Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Siljustølvegen 155-187

Nedre Siljustøl: Leil. 46-83 kvm BRA. Familieboliger over to plan 92-167 kvm BRA. Noen innflyttingsklare leiligheter.
Pris

kr 3 312 660 - 7 279 560

Størrelse
46 - 161 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

17/85

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Boligprosjektet Nedre Siljustøl er et nytt nabolag som ligger sentralt, men tilbaketrukket, rett ved Fana stadion i Bergen.

Nedre Siljustøl er planlagt å bestå av totalt 102 leiligheter fordelt på 7 bygg. Alle byggene har heis og et utvalg boliger har mulighet til å kjøpe parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Det etablere infrastruktur/fellesareal som er felles for alle eiendommene på utbyggingsområdet. Fellesarealene inneholder bl.a. veksthus, bålplass, en bekk med broer, en ballbane, flere lekeplasser, et torg til f.eks. juletretenning og områder med frukttrær og blåbærlyng. Ved den største lekeplassen ved bekken og torget er det også lagt inn et stort felleshus og et verksted, for små og store feiringer og andre initiativ. Samlet er dette med på å skape ett frodig «nabolandskap» som inviterer til ulike aktiviteter for både barn og voksne.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger har besluttet byggestart.

Bygg B3.6 og B3.7:
Boligen planlegges ferdigstilt senest 30.11.2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Bygg B3.2, B3.3, B.3.4 og B3.5:
Boligen planlegges ferdigstilt 4. kvartal år 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Bygg B3.1:
Boligen planlegges ferdigstilt 1.kvartal år 2025. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet.

Beliggenhet

Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet.
Her har du korte avstander til blant annet:
- Skoler og barnehager
- Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter
- Bybanen og bussholdeplass
- Byens største handlesenter, Lagunen
- Fine turområder
- Huset Raa
- Fana Stadion
- 18 hulls golfbane
- Idrettsanlegg

Et svært barnevennlig nabolag med familier i alle aldersgrupper.

Adkomst:
Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og følg veien over broen, en får da prosjektet Nedre Siljustøl på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering skjer i multiparkeringsanlegg, som ligger delvis under bygg B3.3. Det vil her være mulig å gjøre diverse tilvalg i forbindelse med multiparkeringssystem. Det vil bli totalt 77 p-plasser, hvorav 12 plasser vil være gjesteparkering. Prosjektet har totalt 65 p-plasser tilgjengelig for salg. Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe parkeringsplass for noen av boligene i prosjektet, se nærmere informasjon om dette i prislisten.

Boder

Hver bolig får en bod plassert enten i parkeringsanlegget eller i kjeller til bygg B3.3. Eventuelle innvendige boder i boligen er vist på plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Se prisliste.

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte bolig har ingen egen utleieenhet.

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og evt. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Siljustølvegen 155-187, 5239, RÅDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Elin Merete Stormo
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Kontakt
Jan Erik Guldbrandsen
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!