Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Myrejordshagen

8 tomter solgt - Sagstugrenda - Byggeklare eneboligtomter på nytt tomtefelt - Selges til privatpersoner
Pris

kr 677 842

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/9

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Om prosjektet

Gjøvik kommune ønsker nå å selge 25 attraktive og solrike eneboligtomter på Bybrua. Nytt boligfelt, ferdig etablert med vann, avløp, strøm og fiber. Tomtene varierer i størrelse fra 620 kvm til 1062 kvm. Disse selges til privatpersoner og man står fritt til å velge hvilken leverandør man ønsker selv.

Tomtefeltet ligger ca. 4 km fra Hunndalen sentrum med de servicetilbud og fasiliteter som finnes der. Til Grande barneskoleskole og Bybrua barnehage er det ca. 1,5 km.

Alle bud må ha en minimum akseptfrist kl. 1200 dagen etter annonsert visning. Vær vennlig og opplys i budskjema hvilken tomt det er ønskelig å by på.

Det er satt ut tomteskilt på tomteområdet og tomtene kan fritt besiktiges.

Maksimal tillatt % BYA= 25 % for eneboliger. I eneboligene kan det tillates sekundærleiligheter med bruksareal (BRA) på inntil
60 m2 forutsatt at sekundærleiligheten ligger i tilknytning til eneboligen.

Tomtene må bebygges/sendt inn søknad om byggetillatelse innen 2 år etter tinglysning.

Fiber: Tomtene er klargjort med trekkerør for fiber.

Tilkoblingsavgifter pr. tomt:
Tilknytning til kommunal vannledning pr. boenhet kr 6 250 inkl. mva.
Tilknytning til kommunal avløpsledning pr. boenhet kr 6 250 inkl. mva.

Ta kontakt med megler for mer informasjon og for å få oversendt budskjema.

Priser:
Myrejordshagen 1: Tomtestørrelse 781 kvm - Pris eks. omkostninger kr 660 000
Myrejordshagen 2: Tomtestørrelse 879 kvm - Pris eks. omkostninger kr 750 000
Myrejordshagen 3: Tomtestørrelse 724 kvm - Pris eks. omkostninger kr 600 000
Myrejordshagen 4: Tomtestørrelse 801 kvm - Pris eks. omkostninger kr 680 000
Myrejordshagen 5: Tomtestørrelse 826 kvm - Pris eks. omkostninger kr 700 000
Myrejordshagen 6: Tomtestørrelse 887 kvm - Pris eks. omkostninger kr 750 000
Myrejordshagen 7: Tomtestørrelse 953 kvm - Pris eks. omkostninger kr 800 000
Myrejordshagen 8: Tomtestørrelse 850 kvm - Pris eks. omkostninger kr 720 000
Myrejordshagen 9: Tomtestørrelse 1062 kvm - Pris eks. omkostninger kr 900 000
Myrejordshagen 10: Tomtestørrelse 861 kvm - Pris eks. omkostninger kr 730 000
Myrejordshagen 11: Tomtestørrelse 738 kvm - Pris eks. omkostninger kr 630 000
Myrejordshagen 12: Tomtestørrelse 966 kvm - Pris eks. omkostninger kr 820 000
Myrejordshagen 13: Tomtestørrelse 659 kvm - Pris eks. omkostninger kr 560 000
Myrejordshagen 14: Tomtestørrelse 948 kvm - Pris eks. omkostninger kr 800 000
Myrejordshagen 15: Tomtestørrelse 620 kvm - Pris eks. omkostninger kr 525 000
Myrejordshagen 16: Tomtestørrelse 931 kvm - Pris eks. omkostninger kr 790 000
Myrejordshagen 17: Tomtestørrelse 801 kvm - Pris eks. omkostninger kr 680 000- SOLGT
Myrejordshagen 18: Tomtestørrelse 834 kvm - Pris eks. omkostninger kr 710 000
Myrejordshagen 19: Tomtestørrelse 825 kvm - Pris eks. omkostninger kr 700 000- SOLGT
Myrejordshagen 20: Tomtestørrelse 683 kvm - Pris eks. omkostninger kr 580 000
Myrejordshagen 21: Tomtestørrelse 746 kvm - Pris eks. omkostninger kr 630 000- SOLGT
Myrejordshagen 23: Tomtestørrelse 827 kvm - Pris eks. omkostninger kr 700 000- SOLGT
Myrejordshagen 25: Tomtestørrelse 720 kvm - Pris eks. omkostninger kr 610 000
Myrejordshagen 27: Tomtestørrelse 799 kvm - Pris eks. omkostninger kr 670 000- SOLGT
Myrejordshagen 29: Tomtestørrelse 718 kvm - Pris eks. omkostninger kr 610 000- SOLGT

Beliggenhet

Tomtefeltet ligger ca. 4 km fra Hunndalen sentrum med de servicetilbud og fasiliteter som finnes der. Til Grande barneskoleskole og Bybrua barnehage er det ca. 1,5 km. Adkomst fra kommunal veg.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Frittliggende garasjer og uthus skal fremstå som underordnet i forhold til boligen, og kan verken ha samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m².
Ingen del av garasje/uthus kan innredes til boligformål. For nærmere beskrivelse se reguleringsplan for Sagstugrenda boligområde.

Økonomi

Info formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt “primærbolig” (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller “sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Interessenter oppfordres til å ta kontakt med megler for å få oversendt reguleringsplan for område.

Vei, vann og avløp

Interessenter oppfordres til å ta kontakt med megler for å få oversendt reguleringsplan for område.

Vilkår og bestemmelser

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Myrejordshagen, 2822, BYBRUA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Sigrid Grøtberg
Sigrid Grøtberg
Eiendomsmegler
Kontakt
Anders Bjugstad
Anders Bjugstad
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!