Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconBILLINGSTAD
Alle enheter solgt

Torstadåsen 29A

Kun en igjen! Innholdsrik arkitekttegnet enebolig sentralt på Nesbru. Dbl. garasje. 3 stuer, 3 bad, 4 sov. En alt solgt.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/2

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4 - 5

Om prosjektet

På Billingstad i Asker har vi gleden av å presentere en frittliggende, stor arkitekttegnet enebolig med sjøutsikt, sentralt Billingstad- 3 stuer, 3 bad, 4 soverom, dbl garasje.
Boligen er tilnærmet innflytningsklar.

- Sjøutsikt
- Skjermet hage
- Terrasser
- Takterrasse
- En- stavs parkett
- Store vindusflater
- JKE kjøkken,
- Balansert ventilasjon
- Energieffektiv varmepumpe
- Turterreng
- Nær Skole-barnehage
- Nær offentlig kommunikasjon

Forutsetningen for overtagelse er at det foreligger brukstillatelse. Denne søkes om i månedsskifte oktober/november 2022.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Bolig er ferdig. Brukstillatelse forventes medio november

Beliggenhet

Stor enebolig oppføres på Torstadåsen på Billingstad / Nesbru i Asker. Dette er et veletablert felt bestående av hovedsakelig frittliggende eneboliger. Det er godt med sol og bra med utsikt.
Det er kort vei til barneskoler, matbutikker, tog/ buss og en rekke fritidsaktiviteter og turområder. Kort avstand til Billingstad stasjon med lokaltog som tar ca. 20 minutter til Oslo. Gangavstand til Hvalstad barneskole, Torstad ungdomsskole og Nesbru videregående. I tillegg ligger Steinerskole, Steinerbarnehage og Billingstad barnehage i nærheten. Det er godt med utvalg av dagligvareforretninger m.m. i umiddelbar nærhet. Kiwi ca 300 meter unna.

Kort kjøreavstand til handlemuligheter også på Holmensenteret, Slependen senter, Sandvika Storsenter og Trekanten i Asker, med alt av forretninger og servicetilbud.

I nærområdet finnes et bredt tilbud av fritidsaktiviteter for både store og små. Flotte turmuligheter, sommer som vinter, bl.a. den idylliske kyststien fra Holmen mot Nærsnes. Området grenser dessuten mot Vestmarka med fantastiske tur- og sykkelstier. Om vinteren er det godt utvalg av preparerte skispor og lysløyper. På Holmen finnes det et idrettsanlegg med ishall, kunstgressbane, turnhall, innendørs klatrevegg og tennisbaner. Gyssestad og Holmen slipp båthavn er få minutter unna.

Adkomsten til boligen er god, med en romslig dobbeltgarasje i underetasjen og rett ved inngangspartiet. Enkelt og greit.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligen oppføres på eiendommen gnr 31 bnr 235 i Asker kommune. Eiendommen har et beregnet tomteareal på 799,1 m2.

Eiendommen (Torstadåsen 29A) har en ideell andel 1/6 i realsameie gnr 31 bnr 237, som i hovedsak utgjør veigrunn.

Utomhusarealene er ferdigstilt. Det er allerede lagt ut ferdigplen og det er sådd med gressfrø i skråningene, som alt har startet å spire.

På eiendommen kan det bli etablert diverse felles ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og evt. andre ledninger. Disse ledningene vil kunne inngå i et sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til tinglysing av slike avtaler/erklæringer dersom disse skal tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Boligen leveres med dobbelgarasje med automatisk port

Boder

Det medfølger en innvendig bod. I tillegg er det avsatt bodplass i garasjen, se plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Prisantydning Kr 14.850.000,- + omk. kr 76 342,-
Samlet kjøpesum inkl omk Kr 14.926.342,-

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av salgsoppgaven som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2021, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, men det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers provisjon er avtalt til 1% av oppnådd salgssum.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 3 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Overflateskjema
2) Produktbeskrivelse
3) Plantegning
4) Fasade-, og salgstegninger
5) Utomhusplan
6) Byggetillatelse
7) Reguleringsplan m/bestemmelser
8) Matrikkelkart- og rapport
9) Grunnboksutskrift
10) Kopi av tinglyste heftelser fås ved henvendelse til megler
11) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Prisantydningen kr 14.850.000,- . Dersom det er flere budgivere vil det bli avholdt en vanlig budrunde, tilsvarende på bruktbolig.
Bud bør være megler i hende snarest etter visning. Bud må ha tidligste akseptfrist kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Ta kontakt med megler dersom spørsmål.
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers provisjon er avtalt til 1% av oppnådd salgssum.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 3 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for gnr 21, bnr 50, m.fl., Torstadåsen 21-31, planid 58d, vedtatt av Asker kommunestyre i møte 22.06.1988. Boligen ligger i et område som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel (2018-2030) vedtatt 14.11.2017 og er avsatt til Boligbebyggelse, Nåværende. Videre er eiendommen omfattet av kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud, vedtatt 08.11.2016.

Byggetillatelse er gitt den 18.10.21. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommen er støyutsatt. Det er utarbeidet en støyrapport av tomten som interessenter kan få ved henvendelse til megler. Det er blitt gjennomført støyfaglige utredninger og det vil bli etablert støyskjermer rundt huset.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for gnr 21, bnr 50, m.fl., Torstadåsen 21-31, planid 58d, vedtatt av Asker kommunestyre i møte 22.06.1988. Boligen ligger i et område som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel (2018-2030) vedtatt 14.11.2017 og er avsatt til Boligbebyggelse, Nåværende. Videre er eiendommen omfattet av kommunedelplan E18 Slependen-Drengsrud, vedtatt 08.11.2016.

Byggetillatelse er gitt den 18.10.21. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommen er støyutsatt. Det er utarbeidet en støyrapport av tomten som interessenter kan få ved henvendelse til megler. Det er blitt gjennomført støyfaglige utredninger og det vil bli etablert støyskjermer rundt huset.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer: 306 kvm BRA, 255 kvm P-ROM. Arealet for garasje er 37,8 kvm. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Torstadåsen 29A , 1396, BILLINGSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Sverre Nielsen
Sverre Nielsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!