Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconPARADIS
Alle enheter solgt

Sandbrekkevegen 18

På Paradis bygges det nå seks nye rekkehus i et veletablert område. Byggearbeidet er snart ferdig. 5 av 6 boliger solgt.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/6

Boligtype

Rekkehus

Soverom

5

Om prosjektet

Prosjektet er planlagt å bestå av 6 rekkehus og 17 leiligheter, totalt 23 boliger når prosjektet er ferdig utbygd. Rekkehusene i S20 har praktiske og smarte løsninger, nøye gjennomtenkt og tegnet av arkitekter som forstår familielivet. Boligene går over tre plan og har store takterrasser. Fordelt over de ulike etasjene er det 5 soverom, 1 bad og 2 wc, eget vaskerom, kjøkken med spiseplass og stue.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger har besluttet byggestart. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 1. kvartal til 2. kvartal år 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Boligene i S20 er ikke langt unna. De er faktisk ikke langt unna noen ting. Hverken sentrum, skogen, eller populære tur- og friluftsområder. Heller ikke barnehager, skoler og universiteter. I S20 bor du med to minutters gange til nærsentrum, bybane, buss, dagligvare og en rekke servicetilbud. Din nærmeste nabo; skogen, ser du fra stuevinduet.
Adkomst
Fra Storetveitvegen følg mot Paradis, sving til venstre inn på Sandbrekkevegen. Sandbrekkevegen 18-20 ligger på venstre hånd rett etter Fana Brannstasjon.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det etableres en felles parkeringskjeller som foruten parkeringsplasser, inneholder boder og rom for teknisk anlegg.

Alle rekkehusene har fortrinnsrett for å kjøpe en parkeringsplass. Fortrinnsretten gjelder kun ved kjøp av boligen. Se nærmere informasjon om dette i prisliste.

Det etableres tre parkeringsplasser til gjesteparkering. Gjesteparkering kan bli tidsbegrenset og avgiftsbelagt.

Det vil bli etablert sykkelparkering i parkeringskjeller og utendørs i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringskjeller med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Det vil bli tilrettelagt for el-bil ladning ved alle parkeringsplasser. Det leveres ikke ladestasjon, men dette kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Boder

Alle boligene får en bod i parkeringskjelleren. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Sandbrekkevegen 18, 5231, PARADIS
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Elin Merete Stormo
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Kontakt
Jan Erik Guldbrandsen
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!