Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Prestegårdshagen - tomter

Eneboligtomter i idylliske omgivelser
Pris

kr 923 842 - 975 092

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/8

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Beliggenhet

Hof byr på et hyggelig sentrumsområde med de fasiliteter du måtte trenge i hverdagen. Matbutikk, frisør, bensinstasjon og bibliotek finnes like i nærheten av Prestegårdshagen. Med under en kilometer i gangavstand til det hyggelige sentrumsområdet tar det ikke lange tiden å rusle bort.

Området rundt Hof sentrum ligger trygt og rolig til, midt i en flott natur som gir gode muligheter for bading, turer og aktivitet. Så fort du kommer av de mange grusveiene i marka og inn mot Hof sentrum vil du møte en sykkelvei. Her er det godt tilrettelagt slik at alle skal komme seg lett rundt, både store og små.

Barna som flytter til Prestegårdshagen vil ha nærhet til skole, Hofhallen og fotballbanen. En viktig aktør i nabolaget er nettopp Hof Idrettslag. Ikke bare har de tilbud som fotball, håndball, langrenn og turn. De kan også lokke med egne grupper for skihopp, klatring og toppturer både på sykkel og til fots.

For de voksne finnes det også flere utfordrende aktiviteter i nærområdet. I tillegg til de flotte turstiene er det for den golfinteresserte en populær golfbane i Hof sentrum - i tillegg er det et godt utvalg av golfbaner innenfor rimelig rekkevidde. I sommermånedene er 9-hulls banen full av ivrige golfere som trener eller bare ønsker å være aktive utendørs. De friluftsinteresserte har utallige muligheter og mange fine fiskevann med marka i umiddelbar nærhet til Prestegårdshagen. Det er flott natur i regionen med blant Hatjern og Skibergfjellområdet, Eikeren og vassdrag gjennom kommunen. I området er det milevis med skiløyper og godt merkede turstier.

Beliggenheten er meget god. I løpet av ca. én time når man flere større byer, blant annet Oslo, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. En kjøretur ned til E-18 tar deg med andre ord raskt både nord- og sørover. Til Tønsberg/Drammen er det ca. 30 minutter med bil og det er kun snaue 20 minutter til jernbanestasjonen i Sande med hyppige avganger mot Oslo og Tønsberg.

Adkomst: Fra E-18 tar du avkjøringen mot Hof/Holmestrand. Kjør mot sør på Fv32 og første rundkjøring tar du på Fv32/Fv35. Innen kort tid ved Sundbyfoss svinger du til høyre og inn på Hofveien/Fv35. Følg deretter veien forbi Hof Sentrum og Prestegårdshagen ligger på høyre side. Det er skiltet inn til Prestegårdshagen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Holmestrand Kommune. Arealet er hentet fra Eiendomsinformasjon og Matrikkelkart som er mottatt fra kommunen. Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Det må opparbeides parkeringsplasser på tomten.

Parkering og garasje

Økonomi

Prisinformasjon

Tomt 11:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 868 m2
Pris: Kr 1 000 000,-
Omkostninger: Kr 26 377,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr 1 026 377,-

Tomt 10:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 960 m2
Pris: Kr 1 100 000,-
Omkostninger: Kr 28 877,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr 1 128 877

Tomt 9:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 856 m2
Pris: Kr 1 000 000,-
Omkostninger: Kr 26 377,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr 1 026 377,-

Tomt 8:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 970 m2
Pris: kr. 1 050 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 27 627,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 1 077 627,-

Tomt 7:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 662 m2
Pris: kr. 950 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 25 127,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 975 127,-

Tomt 6:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 679 m2
Pris: kr. 900 000 ,- + omk.
Omkostninger: Kr. 23 877,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 923 877,-

Tomt 5:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 660 m2
Pris: kr. 900 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 23 877,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 923 877,-

Tomt 4:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 746 m2
Pris: kr. 950 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 25 127,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 975 127,-

Tomt 3:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 1079 m2
Pris: kr. 1 050 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 27 627,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 1 077 627,-

Tomt 2:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 1071 m2
Pris: kr. 1 050 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 27 627,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 1 077 627,-

Tomt 1:
Adresse: Ikke fastsatt
Matrikkel: Ikke fradelt
Areal: 1053 m2
Pris: kr. 850 000,- + omk.
Omkostninger: Kr. 22 627,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 872 627,-

Tomt M3:
Adresse: Mileveien 3
Matrikkel: Gnr. 241, Bnr. 203
Areal: 661 m2
Pris: kr 850 000,- + omk.
Omkostninger: Kr 22 627,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr 872 627,-

Tomt M5:
Adresse: Mileveien 5
Matrikkel: Gnr. 241, Bnr. 204
Areal: 651 m2
Pris: kr. 825 000,- + omk.
Omkostninger: 22 002 Kr ,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 847 002,-

Tomt M7:
Adresse: Mileveien 7
Matrikkel: Gnr. 241, Bnr. 205
Areal: 740 m2
Pris: kr. 900 000,- + omk.
Omkostninger: Kr 23 877,-
Totalpris inkl. omkostninger: Kr. 923 877,-

For hver enkelt tomt må kjøper i tillegg til kjøpesum betale dokumentavgift med 2,5 % av kjøpesummen. I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr. 585,- for skjøte og kr. 792,- pr pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge kommunen eiendomsskatt på boliger i Holmestrand kommune pr. 2021, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Faktura sendes fra Holmestrand Kommune.

