Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nye Lilleby - Smelteverket 1

NYE LILLEBY- SMELTEVERKET 1 i salg nå! Her kommer 41 moderne selveierleiligheter. 49 - 89 kvm
Pris

kr 3 923 892 - 8 430 392

Størrelse
49 - 79 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

10/41

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Beregnet ferdigstillelse er 18 mnd. etter at selgers forbehold er erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke. Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette beregnes fra 19. mnd. etter sletting av selgers forbehold.

Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Krigen i Ukraina og handelssanksjonene som er iverksatt, påvirker også byggebransjen i Norge i betydelig grad. Selger varsler at de får meldinger fra entreprenører om usikkerhet knyttet til tilgangen på byggematerialer, både når det gjelder leveringstider, priser og produkter som er vanskelige å skaffe. Tilgang på arbeidskraft kan også bli påvirket av konflikten. Det er for tidlig å si i hvilken grad situasjonen vil påvirke prosjektet Smelteverket 1. Kontrakten er regulert av bustadoppføringlova. Det følger av § 11 i denne loven at selger må varsle en fristforlengelse «uten ugrunnet opphold». Da fremdriften i prosjektet kan bli påvirket, vil selger derfor allerede nå formelt varsle om en mulig fristforlengelse. Fristforlengelse betyr at boligen kan bli ferdigstilt senere enn utløpet av den tremånedersperioden selger har opplyst, og at overtakelse derfor i tilfelle må utsettes. Utsatt ferdigstillelse etter en fristforlengelse gir ikke boligkjøper krav på dagmulkt eller annen erstatning

Fristene i første avsnitt over er bindende og utløser dagmulkt med mindre overskridelsen skyldes forhold angitt i ovenstående avsnitt eller Selger har krav på fristforlengelse etter buofl. §11.

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Beliggenhet

GRØNT BYLIV NÅR DU VIL

Lilleby er friheten til å gjøre det man vil, når man vil. Du kan utnytte byen til det fulle, være impulsiv på shopping eller sløve i parken så lenge man ønsker. Kubb og grilling i parken, konsert eller kino? Utbyggingen på Lilleby gir byen en utvidelse av sentrumsbebyggelsen. Det planlegges i alt 1100 boenheter på tomta som har gangavstand til shopping, dagligvare, skoler, treningssenter, bussholdeplasser og andre viktige servicefunksjoner. På over 100 mål skal det bygges både rekkehus og leiligheter. Boligene vil være omgitt av 38 mål med grønt areal, noe som gjør Lilleby til byens grønne oase med felles utearealer. Lev et urbant byliv - bo skjermet og tilbaketrukket i et bilfritt område.

Å bo på Lilleby er å bo i en av byens mest spennende og nyskapende bydeler. Her skjer det stadig nye og spennende ting som trekker det urbane bylivet nærmere, og vekker det gamle industriområdet til live. Rett borti gata fra Lilleby har E.C. Dahls Bryggeri åpnet dørene til sin splitter nye pub og restaurant, samt konsertområde. Noen av ølsortene du får smake her, vil du ikke kunne få tak i andre steder. Her får du førsteklasses mat og lokalbrygget drikke, et perfekt sted å møte gamle venner eller nye naboer. Bare et par minutter unna med sykkel langs Ladestien, med nydelig utsikt ut over fjorden, finner du den nye Ladekaia. Kafeen har sesongåpent fra mai til oktober, og har allerede blitt en folkefavoritt. Hiv deg på sykkelen og gled deg til å nyte solnedgangen over Trondheimsfjorden med en varm kaffe og nybakt kanelbolle.

Når man først skal åpne en av Nordens beste restauranter, må man gjøre det skikkelig. Nye Credo og Jossa har åpnet dørene på Lilleby i Maskinhallen beliggende midt på tomta. VGs restaurantannmelder gav terningkast 6, og det er ikke uten grunn at Credo Restaurant fikk sin første stjerne – og den første bærekraftsprisen noensinne – i Michelinguiden i 2019.

Adkomst:
Du kommer enklest til Lilleby ved å kjøre fra sentrum over Nyhavna og forbi E.C. Dahls Bryggeri, ta til venstre i krysset og videre til høyre inn mot Stjørdalsvegen. Lilleby kommer da på venstre side.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhus og fellesareal vil være gnr 415 bnr 178. Alle eiendommer innenfor reguleringsplanen B4 vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal. Fellesarealer blir derigjennom organisert som et realsameie, som har til formål å drifte og
vedlikeholde felles grøntarealer/veier/lekeplasser. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til alle eiendommer innenfor reguleringsplanen. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt.

Gjennom «Sameiet Nye Lilleby Fellesareal 2» er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Sameiet vil ha eget budsjett og vedtekter. Fellesarealer skal være åpne for ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av «Sameiet Nye Lilleby Fellesareal 2» vil bli belastet via boligsameiets felleskostnader.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger rett til én sportsbod til hver leilighet i parkeringskjelleren.
Til enkelte av leilighetene tilhører det parkeringsplass i parkeringskjelleren. Det fremkommer av prislisten hvilke leiligheter som har parkeringsplass inkludert. Kjøp av parkeringsplass for de som ikke har dette tildelt i prisliste vil være mulig, hvis det er plasser tilgjengelig.

Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Ingen av boligene har utleieenheter, men alle boligene kan fritt leies ut, ref. informasjon fra vedtektene. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietaker før overtagelse.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Garasje
Heis
Kabel-TV
Bredbånd
Balkong
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nye Lilleby - Smelteverket 1, 7066, TRONDHEIM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kristian Dahl-Andersen
Kristian Dahl-Andersen
Prosjektmegler
Kontakt
Tonje Følstad
Tonje Følstad
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!