Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Sandbrekkevegen 20 (s18)

På Paradis er det bygget 17 leiligheter i et veletablert område. Kun 4 innflyttingsklare leiligheter ledig.
Pris

kr 7 990 740 - 10 153 730

Størrelse
125 - 131 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/17

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Om prosjektet

I S18 vil både førstegangskjøpere og etablerte par trives. Lyst på større plass? Kanskje mindre? S18 har noe for alle. Ønsker du et nytt hjem med nærhet både til skog og by treffer du garantert blink her.

Planløsninger, materialvalg og uteområder er nøye gjennomtenkt og tegnet av arkitekter som forstår verdien av fleksibilitet og gode løsninger. Alle leilighetene får unike terrasseløsninger og de største boligene får også bilparkering i kjelleren. Prosjektets utearealer er nøye gjennomtenkt og vil legge til rette for sosial aktivitet og godt naboskap. Et perfekt sted for grillkvelder, sommerfester og lek.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger har besluttet byggestart. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 1. kvartal til 2. kvartal år 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

S18 legger til rette for at alle skal trives – alltid. Treningssenter, tennisbaner og svømmebasseng ligger rett rundt hjørnet, og kjører du i fem minutter er du på AMFI Nesttun med servicetilbud av alle salg. Med skogen som nærmeste nabo er det enkelt å slappe av og lade batteriene. Eller å øke pulsen. Populære turløyper og friluftsområder som Myravannet, Rambjøra, Fantoft og Storetveit er ikke langt unna. Ønsker du en enkel rusletur i fred og ro, er det bare å gå ut døra.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det etableres en felles parkeringskjeller som foruten parkeringsplasser, inneholder boder og rom for teknisk anlegg.

Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe parkeringsplass for noen av leilighetene i prosjektet. Se nærmere informasjon om dette i prislisten. Fortrinnsretten gjelder kun ved kjøp av leiligheten. Øvrige leiligheter kan, hvis ledig, også kjøpe parkeringsplass. Konferer med megler om det er ledige plasser.

Det etableres tre parkeringsplasser til gjesteparkering. Gjesteparkering kan bli tidsbegrenset og avgiftsbelagt.

Det vil bli etablert sykkelparkering i parkeringskjeller og utendørs i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringskjeller med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Det vil bli tilrettelagt for el-bil ladning ved alle parkeringsplasser. Det leveres ikke ladestasjon, men dette kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.
Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Alle boligene får en bod i parkeringskjelleren. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og evt. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Bredbånd
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Sandbrekkevegen 20 (s18), 5231, PARADIS
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Kontakt
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!