er et boligprosjekt hvor arkitektene har fått slippe seg løs, og skape elegante boliger med en atmosfære litt utenom det vanlige.
Moderne leiligheter på 2 til 6 rom, og med størrelser fra ca. 39 til 158 kvm BRA. Velg selv hva som passer best. Flere av leilighetene går over to plan med ekstra takhøyde og flott terrasse, og i tillegg egen loftsterrasse.

Alle enhetene er godt tilpasset tomten, som ligger høyt og fritt og er vestvendt. Dette betyr sen kveldsol og utsikt over Drøbak og Drøbaksundet. Tenk deg lyset over Oslofjorden idet solen går ned en sen sommerkveld.

Det blir parkering i underjordisk parkeringsanlegg for de aller fleste leilighetene, med unntak av de minste 2-romsene som får parkering på bakkeplan. I parkeringsanlegget får alle enhetene er praktisk sportsbod. På bakkeplan blir det opparbeidet felles grøntområder rundt et gatetun, hvor det blir begrenset adgang til inn og utkjøring. Dette blir et skjermet nabolag hvor byggene harmonerer med terrenget og det veletablerte villaområdet rundt.

Hjemmeside til prosjektet : www.ullerudpanorama.no

Nå praktiseres det "førstemann til mølla" prinsippet. Det vil si at dersom du legger inn bud på en av de ledige leilighetene vil du få godkjent bud uten budrunde. Bud med forbehold eller som ikke har finansieringsbevis kan bli forkastet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt senest 20.07.2023.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Beliggenhet

Prosjektet Ullerud Panorama ligger flott til på et høydedrag med nydelig utsikt over Oslofjorden, Vestfjorden og Oscarsborg. På folkemunne er tomten kaldt «Trekanttomta». Eiendommen ligger i et særdeles populært og attraktivt boområde kun ca. 2 km fra Drøbak sentrum.

Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsområder og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er kort vei til fotballbane, lekeplass, båthavn, hesteridning og treningssentret. Drøbak
golfbane med sine 18-hull ligger på Belsjø og holder åpent fra mai til oktober (varierer etter værforhold). I nærheten av golfbanen finnes det også tennisanlegg på Heer både innendørs og utendørs. Området er et fint utgangspunkt for turer innover i marka, sommer som vinter.

Fra Oslo følger du skilting mot Drøbak sentrum. Når du kjører langs med golfbanen som du har på høyre side tar du første til venstre i rundkjøringen på Ullerud opp Ullerudbakken. Når du er kommet til toppen av Ullerudbakken vil prosjektet Ullerud Panorama ligge på venstre side av veien. Se for øvrig kart på annonsen eller i salgsoppgaven.

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider og kjøper vil bli invitert av entreprenør til eget tilvalgsmøte. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/ eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/ endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/ selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod og en parkeringsplass i felles underjordisk garasjeanlegg til hver bolig. For enkelte av leilighetene medfølger det parkeringsplass utendørs. Hvilke leiligheter som får plass i garasjeanlegg og hvilke leiligheter som får plass ute fremgår av prislisten.

Garasjeanlegget planlegges organisert som en nærings- seksjon. De som kjøper en garasjeplass blir eier av én ideell andel av seksjonen. Eierne av de ideelle andelene utgjør et tingsrettslig sameie – Ullerud Panorama Parkeringssameie.
Selger forbeholder seg likevel retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder, samt utendørs parkeringsplasser vil bli.

Økonomi

Prisinformasjon

Se egen prisliste.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Ullerudåsen 2, 1447, DRØBAK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kate Sandø
Områdeleder Stor-Oslo
Kontakt
Mats Tveter Våge
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!