Info formuesverdi

Eiendommen har pt ikke fått fastsatt formuesverdi. I følge skatteetaten skal formuesverdien for primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 90 prosent av boligverdien.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger).
Meglers vederlag er avtalt til kr. 25 000,- pr enhet.
Oppgjørstjenester: Kr. 5 000,- pr enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 5 000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal levere inn bud: Innlevere direkte til megler, elektronisk via www.dnbeiendom.no, alternativt pr e-post, SMS eller fax. Kontaktinfo til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger).
Meglers vederlag er avtalt til kr. 25 000,- pr enhet.
Oppgjørstjenester: Kr. 5 000,- pr enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 5 000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Boligtomtene er i dag regulert til byggeområde for boliger iht. reguleringsbestemmelser for Prestegårdshagen av 22.04.2008, med omregulering av 18.06.2013 og 14.11.2018. På reguleringskartet ligger tomtene på delfelt BFS5, BFS6 og BFS7 med utnyttingsgrad BYA = 30 %. Tilstøtende eiendommer er regulert til bolig, friområde, lekeplass, kjøreveg, kollektivholdeplass, barnehage m.m. Det tas forbehold om eventuelle reguleringsendringer som måtte vise seg hensiktsmessige ved gjennomføringen av byggeprosjektet Prestegårdshagen. Reguleringsplan- og bestemmelser følger som vedlegg til denne salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området.

Byggeområder med frittliggende småhusbebyggelse tillates utbygd til 30%-BYA. Maks. mønehøyde, målt i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skal ikke overstige 9,5 m og maks gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 m for bygninger med møne. Maks. gesimshøyde for arker eller takopplett, og bygninger med pulttak og flatt tak, settes til 8,5 meter.

Garasje skal ha et maksimalt bebygd areal på 50 m². Garasjens høyde skal ikke overstige 3,0 m til gesims og mønehøyden 5,4 m til møne. På tomter med allerede etablert bebyggelse kan garasje bygges med 3,0 m til gesims og mønehøyde 7,0 m (dette gjelder gnr/br 241/68, 241/67, 241/1/1, 241/70, 241/92, 241/31, 241/63, 241/65, 241/41, 241/93, 241/54, 241/53, 241/29, 241/61, 241/51, 241/52). Dersom innkjøring til garasje er vinkelrett på veg må avstanden mellom garasje og regulert tomtegrense være minst 5 meter. Dersom innkjøring er parallell med veg kan garasjen plasseres inntil 1,5 meter fra regulert tomtegrense. For hver boenhet skal det avsettes parkeringsplasser til 2 biler, hvorav en i garasje eller carport, selv om den ikke skal bygges samtidig med boligen.
Utnyttelse: BFS5, BFS6 og BFS7 skal bebygges med inntil 16 boenheter - eneboliger.

Eiendommene ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende, Kommuneplan 24.02.2015.

På eiendommene er det innvilget rammetillatelse for oppføring av en frittliggende enebolig datert 15.03.2019.

Konsesjon: Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Tomtene ligger i tilknytning til prosjektet Prestegårdshagen som er under trinnvis utbygging.

Vei, vann og avløp

Boligtomtene er i dag regulert til byggeområde for boliger iht. reguleringsbestemmelser for Prestegårdshagen av 22.04.2008, med omregulering av 18.06.2013 og 14.11.2018. På reguleringskartet ligger tomtene på delfelt BFS5, BFS6 og BFS7 med utnyttingsgrad BYA = 30 %. Tilstøtende eiendommer er regulert til bolig, friområde, lekeplass, kjøreveg, kollektivholdeplass, barnehage m.m. Det tas forbehold om eventuelle reguleringsendringer som måtte vise seg hensiktsmessige ved gjennomføringen av byggeprosjektet Prestegårdshagen. Reguleringsplan- og bestemmelser følger som vedlegg til denne salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området.

Byggeområder med frittliggende småhusbebyggelse tillates utbygd til 30%-BYA. Maks. mønehøyde, målt i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skal ikke overstige 9,5 m og maks gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 m for bygninger med møne. Maks. gesimshøyde for arker eller takopplett, og bygninger med pulttak og flatt tak, settes til 8,5 meter.

Garasje skal ha et maksimalt bebygd areal på 50 m². Garasjens høyde skal ikke overstige 3,0 m til gesims og mønehøyden 5,4 m til møne. På tomter med allerede etablert bebyggelse kan garasje bygges med 3,0 m til gesims og mønehøyde 7,0 m (dette gjelder gnr/br 241/68, 241/67, 241/1/1, 241/70, 241/92, 241/31, 241/63, 241/65, 241/41, 241/93, 241/54, 241/53, 241/29, 241/61, 241/51, 241/52). Dersom innkjøring til garasje er vinkelrett på veg må avstanden mellom garasje og regulert tomtegrense være minst 5 meter. Dersom innkjøring er parallell med veg kan garasjen plasseres inntil 1,5 meter fra regulert tomtegrense. For hver boenhet skal det avsettes parkeringsplasser til 2 biler, hvorav en i garasje eller carport, selv om den ikke skal bygges samtidig med boligen.
Utnyttelse: BFS5, BFS6 og BFS7 skal bebygges med inntil 16 boenheter - eneboliger.

Eiendommene ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende, Kommuneplan 24.02.2015.

På eiendommene er det innvilget rammetillatelse for oppføring av en frittliggende enebolig datert 15.03.2019.

Konsesjon: Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Tomtene ligger i tilknytning til prosjektet Prestegårdshagen som er under trinnvis utbygging.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges uten "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Prestegårdshagen - tomter, 3090, HOF
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Cathrine Asbjørnrød
Cathrine Asbjørnrød
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!