Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Revheimsmyrå 90-92

MADLA VEST, TRINN 1 | Kun 5 flotte leiligheter igjen | Innflyttingsklar | Ta kontakt for visning!
Pris

kr 6 124 490 - 13 236 512

Størrelse
89 - 147 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

6/9

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

Trinn 1 består av 35 leiligheter og 15 rekkehus. I trinn 1 kan du flytte inn allerede i september. Dette er selveierleiligheter med gode kvaliteter. Standardleveranse til boligene er følgende:

- Leveranse til kjøkken og bad er fra kvalitetsleverandøren HTH.
- Helfliset bad med varmekabler.
- Vannbåren gulvvarme i stue/ kjøkken.
- 13 mm hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett i alle tørre rom.
- Sparklet og malte vegger og tak. Kontakt oss for hvilke farger som er valgt i hver leilighet.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
- Generell romhøyde er 2,6 meter, men det vil være avvik enkelte steder pga. tekniske installasjoner.
- Sportsbod på 5 kvm i underetasjen medfølger.

For rekkehusene, se egen finn annonse.

Se gjerne prosjektets hjemmeside, https://madlavest.no/, for bedre oversikt over boligenes plassering og salgsdokumenter.

Madla Vest er et Heime-prosjekt med delingsordninger som skaper inkludering og reduserer forbruk. Dette konseptet kaller vi Madla Pluss. Du velger selv hvor mye du vil involvere deg med naboene dine, men vi legger til rette for at beboerne enkelt kan møtes og trives sammen. Rent konkret betyr det felles sosiale aktiviteter hvor både du og naboene dine kan ta initiativ til å møtes for å se fotballkamp, arrangere vinsmaking, strikkekveld eller kanskje et juleverksted - benytt deres nye selskapslokale så mye dere ønsker. Selskapslokalet vil vi innrede med kjøkken, en stor spisestue og sofahjørne med tv inkluderende et bredt programvalg. Selskapslokalet kan også bookes til private arrangement om du for eksempel skal arrangere dåp eller bursdag. Vi er sikker på at du også vil nyte godt av fordelene ellers i prosjektet: takterrasse, gjestehybel, treningsrom, lånerom (verktøy og fritidsutstyr handles inn, beboerne eier det i fellesskap og dere reserverer utstyret når behovet kommer) og ikke minst en egen bilvaskehall i parkeringskjelleren.

Prosjektet Madla Vest kalles «Den fremtidsrettede bydelen». Kallenavnet stemmer – av flere grunner:
- I planen for Madla Vest finner du et stort vrimleområde med torg og handlegate for handel og aktiviteter. Her skal bydelen få et nytt sentrum hvor store deler er under tak slik at handleturen vil være skjermet for vær og vind. Se gjerne for deg butikker, apotek, blomsterhandel, små koselige kafeer, frisør, et par-tre gode take away-steder og et bakeri som byr på verdens beste bakst. Oppsummert ønsker vi at du skal ha tilgang til "alt" i ditt nye nabolag.

- Det skal bygges et aktivitetstilbud i særklasse; Det kommer fotballbaner, baseballbane, rugby- og friidrettsbane, tennis- og badmintonbane, aktivitetspark og lekeplasser. Den to kilometer lange løypen som slynger seg rundt nevnte aktivitetstilbud har fått navnet Pulspromenaden. Promenaden vil fungere ypperlig til en joggetur, rundløype for barn, løype for rullebrett/ sparkesykkel og ikke minst er det en koselig rute for turer med barnevogn.

- Arkitektene bak Madla Vest lover en megapark du ikke har sett maken til. En helt egen - og enestående bypark for den nye bydelen. Dette er en enorm satsing. Parken vil forbinde bydelen ned til Hafrsfjord og opp mot Stokkavatnet.

- Madla Vest blir selvfølgelig bilfritt, og all parkering blir under bakkenivå.

Bydelen Madla Vest skal som du leser gjennom flere utviklingsfaser før det blir en fullverdig ny bydel. Totalt skal det bygges over 100 000 kvm med bygg - fordelt på Sentrum og Fase 1 (rekkehus, townhouse og leiligheter). Premissene for en slik bydelsutvikling stiller store krav til både kvaliteter på boliger, fellesområder, parkanlegg og grønne lunger, solforhold og generell infrastruktur planlagt på de myke trafikantene sine betingelser. At arbeidet fra igangsettelse til salg har tatt over 10 år, forteller også noe om hvor grundige prosesser som er gjennomført. Både kommuner, arkitekter, landskapsarkitekter, utbygger og representanter fra det som skal bli fremtidens innbyggere i Madla Vest har vært involvert.

