Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Mosetertoppen Skistadion

Mosetertoppen Skistadion - oppvarming via bergvarme! Lekre fritidsboliger, et unikt fritidskonsept, naturen rett utenfor.
Pris

kr 2 118 370 - 9 127 500

Størrelse
30 - 93 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

63/92

Boligtype

Fritidsboliger

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen Mosetertoppen Skistadion!

Boligene selges etter førstemann til mølla-prinsippet.
Mostertoppen Skistadion ligger med lysløypa rett utenfor døra - der ligger også tilfartsløypa som fører deg til alpinbakken!
Mosetertoppen Skistadion er planlagt å bestå av ca. 80 leiligheter når prosjektet er ferdig utbygd. Det planlegges næringsareal i 1. etasje til trinn II som planlegges å inneholde café, restaurant, matbutikk, treningsstudio og sportsbutikk. Parkering i kjeller. Dekket over parkeringen opparbeides med bl.a. et innbydende torg mellom husene med skøytebane, uteservering og hyggelige fellesarealer. Næringsdelen forutsetter godkjent omregulering før bygging av trinn II.

Trinn I består av Hus A, B og C med til sammen 46 boliger beliggende i 1. til 3. etasje med heis fra garasjekjeller. Leilighetene er fra 22 - 93 kvm med 1 til 3 soverom, gode kvaliteter, uteplasser av romslig størrelse (unntak de minste 30 kvm har ikke uteplass) og parkering/sportsbod i kjeller. Noen av leilighetene har mulighet for ett ekstra soverom. Trinn II består av Hus D og F. Hus E er solgt!
Boligene leveres med kjøkken fra Norema med integrerte hvitevarer, 1 stavs parkett, vannbåren gulvvarme (med unntak av soverom og boder), flislagte bad med veggflis 30x60 cm gulvflis 30x30 cm og fliser dusj 10x10 cm av type Ragno Studio Grigio. Noen av leilighetene leveres med badstue. Og endeleiligheter legges til rette for peisovn som kan velges via tilvalg. For detaljer ser mosetertoppenskistadion.no salgsprospekt og leveransebeskrivelse.

Priser fra 1 890 000 + omk, se hjemmeside for komplett prisliste. Ta kontakt med megler for oversendelse av prospekt og prisliste.

Valget må bli Mosetertoppen Skistadion:

Langrenn:
Mosetertoppen Skistadion er selve sentrum for langrenn i Hafjell! Her har du uendelig med langrennsløyper, så mange kilometer med skispor er det at vi har vanskelig for å gi et eksakt antall. Men du kan gå til Rondanne i nord til Hedmarksvidda og forbi i sør. Om sommeren har du 3 km rulleskiløype å boltre deg i.
Alpint:
Fra leiligheten din på Mosetertoppen Skistadion kan du ta på deg skiene på torget og ski ut i tilbringerløyene som leder deg ut til alpinanlegget, nærmere bestemt ut i Backyard-bakken. Herfra har du hele Hafjell Alpinsenter tilgjengelig.
Bilfritt:
Når du kommer til Mosetertoppen Skistadion skal du kunne parkere bilen i den 6000 kvm store parkeringskjelleren, ta heisen opp til leiligheten din. Du skal slippe å bruke bilen din igjen før du skal hjem igjen. På torget vil kun tråkkemaskinen ha adgang av motoriserte kjøretøy.
Restauranter:
God mat og drikke hører med til det gode liv. På Mosetertoppen Skistadion planlegges det en restaurant over to etasjer. Den vil inneholde flere konsept som varierer avhengiug av tid på døgnet og året. Her kan du nyte en bedre lunsj eller middag, eller kanskje bare en rolig pils i baren.
Butikker:
Det planlegges for flere butikker på Mosetertoppen Skistadion. Blant annet en rikholdig sportsbutikk og skiutleie med varer tilpasset aktivitet og klientell på Mosetertoppen. I tillegg vil det komme dagligvarebutikk som vil dekke de behovene man måtte ha.

Prosjektet er utviklet med stort fokus på bærekraft og energieffektive løsninger. Totalentreprenøren Veidekke har en ambisjon er å være ledende i bransjen når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø. For Mosetertoppen Skistadion betyr dette ustrakt bruk av tre, lavkarbonbetong og reduserte stålmengder i konstruksjonene. Det opparbeides brønnpark med geobrønner som dekker det meste av varmebehovet i prosjektet, samt oppvarming av forbruksvann. Med bakgrunn i dette oppnår vi energimerke A for samtlige leiligheter og næringsareal, det blir kun behov for strøm til belysning, hvitevarer, kjøkkenventilator og andre elektriske artikler.
Ut fra tekniske beregninger blir årsforbruket estimert til ca. 5 000 kWh for en leilighet på 60 m2 brukt som fritidsbolig.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene i salgstrinn I ferdigstilles senest 30.6.2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Leilighetene i salgstrinn II planlegges ferdigstilt innen utgangen av 4. kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen utgangen av september 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan for begge trinn kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Forbehold gjelder leiligheter i trinn II

Beliggenhet

Kjør av fra E6 ved Øyer sentrum. Følg vegen til Hafjelltoppen forbi Nermo hotell. Ta til høyre og så til høyre før tunellen. Følg veien opp mot Mosetertoppen og Hafjell Fjellandsby. Når du har passert skibrua som er merket Mosetertoppen kjører du videre oppover og tar til venstre i krysset under den store skibrua Utsikten ved utsiktstårnet. Følg skilting til Mosetertoppen Skistadion.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, boder, samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Deler av utearealene vil først kunne ferdigstilles når Trinn II er ferdig bygget.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette er planlagt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, men kan også skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Leilighetene ligger i umiddelbar nærhet til skianlegget og det gjøres oppmerksom på at det vil medføre noe støy i forbindelse med drift av anlegget, som for eksempel snøproduksjon, løypekjøring, feiing av rullskiløype og lysanlegg som kan være på fra 0600-2300 hver dag hele året. Det er også flere store arrangementer på stadion som medfører svært høy aktivitet ved opp- og nedrigg og ved gjennomføring, herunder musikk og speaker.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod og en bodplass i kjeller, som er opprettet som egen anleggseiendom.
Leilighetene vil få bruksrett til en parkeringsplass og bodplass i garasjekjeller. Alle som eier leilighet, vil kunne booke seg parkering før de drar til fjells. Parkeringsplassene blir levert med lademulighet hvor bruker av parkeringsplassen selv betaler for forbruket. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Øvrig parkering i garasjekjeller er tidsbegrenset og avgiftsbelagt og er til handlende el. Hjemmelshaver til parkeringsplassene og næringsseksjon vil være Mosetertoppen Skistadion AS.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Noen av bodene er fordelt utover 2 boder.

Utbygger følger SINTEF Byggforsk sine anvisninger om bredde på parkeringsplasser. For å oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift må parkeringsplass være 2,5 meter brede, men er det søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, evt. lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, kreves en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet og i visse tilfeller hele 3 meter. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Mosetertoppen Skistadion, 2636, ØYER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Martin Slåttholm Sønsteli
Eiendomsmegler
Kontakt
Christin Bechmann
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!