Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Prinsegata 14

Grandkvartalet - splitter nye innflytningsklare leiligheter !
Pris

kr 4 527 132 - 14 187 132

Størrelse
70 - 144 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

7/21

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Grandkvartalet/ Prinsegata 14 er klart for salg, og vi er stolte av å presentere 21 nye leiligheter i dette særdeles populære prosjektet.
Flere av disse leilighetene får flott sjøutsikt, og fra felles takterrasse kan du nye sjø og sol fra morgen til kveld.

Nå kan du velge blant 2-4 roms leiligheter fra 1-5 etasje, alle med privat balkong/terrasse, og garasjeplass i garasjeanlegg med direkte heisadkomst. Det er variasjon av størrelser fra 2-roms leiligheter på ca 52 kvm til den største 4 roms leiligheten på 148 kvm. Interiørmessig leveres det gjennomgående god kvalitet med blant annet lys moderne 1-stavs eikeparkett, kvalitetskjøkken med hvitevarer inkludert, samt flislagte lekre bad. Leilighetene vil fremstå lyse, lekre og tidsriktige. Er man tidlig ute, er det selvfølgelig mulig å gjøre individuelle endringer og påvirke leiligheten i stor grad. I Grandkvartalet kan du sette nøkkelen i døra, og flytte rett inn uten å tenke på oppussing eller vedlikeholdsbehov - en leilighet for resten av livet ...

Grandkvartalet får et urbant og mangfoldig bomiljø med ulike leilighetstyper, effektive kontorplasser, nytt hotell og nytt møtesenter. Når Grandkvartalet står ferdig vil vi få en helt ny opplevelse av bylivet i Larvik fordi kvartalet vil knytte indre havn sammen med sentrum og på den måten forene fjorden og byen.

GRAND LIVING - UNIKT FORDELSPROGRAM:
Vi vet at hverdagen er travel og hvor viktig det er å spare tid. Og vi vet at du setter pris på enkelhet og små pusterom som gir følelse av overskudd. Som beboer i Grandkvartalet nyter du godt av gode tilbud til ekstra hyggelige priser: Et ekstra soverom eller to er alltid fint å ha når familie og venner kommer på besøk. La gjestene dine overnatte på Grand Hotel til rabattert pris! Og til de store anledningene - eller Grand Moments - som vi liker å kalle det, er dere alltid velkommen til bords. Vi dekker til fest om det er konfirmasjon, bryllup eller selskap. Vaktmestertjenester, vaskehjelp, klesvask eller vanning og stell av planter? Grand Living er med og gjør hverdagen enklere - som fast ordning eller etter ønske og behov.

LES MER: www.grandkvartalet.no

HUSK AT:
Når du flytter inn i ny bolig har du ikke behov for oppussing. Heller ikke vedlikehold de neste årene. Strengere tekniske krav gjør at en ny bolig har mindre energiforbruk enn eldre boliger. På mange måter er det tryggere å kjøpe ny bolig fordi det stilles krav om at boligen skal leveres i 100 prosent teknisk stand.

Grandkvartalet vil bli etablert som borettslagsmodell med USBL som forretningsfører. Kjøpesum vil være bestående av 40% innskudd/ 60% andel fellesgjeld. IN-Ordning (individuell nedbetalingsordning) vil gi deg som kjøper en meget fleksibel finansieringsmulighet ved kjøp av ny bolig.

Leilighetene selges til fast pris etter "Førstemann til mølla - prinsippet" Kontakt megler i dag for å få tilsendt prospekt og prisliste!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leiligheten er forventet ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2023.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.
Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen
rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.
Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom
vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon. Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.

Kjøper må akseptere at borettslagets styre skal representere alle andelseierne ved overtakelse av fellesarealene. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført ved overtagelse skal forholdet behandles på samme måte som en mangel. Det er avtalt at selger stiller garanti for en forholdsmessig andel av kontraktssummen inntil disse arbeidene er utført. Overtagelse av fellesareal skal gjennomføres med borettslagets styre.

Beliggenhet

I Grandkvartalets nærmiljø er det fullt av muligheter for alle slags opplevelser, fra fartsfylte aktiviteter til påfyll for hode og hjerte. Området rundt Indre havn er på kort tid blitt et kjært område for mange i byen, etter ferge-flyttingen i 2008 har dette blitt et populært aktivitets- og friluftsområde og en bynær møteplass. Av ting du kan gjøre med Grandkvartalet som utgangspunkt og uten at du trenger å reise langt avgårde, nevner vi Tufteparken, en flott utendørs treningspark. Like ved ligger også det populære stupetårnet i tillegg til sandvolleyball- og beachhåndballbane. Larviksfolket har også vist at de setter stor pris på strandpromenaden som går fra batteritomta og Farris Bad til det verneverdige området Tollerodden, her er du sjelden alene om du går på tur. Er du glad i kulturopplevelser kan det være greit å vite at kulturhuset Bølgen og Teaterhuset Munken også er rett i nærheten. Hele området i Indre havn fremstår som et eneste stort parkområde, her kan du bare nyte folkelivet eller slappe av på en av de mange benkene mens du kjenner den gode parkfølelsen komme og nyter synet av horisontlinjen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Grankvartalet vil bestå av boliger og hotell, samt handels- og kontorfasiliteter. Nåværende eiendomsbetegnelse er gnr. 3020, bnr. 2001 snr. 64-84 i Larvik kommune for dette byggetrinnet.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en oppmerket parkeringsplass i garasjeanlegg til hver andel. Garasjeanlegget, samt parkering for sykler og boder organiseres som en egen næringsseksjon der borettslagene eier en ideell andel tilsvarende antall p-plasser og boder m.m.
Selger tar forbehold om å organisere boder og parkeringsplasser på annen måte enn beskrevet her.
Selger forbeholder seg rett til å fordele parkeringsplassene, samt å eie og fritt disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser.
Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det følger med en innvendig bod i leilighetene som vist på tegninger og en bod i fellesanlegget. Selger forbeholder seg rett til å fordele bodene i fellesanlegget.

Økonomi

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Boligen(e) er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

GARANTI
Eiendommen ble ferdigstilt 07.11.2023, og selges som ledd i næringsvirksomhet (fra utbygger). Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at overtagelse*. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av
kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Aksepteres bud etter 6 mnd. etter ferdigstillelse vil det ikke stilles garanti.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Prinsegata 14, 3256, LARVIK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lill-Iren Barth
Lill-Iren Barth
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!