Vi er derfor ekstremt stolte av å tilby markedet boligene og ikke minst drømmen om hvor fantastisk Madla Vest kommer til å bli.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles i september 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket/forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet.

Beliggenhet

Visjonen om 10-minuttersbyen har vært utgangspunktet for planleggingen av Madla Vest.

Tanken er at du skal få kort gangavstand til daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, handel og service, men også til rekreasjon i det grønne og lek- og aktivitetsområder.

AMFI Madla er kun en kort spasertur unna, og er Stavangers største kjøpesenter med over 80 butikker.

Av rekreasjon kan vi nevne Store og Litle Stokkavatn, Hålandsvannet, Hafrsfjord og Møllebukta og ikke minst Stavanger golfklubb som alt er innen 10 minutter fra ditt nye hjem.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det gjøres oppmerksom på at tomteareal og eiendomsgrenser er usikre da tomten ikke er oppmålt.
Kjøper må påregne at arealet er 1 149 kvm.
Informasjon er hentet fra grunnkartet. Dette er ikke en sikker kilde. På bakgrunn av dette tas det forbehold om arealets størrelse på eiendommen.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Selger / entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. bustadoppføringslova § 9.

Under tilvalgsprosessen kan underleverandør ha tilbud og kampanjer i butikk/nettbutikk som ikke kan kombineres med leveranse for prosjektet.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Leiligheter: Parkeringsplass kan kjøpes mot et tillegg i pris, se prisliste.
Rekkehus: 1 parkeringsplass er inkludert i kjøpesum.
Parkeringsplassene vil bli organisert som en anleggseiendom og hver enhet er sikret rett i denne for sin plass iht. tinglyst erklæring i anleggseiendommen. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene og bodene. Likeså forbeholder selger seg retten til å fritt disponere over usolgte parkeringsplasser og boder. Utbygger kan fritt selge eller leie ut disse.

Det tilrettelegges for el-bil lading på hver parkeringsplass. Kjøper må selv bekoste kjøp/leie av ladeboks. Strøm og ladeboks leveres av Lyse / Smartly, og det sendes ut informasjon om hvordan man bestiller ladeboks i god tid før overtagelse.

Alle leiligheter og rekkehus selges med en sportsbod på minimum 5 kvm i felles parkeringsanlegg eller i tilknytning til felles oppgang. Bod er ikke isolert, temperatur og luftfuktighet vil variere og det anbefales ikke å lagre klær, bøker, bilder, papp og organisk materiale ect. I sportsbod.

Alle rekkehus får i tillegg en egen utebod på 1,2 kvm plassert på tomten.

Parkeringsanlegget vil inneholde parkeringsplasser til bruk for de boliger som selges med fast parkeringsplass, gjesteparkering, sportsboder til leilighetene, arealer for sykkelparkering, teknisk rom mv.

Det er satt av parkeringsplasser for gjester.

Tingsrettslig sameier vil kunne bli opprettet for fellesarealer og garasjeanlegg. Selger tar forbehold om antall selskap, antall boliger, endelig organisering og omfang av det enkelte byggetrinn.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Selger eiendomsskatt på boligen, ta kontakt med megler angående eiendomsskatten på den enkle leilighet.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 0,8% av kjøpesummen, med minimumshonorar kr 35.000, - eks mva., - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 2.500, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med selger/megler skal foregå skriftlig.

Ved innsending kjøpetibud bør det settes en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til selger/megler. Selger/megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe selger/megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av før forbeholdet er avklart.


Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt selger/megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + eventuelt kjøp av parkeringsplass + omkostninger betales ved overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Dette i samsvar med Bustadoppføringslova § 52 og 53. Dette vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 0,8% av kjøpesummen, med minimumshonorar kr 35.000, - eks mva., - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 2.500, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligformål, regulert av plan 2666: detaljregulering for B1a i plan 2424 områderegulering for Madla-Revheim, vedtatt 08.03.21.

Rammetillatelse for prosjektet; Boligblokk A (BBB10) og felles garasjeanlegg er mottatt 07.07.2021. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til boligformål, regulert av plan 2666: detaljregulering for B1a i plan 2424 områderegulering for Madla-Revheim, vedtatt 08.03.21.

Rammetillatelse for prosjektet; Boligblokk A (BBB10) og felles garasjeanlegg er mottatt 07.07.2021. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest foreligger 15.03.2024.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Revheimsmyrå 90-92, 4044, HAFRSFJORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Markus Paulsen
Markus Paulsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!