Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Ringveien 25 A,B, C og D

Nye og innflytningsklare leiligheter ute for salg nå! Interiør- og hvitevarepakke til alle kjøpere - kun 5 igjen!
Pris

kr 4 516 152 - 7 216 917

Størrelse
80 - 92 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/43

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Boligprosjektet Ringveien Terrasse har en egen hjemmeside - Denne finner du som lenke i menyen til høyre og helt i slutten av finn-annonsen.
Her finner du alt av relevant informasjon, spesielt under fanen som heter dokumenter. Det er laget en interaktiv "boligvelger" hvor du enkelt kan finne frem hvor leilighetene ligger i bygget.

Kort om Ringveien Terrasse

- 43 nye og moderne selveierleiligheter med sentral beliggenhet, gode sol- og utsiktsforhold
- Store terrasser opptil 60 m2
- Fra 45 til 124 m2
- Boligene er klare for innflytting
- Hele 21 ulike typer leiligheter
- Kvalitetskjøkken fra Norema
- Hobbelstad & Rønning AS spanderer hvitevare- og interiørpakke inntil kr 100 000,- til alle kjøpere!
- Heis direkte fra garasjekjeller(med unntak av få leiligheter)
- Leilighetene varmes opp enten med vannbåren gulvvarme eller elektriske varmekabler.
- Parkeringskjeller klargjort for el-billading

Leilighetene har varierte og godt gjennomtenkte planløsninger. Store vindusflater i stue fra tak til gulv gir en lys og luftig leilighet. Her er det valgt materialer av høy kvalitet både utvendig og innvendig med tanke på minst mulig vedlikeholdsbehov

Leilighetsbygget er oppført med bærekonstruksjon i betong og stål. Etasjeskillere er plasstøpt betong. Utvendige fasader er kledd med båndtekking og fiberpuss, samt liggende trepanel på terrasser og svalganger.

Salgsstarten er gjennomført. Leilighetene selges nå fortløpende, hvor det er "første mann til mølla" prinsippet som gjelder.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene er ferdigstilt og overtas etter nærmere avtale.

Beliggenhet

Ringveien Terrasse er et høyt og luftig leilighetsbygg med gode solforhold, høy standard og utsikt over Hokksund og Holtefjell. Med 5 minutters gange til sentrum og nærhet til supre friluftsmuligheter, bor du midt i smørøyet i Ringveien Terrasse!

Her vil du bo med kort vei til det meste. Innenfor 5 minutters gange når du både jernbanestasjonen for tog og buss, bank, apotek, vinmonopol, offentlige kontorer samt alle handels- og servicetilbud i Hokksund sentrum du måtte ha behov for.

Det er umiddelbar nærhet til både nydelige tur- og friluftsområder samt skoler og barnehager. Med tog er det ca. 1 kvarter til Drammen, 1 halv time til Kongsberg og 3 kvarter til Oslo. Hokksund har også et godt kulturtilbud med en rekke lag, foreninger og aktiviteter for alle aldre.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjeanlegget er etablert i egen seksjon nr. 44 og består av 44 p-plasser og sykkelparkering, som eies av utbygger. Mellom utbygger og Sameiet Ringveien Terrasse er det inngått en leieavtale med rett og plikt for hver leilighet til å leie 1 parkeringsplass. Leieprisen er inntatt i budsjettet og fordelt på hver enkelt leilighet i månedlige felleskostnader.
Garasjeplassene er fordelt etter seksjonsnummer. Det er ikke krav til gjesteparkering men utbygger har etablert 1 gjesteplass i parkeringskjeller, som inngår i leieavtalen og 2 gjesteplasser ute ved garasjeporten, som disponeres av sameiet.

Utbygger Hobbelstad & Rønning AS har etablert og bekostet nødvendig installasjon av teknisk infrastruktur for lading av El-biler i Sameiet Ringveien Terrasse i parkeringskjelleren.

Boder

Det medfølger en sportsbod på grunnplan, som er seksjonert som tilleggsdel til hver leilighet.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2023, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse foreligger og er datert 24.03.2022.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen er ferdigstilt og selges som ledd i næringsvirksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Bredbånd
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Ringveien 25 A,B, C og D, 3300, HOKKSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Petter Hobbelstad
Petter Hobbelstad
Eiendomsmegler
Kontakt
Andreas Johnsrud
Andreas Johnsrud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!