Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Tallholen 2B

Sentrumstunet - nye 3-roms leiligheter sentralt på Romedal! Kun 2 igjen, innflytting des-24. Parkering i garasje og heis
Pris

kr 4 605 342 - 4 805 612

Størrelse
74 - 80 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/9

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Om prosjektet

Sentrumstunet er ett nytt kapittel i Romedal.
Når du svinger inn fra Åsvangvegen kjører du bilen inn i parkeringsanlegget før du tar heisen opp til ditt leilighetsplan. Du ofrer ikke en tanke på snømåking, strøing eller neste års gressklipping. Vedlikehold og oppussing ligger år unna. Trenger du noe på butikken er det en liten rusletur unna. Innbydende leiligheter med gode planløsninger og gode kvaliteter som vannbåren gulvvarme, skyvedørsgarderobe, komplett kjøkken med integrerte hvitevarer, flislagt bad og 1 stavs laminat.

Sentrumstunet Hus A vil bestå av 9 eierleiligheter fordelt over 4. etasjer. Første etasje vil bestå av garasjeanlegg hvor hver leilighet vil ha medfølgende én parkeringsplass. Sentrumstunet Hus B er ferdigstilt hvor kjøperne allerede har flyttet inn. Det er noen ledige leiligheter i hus B klare for overtagelse.

Leilighetstype 01 er en romslig 2-roms leilighet hvor du kommer inn i entre med avsatt plass til garderobeskap/klesanordning. Inngang fra gang til flislagt bad med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel. Kjøkken/oppholdsrom har adkomst til soverom som igjen har tilgang til egen innvendig teknisk bod av god størrelse. Stue med utgang til en stor terrasse på 36 kvm i første plan. I de øvrige plan er balkongen på 15 kvm.

Leilighetstype 02 er innholdsrik 3-roms endeleilighet med entre, bod, bad, 2 soverom og stue/oppholdsrom. I entreen er det avsatt plass til klesnanordning, og videre inngang til en innvendig stor bod/tekninsk bod og flislagt bad. Du kan velge om du ønsker opplegg for vaskemaskin og tørketrommel enten på bad eller i boden. Hovedsoverom har god plass til skap, soverom 2 er fint rom til gjesteværelse eller kontor. Stue med åpen kjøkkenløsning hvor det er god plass til oppbevaring. Utgang til terrasse som strekkes seg rundt leiligheten og måler 80 kvm! Balkongene i etasjene over er 15 kvn store.

Leilighetstype 03 er en stor 3-roms leilighet med entre, bod, bad, 2 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning. Du kommer inn i entreen som har tilkomst til flislagt bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, en god innvendig bod, hovedsoverom med fin plass til skap og utganag til luftebalkong. Stuen/oppholdsom har en praktisk kjøkkenløsning som rommer mye oppbevaring i tillegg til å skjerme noe mot stuen. Utgang til terrasse/balkong.

Her kan du flytte inn i en helt ny bolig hvor ingen har bodd før deg. Er man tidlig ute i prosessen kan man gjøre tilvalg hvis man måtte ønske det.

Det er mange fordeler med å kjøpe nybygg:
- Faste priser
- Lave omkostninger
- Lave vedlikeholdsbehov
- God standard
- 5 års garanti
- Energieffektive

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene i Hus A planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2024 til 1. kvartal år 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.4.2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting av byggetrinn II varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Byggetrinn II (Hus A).
Selger tar følgende forbehold for byggetrinn II om igangsetting og gjennomføring av avtalen:
- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- at det inngås 6 kjøpekontrakter tilsvarende minimum 65% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten for salg i byggetrinn II dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30.4.2024.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen vil være er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for den trinnvise utbyggingen er ferdig.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Sentrumstunet Romedal blir liggende midt i hjertet av Romedal sentrum på gamle "Gunders tomten". Tomten er flat og solrik og herfra har du gangavstand til alle fasilitetene Romedal sentrum har å by på. Noen få meter fra leilighetene ligger en ny Kiwi dagligvarebutikk, frisør, blomsterforretning, legesenter, SPA m.m. Rett ved ligger også Romedalsparken som er en tur og aktivitetspark med bl.a sykkelbane, klatreområde gapahuk m/ bålplass og en opplyst tursti for korte spaserturer. Området ellers kan by på meget gode turområder og det er flere kilometer med merkede turstier hvor Kristian Lien stien mellom Romedal og Klevfoss er den mest kjente. I sentrum finner du også barnehage og ungdomsskole, samt Solvin barneskole ca. 1,5 km unna. Avstand til Stange sentrum hvor man finner restauranter, klesbutikker, togstasjon m.m er ca. 5,5 km. Hamar sentrum ligger ca 12 km unna - her finner man alle fasiliteter.

Når man kommer E6, sving av ved skilt mot Stange. Følg så skilting mot Kongsvinger og følg veien i ca. 200 meter , ta så venstre inn på Dalsvegen og skilt mot Romedal. Følg veien i ca. 600 meter og ta så til høyre inn på Solvinvegen. Følg denne veien til du kommer til Romedal sentrum. Ta så til høyre, følg denne veien i ca. 100 meter og ta så til venstre inn på Åsvangvegen, etter ca. 200 meter får du Tallholen 2A - 2B på venstre side.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet oppføres på eiendommen gnr 316 bnr 46 i Stange kommune. Eiendommen er seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger/kommunen til å være på 3 402 m².

