Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus N

Nytt byggetrinn med 96 nye selveierleiligheter på populære Neselva Hageby - 0% forskudd
Pris

kr 3 710 458 - 7 524 020

Størrelse
39 - 97 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

47/96

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Neselva Hageby ligger omkranset av Neselva med elven og grøntområder på flere sider. Det er lagt vekt på å videreføre den gode kvaliteten i byggetrinn 1 og 2. Her vil det bli tilrettelagt for et levende bomiljø med grønne uteområder, hvor det tidligere var nærings- og landbruksområde. I forbindelse med utbyggingen vil det i umiddelbar nærhet bli etablert en barnehage, og det vil være kort vei til skoler, butikker og kollektiv transport.
I Neselva hageby har vi fokus på god kvalitet. Matrialer og leveranse er nøye gjennomtenkt ned til hver minste detalj. Leilighetene som nå kommer for salg er fra 39-131 kvm BRA og får alle kvaliteter som bl.a:

- Behagelig vannbåren gulvvarme
- Ekstra takhøyde med gipset himling (ikke synlige V-fuger i tak)
- Lekre inngangspartier
- Bra kvalitet på kjøkken med integrerte hvitevarer
- Alle leilighetene har egen privat uteplass i form av egen hage eller stor balkong/terrasse
-Lekre fliser på bad
-1-stavs eikeparkett på gulv
-Fritt utsyn og mye luft mellom byggene
-Sykkel og bilpool

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.03.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Beliggenhet

Neselva Hageby er en del av utbyggingen på Vestre Billingstad. Tredje byggetrinn vil ligge langs Neselva med et stort uteareal mot sydvest. Prosjektet utformes med fokus på å skape mest mulig åpne rom og luft mellom byggene. Neselva Hageby ligger omkranset av Neselva med elven og grøntområder på flere sider. Det er lagt vekt på å videreføre den gode kvaliteten i byggetrinn 1 og 2. Neselva Hageby har store luftige og grønne uterom. Her vil det bli tilrettelagt for et levende bomiljø , hvor det tidligere var nærings- og landbruksområde. I forbindelse med utbyggingen vil det i umiddelbar nærhet bli etablert en barnehage, og det vil være kort vei til skoler, butikker og kollektiv transport.

Ta inn Bergerveien fra Billingstadsletta. Når Bergerveien svinger svakt til venstre kjører man videre rett frem Sandekra. Tredje byggetrinn i Neselva Hageby vil ligge sør-øst for byggetrinn 2.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Asker kommune gnr. 32 bnr. 16.
Eiendommen skal fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Arealet som er tiltenkt fradelt som byggetrinn 3 er felt D6, samt deler av D4 og tilhørende veiareal i reguleringen. Det presiseres at arealet ikke er oppmålt på salgstidspunktet og at endringer i forventet tomteareal kan forekomme. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Området er under utbygging, og det må påberegnes midlertidig atkomst til kjeller og eiendommen etter innflytning. Dette vil også kunne gjelde forbi eiendommen til andre utbyggingsfelt i Neselva Hageby, og til området er ferdig utbygd. Sameiet plikter å medvirke til dette.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkeringsplass i parkeringskjeller samt ekstra bod kan kjøpes, se prisliste for nærmere info.
Parkeringsplass selges fortrinnsvis til de største leilighetene. Konferer megler om tilgjengelige plasser.

Boder

Det medfølger 1 stk. sportsbod i parkeringskjeller for hver leilighet, samt innvendig bod der dette fremkommer av plantegning.
Sportsbod ligger i felles bod-anlegg i kjeller som deles opp med nettingvegger og er klargjort for kjøpers egen montering av hengelås.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til faste priser etter prinsippet om førstemann til mølla.
Se prislisten/kjøpetilbudsskjema for mer informasjon.
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.
Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Kortidsutleie:
Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Se vedtektene for ev. ytterligere informasjon rundt dette.

Ethvert salg av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier. Utleie skal meldes til sameiets styre.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Turterreng
Heis
Bredbånd
Balkong
Kabel-TV
Garasje
Turterreng
Heis
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus N, 1396, BILLINGSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bente Stubberud
Bente Stubberud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!