Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Naustdalen

På Søreide bygger vi 43 nye boliger skreddersydd for familieliv. Her bor du rett i nærheten av skoler og barnehager.
Pris

kr 5 718 788 - 9 647 168

Størrelse
108 - 179 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

39/43

Boligtype

Leiligheter

Rekkehus

Soverom

3 - 5

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Naustdalen på Søreide er et boligprosjekt for alle. Store familier, små familier, store familier som er på vei til å bli færre, og små familier som er på vei til å bli fler. Prosjektet består av seks bygg med 43 ulike familieboliger i størrelser mellom 55,9-183,2 kvm BRA. Noen boliger går over ett plan, mens andre går over tre. Noen har ett soverom, mens andre har fem.
I Naustdalen på Søreide er det med andre ord gode løsninger for alle.

Felles for samtlige boliger er at de leveres med moderne og familievennlige fasiliteter. De aller fleste får innvendig bod, eget vaskerom, terrasse eller balkong, romslig stue- og kjøkkenløsning samt entreer med god plass til oppbevaring. To av boligene kommer også med hybeldel.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal år 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.12.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Beliggenhet

I Naustdalen på Søreide vil alt fra butikker og skoler til havn og idrettsplasser være i umiddelbar nærhet. Har man lyst på en tur inn til byen eller la tankene løpe fritt i det flotte landskapet som omfavner Bergen, er du alltid en liten kjøretur unna. Et steinkast unna boligene ligger også båtene og dupper i vannet. Her kan barna lære å stupe, familiene grille, og de store dagene feires.

Naustdalen på Søreide er perfekt for en familie som ikke vil at barna skal vokse opp midt i bysentrum, men som fortsatt vil ha liv og røre rundt seg. Det er altså ikke tid for å legge sentrumslivet bak seg, det er tid for å sette familien i sentrum.

Adkomst:
Fra Bergen Sentrum følg 555 / Sotraveien
Fortsett inn på 582 / Fyllingsdalen - Kjør gjennom Fyllingsdalen og følg til Straumeveien.
Følg over Straume bro og videre på Ytrebygdsvegen.
Naustdalen ligger på høyre hånd rett etter avkjøring til Søreidneset.
For nærmere beskrivelse se vedlagte kart.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vil bli etablert felles parkeringskjeller med parkeringsplasser, boder, sykkelparkeringsplasser, sykkelverksted og fellesrom.

Det er planlagt etablert 47 parkeringsplasser, hvorav 7 plasser er gjesteparkering. Parkeringsplass er ikke inkludert, men 40 parkeringsplasser er tilgjengelig for kjøp mot et tillegg i pris. Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe parkeringsplass for noen av boligene i prosjektet, se nærmere informasjon om dette i prislisten.

Det etableres sykkelparkering i felles parkeringskjeller og utendørs i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.

Boder

Alle boligene får en bod i enten parkeringskjeller eller i underetasjen til hus C. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

En-etasje leiligheter i Hus A kan leveres med hybel.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Naustdalen, 5251, SØREIDGREND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bodil K. Innset
Bodil K. Innset
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!