Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Rotneshagen

ROTNESHAGEN. Flotte 3-roms leiligheter med gode solforhold like ved Nittedal stasjon. Kun 2 ledige leiligheter igjen. Innflytningsklart.
Pris

kr 5 012 893

Størrelse
73 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/33

Boligtype

Leilighet

Soverom

2

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen til Rotneshagen. Her planlegges det for totalt 235 moderne leiligheter og rekkehus, over flere byggetrinn, med fantastisk utsikt og gode solforhold.

Det nye boligfeltet vil deles inn i ulike tun, og hvert tun vil få sin egen identitet. Det er fra arkitektens side lagt vekt på utstrakt bruk av tre i arkitekturen, og visjonen er å skape en arkitektur som inspirerer til bærekraftig liv for både mennesker og miljø.

Kjøper man en ny bolig i Rotneshagen, så vil man få et moderne og miljøvennlig hjem med kort gangavstand til tog (ca. 25 min til Oslo S) og matbutikk, og med en umiddelbar nærhet og utsikt til vakker natur. Leilighetene holder god standard med f.eks vannbåren varme i alle gulv, eikeparkett, kjøkkeninnredning fra Sigdal, integrerte hvitevarer mv.

Gangavstand er det også til milevis med preparerte skiløyper på vintertid, både med og uten lys. På sommertid er det mange tur- og bademuligheter med opparbeidet turstier. Det er kort vei til «Høldipper`n» som er et populært badested. Her finner man stupebrett, forankret stupetårn, flere flytebrygger og nyetablert strand. Flere fine fiskevann, som f.eks. Ørfiske, ligger litt lengre inn i marka, men turen inn hit er ikke lengre enn en fin ettermiddagstur for både store og små. Det er også kort vei til matbutikk, barnehager, barne- og ungdomsskole og videregående skole samt idrettsanlegg/hall.

Det går buss (liten) mellom Nittedal Stasjon og Nittedal sentrum. Her finner man godt utvalg av butikker og andre sentrumsfunksjoner.

Byggetrinn 1 omfatter to blokkbebyggelser med til sammen 43 leiligheter fordelt på 33 leilighetsseksjoner i et sameie og 9 stk omsorgsleiligheter i et eget borettslag beliggende i 1. etasje (i begge blokkene) + 1 personalbolig. I tillegg så bygges det garasjekjeller med 34 parkeringsplasser til leilighetsseksjonene og 4 plasser til borettslaget.

Salget berør kun 33 eierseksjoner/eierleiligheter fordelt på begge blokker, 2. etg og oppover.

Tilvalgsprosessen er nå avsluttet i prosjektet, dvs at det ikke er mulig å få gjort oppgraderinger/endringer i de ledige leilighetene. Basert på hva øvrige kjøpere har gjort av tilvalg har utbygger derfor oppgradert følgende leiligheter;


B1-A-H0201 - På kjøkken er denne leiligheten oppgradert med integrerte hvitevarer (Kjøl/frys, oppvaskmaskin, platetopp med induksjon og stekeovn), kjøkkenøy ihht plantegning (stiplet) og avtrekksvifte fra Slimline med led belysning. På badet er det oppgraderte fliser i grå utførelse (type Glocal GC 02 Nat Perfect), som legges i str Gulv/vegg 60x60 cm og dusjsone 5x5 cm.

B2-B-H0303 - På kjøkken er denne leiligheten oppgradert med integrerte hvitevarer (Kjøl/frys, oppvaskmaskin, platetopp med induksjon og stekeovn), kjøkkenøy ihht plantegning (stiplet). På badet er det oppgraderte fliser i grå utførelse (type Glocal GC 02 Nat Perfect), som legges i str Gulv/vegg 60x60 cm og dusjsone 5x5 cm, samt bredere servantskap (100 cm).

B2-B-H0402 - På kjøkken er denne leilighet oppgradert med integrerte hvitevarer (Kjøl/frys, oppvaskmaskin, platetopp med induksjon og stekeovn) og avtrekksvifte fra Slimline med led belysning. På badet er det oppgraderte fliser i grå utførelse (type Glocal GC 02 Nat Perfect), som legges i str Gulv/vegg 60x60 cm og dusjsone 5x5 cm.

Ledige leiligheter selges til faste priser etter prinsippet om "førstemann til mølla".

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Klar for innflyttning.

Beliggenhet

Følg Riksvei 4 til Rotnes-krysset v/Gjømmi sport, ta inn Stasjonsveien og følg denne oppover mot Nittedal stasjon. Prosjektet ligger da på høyre side.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligene skal oppføres på eiendommen gnr. 15 bnr.230, 661 og 282 i Nittedal kommune. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.\r\n
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.\r\n
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.\r\n
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.\r\n
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkeringsplasser kan kjøpes som så lenge det finnes ledige plasser. Kostnad kr 250.000,. pr plass i felles garasjeanlegg. EL-bil lader kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en stk. sportsbod til hver leilighet lokalisert i eget område i garasjekjeller.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligen kan leies ut i sin helhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning (vedlagt prospekt)
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt)
7) Utkast sameievedtekter
8) Utkast budsjett
9) Salgsprospekt
10) Reguleringsplan m/bestemmelser
11) Matrikkelbrev
12) Grunnboksutskrift og servitutter
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
14) Bustadoppføringslova

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Info om eventuell konsesjonsplikt og odelsrett
Eiendommen ligger i et område som er regulert til . Rammetillatelse for prosjektet er søkt om/mottatt .

Vei, vann og avløp

Info om eventuell konsesjonsplikt og odelsrett
Eiendommen ligger i et område som er regulert til . Rammetillatelse for prosjektet er søkt om/mottatt .

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Rotneshagen, 1482, NITTEDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Jan Græsvik
Jan Græsvik
Prosjektmegler
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!