Prosjektet består av 20 selveierleiligheter fordelt over 2 salgstrinn. Byggetrinn I (hus B) består av 11 boliger, mens byggetrinn II (hus A) vil bestå av 9 boliger.

Adresse for prosjektet er Tallholen 2A og 2B, 2334 ROMEDAL.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, ganger, heis, rømningsveier, tekniske rom i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utenomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som vil gå over eiendommen vil også kunne være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selgers representant (er) til eget/egne tilvalgsmøter. Selgers underleverandører utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser vil inneholde påslag ca 10 % til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger én innendørs parkeringsplass i felles garasjeanlegg til hver leilighet. Til leilighet A403 medfølger det to innendørs parkeringsplasser. I tillegg opparbeides det til sammen 9 utvendige gjesteparkeringsplasser, herav 2 HC- plasser. Det inngår også en felles sykkelparkering for prosjektet.

Garasjeanlegget er etablert som en egen næringsseksjon i hver av leilighetsbyggene og en ideell andel av seksjonen overføres til kjøper samtidig med leiligheten.

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.
Gjesteparkeringsplasser kan bli tidsbegrenset og avgiftsbelagt.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod i garasjeanlegget til hver leilighet og innvendig bod iht. plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boliger i Stange kommune. Avgiftsgrunnlaget og avgiften som skal betales fastsettes av kommune etter ferdigstillelse av boligen. Skatten utfaktureres av kommunen i to terminer per år.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Den enkelte leilighet har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37 500 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000 i oppgjørstjenester og kr 5 000 for tilrettelegging per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 5 000. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert 07.02.2022
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegning per leilighet
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan
6) Utkast sameievedtekter
7) Utkast budsjett
9) Kjøpekontrakt
10) Reguleringsplan m/bestemmelser
11) Matrikkelbrev
12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
14) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 1, 7 og 9-13 fås ved henvendelse til megler.

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000 av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Dersom kjøper er å regne som profesjonell betales 20% av kjøpesummen ved kontraktsundertegning. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. (Gjelder kun for byggetrinn II)
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37 500 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000 i oppgjørstjenester og kr 5 000 for tilrettelegging per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 5 000. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Åsvangvegen 20 med planid 342, vedtatt 20.10.2021.
Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. boligbebyggelse – konsentrert blokkbebyggelse felt BBB1 og BBB2.
Planen inneholder bestemmelser om hensynssoner, herunder, Frisikt (H140), Krav om infrastruktur (H410) – Oppstillingsplass for brannvesen - Flomfare (H320) og Gul støysone iht T-1442 (H220) fra Åsvangvegen.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.
Det er er gitt rammetillatelse for hele prosjektet den 15.11.2021 og igangsettingstillatelse den 10.12.2021.
Kopi av tillatelsene og utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Det er opplyst at naboeiendommen gnr 316 bnr 105 skal bebygges - antagelig med rekkehus. Eiendommen gnr 318 bnr 35 er opplyst å være planlagt bebygd med småhusbebyggelser. Selger eier eiendommen gnr 316 bnr 27 som er planlagt å bli bebygd innen 3-5 år, antagelig med næring i 1. etasje og leiligheter i 2-3 etasjer over. Eiendommen er p.t. ikke regulert til dette formål og prosjektet er heller ikke omsøkt, men vil kunne ligge i "utsikten" fra leilighetene på Sentrumstunet.
Varelevering til Kiwi vil være på enden i retning leilighetene og kan medføre noe støy.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Åsvangvegen 20 med planid 342, vedtatt 20.10.2021.
Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. boligbebyggelse – konsentrert blokkbebyggelse felt BBB1 og BBB2.
Planen inneholder bestemmelser om hensynssoner, herunder, Frisikt (H140), Krav om infrastruktur (H410) – Oppstillingsplass for brannvesen - Flomfare (H320) og Gul støysone iht T-1442 (H220) fra Åsvangvegen.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.
Det er er gitt rammetillatelse for hele prosjektet den 15.11.2021 og igangsettingstillatelse den 10.12.2021.
Kopi av tillatelsene og utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Det er opplyst at naboeiendommen gnr 316 bnr 105 skal bebygges - antagelig med rekkehus. Eiendommen gnr 318 bnr 35 er opplyst å være planlagt bebygd med småhusbebyggelser. Selger eier eiendommen gnr 316 bnr 27 som er planlagt å bli bebygd innen 3-5 år, antagelig med næring i 1. etasje og leiligheter i 2-3 etasjer over. Eiendommen er p.t. ikke regulert til dette formål og prosjektet er heller ikke omsøkt, men vil kunne ligge i "utsikten" fra leilighetene på Sentrumstunet.
Varelevering til Kiwi vil være på enden i retning leilighetene og kan medføre noe støy.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Tallholen 2B, 2334, ROMEDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Helge Hågensen
Helge Hågensen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!