Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Meierikvartalet - Solheimsgata

Meierikvartalet - Tårnhus 1 med 17. etasjer - De siste, flotte 3 og 4 roms leilighetene selges nå - Innflytting november 2022
Pris

kr 6 763 603 - 13 809 147

Størrelse
87 - 126 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/64

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Tårnhus 1, med sine 64 leiligheter, får æren av å utgjøre startskuddet på utviklingen av et helt nytt kvartal sentralt i Lillestrøm sentrum. Tårnhus 1 er på hele 17 etasjer og vil bli blant de høyeste leilighetsbyggene på Romerike.

Meierikvartalet er fullspekket av detaljer. Og i tillegg til fantastiske leiligheter med vannbåren gulvvarme, kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør, enstavs eikeparkett og lavenergi integrerte hvitevarer, er dette bare noe av det kjøperne kan glede seg til:

Kvartalet, Takhagen og Tuftepark
Som beboer i Meierikvartalet har man "alt" man trenger rett i nærheten. Det skal etableres næringsarealer i alle prosjektets 1. og 2. etasjer som skal fylles med butikker, restauranter, cafeer. I dette kvartalet kan man både bo, handle, spise, oppleve og nyte.
At også utearealene vil få lekker finish gjør gleden av å bo i Meierikvartalet om mulig enda større. Her kan man rusle blant koselige gågater, torg og plasser.

Den private takhagen, som strekker seg mellom to av tårnhusene (plan 3) vil være eksklusiv for beboere i Meierikvartalet, og vil bli pent opparbeidet og vedlikeholdt slik at det alltid skal være hyggelig å benytte seg av sin egen lille grønne oase midt i byen.

Å bruke Tufteparken som skal anlegges øst i kvartalet mot jernbanen vil være en hyggelig aktivitet for både liten og stor. Selve Tufteparken består av ulike fastmonterte utendørselementer som kan benyttes i trim/treningssammenheng.

Valgfri stil og tilvalg
Interiørarkitekt har satt sammen et mørkt og et lyst konsept på bad, kjøkken og vegger. Velg mellom disse kostnadsfritt. Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du også sette ditt personlige preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, material- og fargevalg enn det som ligger i konseptene, mot et tillegg i prisen.

Bilpool
Meierikvartalet ligger få minutters gange fra togstasjonen på Lillestrøm. Hvis man bor her vil behovet for egen bil trolig reduseres kraftig, og hva er bedre da enn å heller leie bil de gangene behovet oppstår? Bilpoolen vil være lokalisert i parkeringsanlegget som ligger under hele kvartalet, og være tilgjengelig for alle beboerne i kvartalet.

Smarthus
Leilighetene i Tårnhusene er tilrettelagt for fremtidens måte å leve på, der stemmestyring og smarte produkter vil bli stadig viktigere. Allerede når du signerer kontrakt, får du en Google Home Mini, som er en såkalt smart-høyttaler
med masse nyttige funksjoner. Fra første dag kan du styre lyset i gangen med
din egen stemme og svare på porttelefonen og styre gulvvarmen ved hjelp av mobilen.

Selskapslokaler og leilighet
Skal man feire jubileum, arrangere selskap til barnedåp, eller be alle vennene til hyggelig lag har man som beboer i Meierikvartalet en eierandel i, og mulighet til å leie, selskapslokalet med tilhørende kjøkken og garderobefasiliteter som ligger i kvartalet. Og for de som av og til har mye besøk vil man etter samme opplegg som for selskapslokalene ha mulighet til å bestille og leie en ekstra leilighet.

BREEAM-NOR sertifisert og grønt boliglån
BREEAM-NOR er en forholdsvis ny måte å miljøsertifisere bygg på og handler om å tenke miljø gjennom absolutt hele byggeprosessen - helt fra planleggingen starter og frem til innflytting. Med dette som bakgrunn har DNB Bank besluttet at beboerne i Meierikvartalet som benytter lånetilbud fra banken skal tilbys bankens beste rente - gjennom et såkalt grønt boliglån. Megler vil henvise interessenter som er interessert i å benytte seg av denne muligheten.

Visningssenter
Meierikvartalet har opprettet eget visningssenter i Solheimsgata 1, Lillestrøm. Her får man studert modellen av kvartalet, snakket med megler, hentet salgsoppgave i papirformat, sett på ulike typer innredninger, materialer, sol/skyggeanalyse mv.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtakelse i løpet av november 2022.

Forbehold fra utbygger

Selger er ikke bundet dersom ikke et tilfredsstillende antall av leiligheter er solgt, åpning av byggelån og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt.

Selger tar forbehold om gjennomføring av kontrakten dersom det inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempel på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån og/eller byggelån eller uforutsette offentlige krav.

Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 31.12.2019 har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjekjeller vil bli etablert som et felles anlegg for boliger, handel og kontorer i kvartalet. Boligparkeringen vil bli adskilt med egen bom. Det vil være mulighet for å kjøpe p-plass for noen av boligene i kvartalet. Se nærmere informasjon om dette i prisliste. De fleste av p-plassene blir i parkeringssystem med fysiske begrensninger som oppgitt i kontrakt. Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene.

P-plasser kan fritt leies ut eller selges.

Garasjeanlegget vil bli utbygget i flere etapper, og det gjøres oppmerksom på at kjøper må påregne at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig.
El-bil parkering/ladestasjon kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en sportsbod på ca 5 kvm til hver bolig i underjordisk garasjekjeller.

Økonomi

Prisinformasjon

Se prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument/salgsoppgave, samt følgende vedlegg:
1) Siste daterte prisliste
2) Leveransebeskrivelse/romskjema datert 24.01.19
3) Salgstegninger datert 23.11.18
4) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.
Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur.
Samtidig med at du inngir første kjøpetilbud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første kjøpetilbud.
Det oppfordres til å levere kjøpetilbud til megler direkte eller på visningssenteret, alternativt elektronisk bud på vår hjemmeside https://bud.dnbeiendom.no/912180718
Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudskjemaet og legitimere seg.
Kjøpetilbud som inngis etter kl 15 kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg. Rammetillatelse for dette byggetrinnet er omsøkt 06.09.2018 og ligger til behandling i Skedsmo kommune. Det er søkt om dispensasjon fra bl.a. antall sykkelparkeringer som er angitt i kommunens parkeringsnorm, samt dispensasjon fra gesimshøyde på næringsbasen på felt B4. Ved spørsmål til rammesøknad /rammegodkjenning, ta kontakt med megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg. Rammetillatelse for dette byggetrinnet er omsøkt 06.09.2018 og ligger til behandling i Skedsmo kommune. Det er søkt om dispensasjon fra bl.a. antall sykkelparkeringer som er angitt i kommunens parkeringsnorm, samt dispensasjon fra gesimshøyde på næringsbasen på felt B4. Ved spørsmål til rammesøknad /rammegodkjenning, ta kontakt med megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Utsikt
Hage
Heis
Bredbånd
Turterreng
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Meierikvartalet - Solheimsgata, 2001, LILLESTRØM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tone Therese Johansen
Tone Therese Johansen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!