Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Sandbakkveien 17

Sentrum - 2 stk. prosjekterte tomannsboliger nær sentrum med god standard og parkering. 2 av 4 solgt!
Pris

kr 3 416 342 - 4 516 342

Størrelse
75 - 121 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/4

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

2 - 4

Om prosjektet

SANDBAKKVEIEN:
Eger Bygg AS og Norrøn Bolig AS skal nå bygge attraktive og moderne leiligher i nedre del av Sandbakkveien, Egersund. Prosjektet er bestående av byggetrinn 1 & 2, hvor trinn 1 er ferdig utbygget. Leilighetskompleksene i Sandbakkveien har et moderne uttrykk med blant annet store vindusflater i fasaden som gir et lyst og trivelig innemiljø. I Sandbakkveien får du mulighet til å nyte fordelene ved å bo sentrumsnært, samtidig som man er skjermet fra sentrumsstøyen. Byen og butikker ligger bare en kort spasertur unna, og like i nærheten befinner det seg flotte turområder.

STANDARD:

Leilighetene vil bli levert i henhold til standard beskrivelse, se vedlegg til prospektet for fullstendig beskrivelse. Standard:

– Innvendige vegger og himlinger kles med gipsplater som sparkles og males.
– Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse med malt karm.
– Alt innvendig listverk til dører og vinduer leveres ferdig hvitmalt.
– Gulv i stue, kjøkken, soverom og gang leveres med Boen eik pop parkett.
– Vegger på bad leveres med FIBO TRESPO våtromsløsning hvit slett.
– Gulv på bad leveres med varmekabler samt prosjekt fliser. Pris flis i butikk kr. 300,- pr m2.
– Dører og vinduer leveres ferdig hvitmalte fra fabrikk.
– Utvendig kledning leveres grunnet 2 strøk, toppstrøk utføres av KJØPER etter overlevering.
– Ytter-tak leveres med koksgrå takstein samt hvite taknedløp/renner.
– Utvendige kjøre- og gangstiarealer leveres ferdig asfaltert.
– Alle gebyrer, offentlige avgifter og tilknytningsutgifter er inkludert i prisen. Tinglysningsgebyr og dokumentavgift betales av kjøper.
- Det leveres ovn av typen ILD 7 med stålpipe.

PRISER, INNHOLD OG STØRRELSER:

Sandbakkveien 15:
- Leilighet nr. 13 (1. etasje): SOLGT!
- Leilighet nr. 14: (2. etasje + loft): SOLGT!

Sandbakkveien 17:
- Leilighet nr. 15 (1. etasje): Størrelse: P-rom/bra: 75/79 kvm. + bod i fellesanlegget og utvendig parkering. Pris kr. 3.390.000,-
- Leilighet nr. 16 (2. etasje + loft) Størrelse: P-rom/bra: 121/131 kvm. + bod og parkering i fellesanlegget. Pris kr. 4.490.000,-

Innhold:
Sandbakkveien 15:
- Leilighet nr. 13 (1. etasje): SOLGT!
- Leilighet nr. 14: (2. etasje + loft): SOLGT!

Sandbakkveien 17:
- Leilighet nr. 15: (1. etasje): Primær rom: Gang, 2 soverom, bad og stue med åpen kjøkkenløsning. Sekundær rom: Bod. Inkluderer ellers terrasse, parkeringsplass ute på parkeringsdekke og bod i felles kjelleranlegg.
- Leilighet nr. 16: (2. etasje + loft): Primær rom: Gang, 2 soverom, bad og stue med åpen kjøkkenløsning. Loft: 2 stk. soverom, gang og bad. Sekundær rom: Bod. Inkluderer ellers terrasse, parkeringsplass og bod i felles kjelleranlegg.

Forbehold fra utbygger

FORBEHOLD FRA UTBYGGER
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte leiligheter.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes.

Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Beliggenhet

ALT DU KAN ØNSKE DEG – OG DET INNEN GANGAVSTAND

Egersund sentrum med sine koselige butikker og handlesenter ligger kun 3-4 minutters gange unna. Her finner du yrende liv, koselige kafeer og byens festivaler byr på kultur og mangfold året rundt - for ikke å snakke om julebyen som er til stor glede for både liten og stor. Matbutikk og treningssenter finner du like ved leilighetene. Er du en av dem som pendler, ligger togstasjonen ca. 20 minutters gange unna (3 minutter med bil). Skole finner du også like i nærheten. Rett ovenfor leilighetene finner du kanskje byens mest attraktive turområde. Vannbassengan byr på grusbelagt lysløype, skogsløyper, stier og utendørs treningsapparat. Her kan man fint ferdes med f.eks barnevogn eller ta seg en god joggetur. Ellers byr Egersund på flotte turområder, vi kan blant annet nevne:
- Turveien til Eigerøy fyr
- Den gamle jernbaneveien mellom Hellvik og Egersund
- Skadbergsanden med sine flotte strender

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er ferdig opparbeidet med gressplen, lekeplass, asfalterte stier mm.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Alle leiligheter har parkeringsplass i parkeringskjeller med unntak av seksjon nr. 15 som har parkering på parkeringsdekke. Se vedlagt seksjonering for oversikt.

Boder

Alle leiligheter har i tillegg til innvendig bod også bod i parkeringskjelleren, se vedlagt seksjonering for oversikt.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger begrensninger på utleie, hverken offentlig- og/eller privatrettslig.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:
2) Leveransebeskrivelse datert: 10.08.2014
3) Plantegning datert: 13.12.2021
4) Fasadetegninger datert: 13.12.2021
5) Vedtekter datert: 30.11.2016

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og leke- og uteoppholdsareal. Regulerings kart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse: frittliggende småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og leke- og uteoppholdsareal. Regulerings kart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr leilighet fremkommer i prospektet. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131
til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Diverse

Prospekt med vedlegg er godkjent av selger.

Bilder av leilighet som vist i prospekt og annonser er tatt av lignende bygget leilighet. Her kan det være avvik fra standard leveranse slik at bilder gjenspeiler ikke nøyaktig leveranse. Se leveransebeskrivelse for nøyaktig leveranse.

Fasiliteter

Garasje
Utsikt
Sentralt
Turterreng
Balkong
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Sandbakkveien 17, 4370, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!