Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Østvoldvegen 5A - 5H

Østvoldvegen Boligsameiet - 8 selveierleiligheter med flott beliggenhet på Grymyr med fin utsikt mot Randsfjorden.
Pris

kr 2 353 843

Størrelse
53 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/4

Boligtype

Leilighet

Soverom

2

Beliggenhet

Østvoldvegen 5A til 5H blir et lite sameie med totalt 8 boenheter som ligger på Grymyr i Gran kommune. Boligene blir liggende i et veletablert boligområde i idylliske og landlige omgivelser ved østsiden av Randsfjorden. Vestvendt med sol fra morgen til kveld og med nydelig utsikt mot fjorden. Dette er et området med boliger som kan passe for alle aldersgrupper. Her er det gangavstand til Grymyr skole, barnehage, lekeplass, kiosk/kro og idrettsplass. Fine turmuligheter i nærområdet og kort avstand til vakre Randsfjorden med bade-, båt-, og fiskemuligheter.

Nærmeste handelssenter finner du på Gran, ca. 12 km øst for eiendommen. Her finner du et variert utvalg med bl.a. matbutikk, bank, apotek, klær, interiør, vinmonopol, kafé/restaurant, lege og tannlege m.m. Tettstedet Brandbu ligger ca. 12 km nord for eiendommen med bl.a. apotek, dagligvarebutikker, klesforretninger, restauranter, idrettsbane og bibliotek. Tettstedet Jevnaker ligger ca. 14 km sør for eiendommen, her finner man dagligvarebutikker, vinmonopol, restauranter, idrettsbane/skøytebane, Hadeland Glassverk mm.

Ønsker du et bredere utvalg, er det Hønefoss som blir nærmeste by - ca. 25 km unna.
Ca. 67 km til Gjøvik og ca. 78 km inn til Oslo.

Det er bussforbindelse fra Grymyr til Brandbu, Gran, Jevnaker og Hønefoss.

Se vedlagte nabolagsprofil for mer informasjon om hva som befinner seg i nærområdet.

Adkomst fra Gran, RV4. Ta av mot Vestre Gran / Grymyr. Følg veien til du kommer til Grymyr "sentrum", ta til Venstre inn på Fjordlinna, følg veien i ca. 270 meter. Ta deretter til venstre inn på Østvoldvegen. Følg veien mot høyre, og sameiet vil ligge på høyre side etter ca. 190 meter.

Adkomst fra Jevnaker. Følg E16 retning Roa/Lunner. Etter ca. 2,6 km, ta av til venstre inn på Fjordlinna mot Brandbu. Følg Fjordlinna i ca. 11 km, da vil du få Østvoldvegen på din høyre side, beliggende før "Grymyr sentrum". Følg Østvoldvegen mot høyre, og sameiet vil ligge på høyre side etter ca. 190 meter.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet er planlagt å bestå av 8 leiligheter fordelt på en firemannsbolig og to tomannsboliger.

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 215, bnr 180 i Gran kommune. Det samlede tomteareal for eiendommen er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være ca. 1900 m². Selger tar forbehold om det endelige tomteareal. Sameiets tomt opprettes med eget matrikkelnummer som vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til den tinglyste seksjoneringen.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, fasader, herunder balkonger i 2. etg. på 4-mannsboligen ferdigstilles samtidig med boligene. Seksjoner i 1. etg. leveres IKKE med veranda/platting/terrassse.

Utomhusarealene utføres i.h.h.t. vedlagte leveransebeskrivelser.
Tomten benyttes som vist på vedlagte situasjonskart. For 4-mannsboligen er det leilighetene i 1. etg. som har bruksrett til utearealet rundt boligen. Vi gjør oppmerksom på at en bruksrett til uteareal kan ha varighet inntil 30 år og kan endres ved avstemming i årsmøtet for sameiet.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Adresse vil være Østvoldvegen 5 A til H, 2750 Gran.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Ved spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets styre med opplysning om hvem som er leietager.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Grymyr tomtefelt, vedtatt 28.01.82. Området er regulert til boligformål. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 12.04.2023. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommene omfattes av reguleringsplanen for Grymyr tomtefelt. Men det ble tatt en avgjørelse i august 2020 om at dette tiltaket skulle behandles etter kommuneplans areadel sin bestemmelser vedtatt den 20.06.19. I kommuneplans arealdel er eiendommen avsatt til boligbebyggelse. Tiltaket som behandles i dette vedtaket er i tråd med kommuneplans arealdel. Det er gitt dispensasjon i forhold til opprinnelig rammesøknad, som er endret fra tre tomannsbolig (seks boenheter) til 2 tomannsboliger og en firemannsbolig (åtte boenheter). Disse nye boenhetene får endret størrelse og plassering i forhold til hva som ble godkjent i vedtak av 24.03.21

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Utsikt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Østvoldvegen 5A - 5H, 2750, GRAN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Joakim Pedersen Liljeberg
Joakim Pedersen Liljeberg
Eiendomsmeglerfullmektig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!