Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nerhagvegen

3 attraktive boligtomter på Kylstadfeltet i Furnes (last ned komplett salgsoppgave for prisliste, regulering mv.)
Pris

kr 1 180 092

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/3

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

DNB Eiendom ved Glenn K. Strand og Morten Iversen har gleden av å presentere 3 attraktive selveiertomter på Kylstadfeltet i Furnes. Tomtene selges som forevist med V/A og strøm lagt klart til tomtegrensen.
Alle tomtene er orientert mot syd/vest og vil få gode sol og lysforhold.
Fra eiendommene er er det kort gangavstand til Kylstad barnehage og Kylstad barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det ca. 2,8 km i Furnes ungdomsskole. Ca 10 minutter til både Hamar og Brumunddal. Kort veg til Olrud mm.
Tomtene selges uten byggeplikt slik at man ikke er låst til en husleverandør og kan velge fritt
Tomt nr 1: ca 795 kvm
Tomt nr 2: ca 694 kvm
Tomt nr 3: ca 867 kvm
Priser fra kr 1 150 000,- + omk

Beliggenhet

Tomtene ligger fint til på det veletablerte og barnevennlige Kylstadfeltet i Furnes i Ringsaker kommune, med umiddelbar nærhet til fine tur- og rekreasjonsområdet. Området preges av villabebyggelse i landlige omgivelser og er meget solrikt.

Fra eiendommene er er det kort gangavstand til Kylstad barnehage og Kylstad barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det ca. 2,8 km i Furnes ungdomsskole. Nærmeste videregående skoler er Ringsaker, Storhamar og Norges grønne fagskole. Kommunen har et godt utvalg både kommunale og private barnehager.

I forbindelse med barneskolen finnes det ballbaner, ballbinge, bmx-bane, skileikanlegg og nye lekeapparater m.m.

Ved skolen er det også bussholdeplass med forbindelser mot blant annet Brumunddal og Hamar, noe som legger til rette for arbeidspendling. Fra Hamar togstasjon tar toget deg til Oslo S på 1 time og 19 min. Med bil tar det ca. 9 min til sentrum av Brumunddal, 53 min til Lillehammer og 1 time og 23 min til Hafjell.

Nærmeste dagligvare er Kiwi Nydal, som ligger rett ved Ikea Ringsaker. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Mølla storsenter i Brumunddal sentrum et rikt og variert utvalg. I tillegg er det ikke mer enn en ca 10 minutters kjøretur til Hamar som kan by på rikelig med fasiliteter og servicetilbud.

Besøk bl.a. følgende nettsteder for mer informasjon om Ringsaker kommune:

www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no
www.facebook.com/ringsakerkommune
www.instagram.com/ringsakerkommune
www.youtube.com/ringsakerkommune

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

I regi av Kylstad Eiendom legges nå 3 attraktive boligtomter ut for salg. Tomtene selges til fastsatte priser.
Tomtene varierer i størrelse fra 694 til 867 kvm.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Eiendomsskatten betales via faktura for kommunale avgifter. Denne fastsettes etter ferdigstillelse av bolig

Info formuesverdi

Formuesverdien av primærbolig skal beregnes av 25% av markedsverdien inntil kr.10.000.000. For verdi over 10 millioner beregnes 50% av den overskytende verdien.
Formuesverdien av sekundærbolig skal beregnes av 95% av markedsverdien.
For hytter skal formuesverdien beregnes ut fra ligningverdi for 2021 + 25% tillegg.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Tomtene skal overtas av kjøper innen 45 dager etter avtaleinngåelsen, og det forutsettes at kjøpesum og omkostninger er innbetalt til megler innen denne fristen.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligformål. Se vedlagte reguleringsbestemmelser.

Gjeldende reguleringsplan: Kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt 17.06.2015 og reguleringsplan for Kylstad. Det henvises til Ringsaker kommune for mere info.
Kjøper er selv ansvarlig for foreta de nødvendige undersøkelser med kommunen i forhold til utvikling og bygging på den respektive tomt før bud inngis

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til boligformål. Se vedlagte reguleringsbestemmelser.

Gjeldende reguleringsplan: Kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt 17.06.2015 og reguleringsplan for Kylstad. Det henvises til Ringsaker kommune for mere info.
Kjøper er selv ansvarlig for foreta de nødvendige undersøkelser med kommunen i forhold til utvikling og bygging på den respektive tomt før bud inngis

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mange

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring ombudgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nerhagvegen, 2320, FURNES
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Morten Iversen
Morten Iversen
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Glenn Kristen Strand
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!