Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Reinsletta Allè

Reinsletta Allè, byggetrinn 2 - din nye drømmeplass! KUN 3 leiligheter igjen!
Pris

kr 5 780 667 - 6 070 461

Størrelse
79 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

3/32

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Om prosjektet

Nå er det KUN 3 leiligheter ledig i siste byggetrinnet! 3-103; er vendt mot bygg 4 - formiddagssol, 3-105; vendt mot bygg 2 - ettermiddagssol, 4-106; vendt mot bygg 3 - ettermiddagssol. Ta kontakt med megler for en hyggelig gjennomgang av prosjektet!

NB! Som standard på alle ledige leiligheter er det bl.a. èn-stavs hvitlasert eikeparkett, kjøkkenfronter i trøffelgrå eik og integrerte hvitevarer fra Siemens. Kontakt megler for å få fullstendig oversikt over standard/leveransebeskrivelse.

Byggetrinn 1 har vært en stor suksess og vi vet mange har ventet på byggetrinn 2! Det kan derfor være smart å bruke litt tid nå for å se om drømmeleiligheten din er her! Skal din neste leilighet være sørvendt så har vi det, og ønsker du deg kveldssol så har vi også leiligheter med denne beliggenheten!

Reinsletta Allè vil bestå av 88 leiligheter fordelt på 4 selvstendige bygg med et underliggende garasjeanlegg. Mellom byggene vil det være flotte uteområder med benker og bord og lekeplass for de små. Byggetrinn 2 består av 15 leiligheter over 3 etasjer i bygg 3 og 18 leiligheter over 4 etasjer i bygg 4.

Prosjektet tilbyr også gjesterom og fellesstue til beboerne, i tillegg til at det selvfølgelig er parkeringskjeller med mulighet for el-bil lading. Noen få av de minste leilighetene har utvendig parkering, men også her er det mulighet for el-bil lading. Det vil også bli utvendig sykkelparkering. Fellesstuen blir i 1. etasje i bygg 2 med utsyn over det flotte uteområde mellom bygg 1 og bygg 2.

Ta kontakt med megler for gjennomgang av prosjektet!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Beliggenhet

Reinsletta Allé vil få en sentral beliggenhet på populære Reinsletta i Bodø. Her vil du oppleve en skjermet beliggenhet og samtidig nærhet til det meste Bodø har å by på. Uansett om du har behov for å besøke handelssentrene på Stormyra eller butikkene i sentrum, så vil begge deler være en kort spasertur unna. Er du en av de mange som bruker Bodøs mange flotte turområder, så er det ikke lange veien til Maskinisten, en plass mange bruker som utgangspunkt både sommer og vinter.

Adkomst til leilighetene via underjordisk garasjeanlegg eller byggenes heis- og trapperom. Heis fra garasjen og opp til hver etasje.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusanlegg opparbeides iht godkjent utomhusplan, med fast dekke, plen, beplantning og lekeapparater.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Alle leiligheter har egen parkeringsplass i kjelleretasjen, utenom 3-102, 3-202, 4-101, 4-102, 4-103 og 4-202. De nevnte leilighetene vil få utvendig biloppstillingsplass. Mulighet for el-bil lading ute og inne gjennom egne tilvalg.

Boder

Hver leilighet har egen sportsbod i underetasjen.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Antatt eiendomsskatt er inntatt i stipulerte fellesutgifter.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sikringsordning fellesgjeld

Selskapet er tilknyttet en sikringsordning som gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader. Det betyr at du kun er ansvarlig for egne felleskostnader.
Tilbyder av sikringsordningen er: BBL Finans AS
Varighet av sikringsordningen: Løpende
Oppsigelsestid av sikringsordningen: innen 1. desember hvert år

Utleie

Adgang til utleie

Utleie kan normalt skje etter 1 års botid, samt innvilget søknad fra styret. Jf. Lov om borettslag.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Skal foreligge fra selger før overlevering. Megler anbefaler kjøper om ikke å overta hvis denne ikke foreligger.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Det leveres integrerte hvitevarer fra Siemens i alle leilighetene og hvitlasert èn-stavs eikeparkett på gulv (unntatt våtrom og bod). På kjøkken er det valg trøffelgrå eik som fronter, se bilder fra trinn 1 i annonsen. Alle tilvalgsfrister er utløpt.

Alle leilighetene i bygg 3 og 4 vil få sportsbod på ca 5 kvm nede i underetasjen. De aller fleste leilighetene vil få innglasset balkong/terrasse, men vi gjør oppmerksom på at innglassede balkonger/terrasser ikke er vanntette, og at det ved lave temperaturer kan bli kondens/rim på glassene som følge av temperaturforskjeller. Innglassingen skal ha et lukesystem som, fra topp rekkverk, skal kunne åpnes på solrike dager og den fungerer da som en vanlig balkong/terrasse. De leilighetene som har takterrasse, vil få skyvedør i innglassingen hvis terrassen strekker seg utover innglasset del. Vi gjør oppmerksom på at 3D illustrasjoner av plantegningene med innglassede terrasser/balkonger er møblert opp med sofa, stoler, spisebord etc, og at dette ikke må forveksles med innvendig areal.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Fasiliteter

Utsikt
Balkong
Bredbånd
Hage
Heis
Kabel-TV
Garasje
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Reinsletta Allè, 8010, BODØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørn Harald Sandvik
Bjørn Harald Sandvik
Eiendomsmegler
Kontakt
Pål Martin Arntzen
Pål Martin Arntzen
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!