Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Meierikvartalet - Salgstrinn 5 - Byhus 1

Meierikvartalet - Byhus 1 med 8 etasjer - Nye 2, 3 og 4-roms leiligheter - Bygging godt i gang.
Pris

kr 4 591 342 - 8 491 342

Størrelse
46 - 96 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

21/64

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Byhus 1 med sine første 55 leiligheter, blir Meierikvartalets 5. salgstrinn, og kvartalets første Byhus. Byhus 1 på 8 etasjer rammer inn kvartalet og har fasade langs Sørumsgata, samt inn mot kvartalet.

Dette trinnet består av flere typer leiligheter. Leilighetene er fra 42 - 103 kvm, og fra 1 - 3 soverom. Alle med egen balkong eller terrasse.

Meierikvartalet er fullspekket av detaljer. Og i tillegg til fantastiske leiligheter med vannbåren gulvvarme, kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør, enstavs eikeparkett og lavenergi integrerte hvitevarer, er dette bare noe av det kjøperne kan glede seg til:

Kvartalet, Takhagen og Tuftepark
Som beboer i Meierikvartalet har man "alt" man trenger rett i nærheten. Det skal etableres næringsarealer i alle prosjektets 1. og 2. etasjer som skal fylles med butikker, restauranter, cafeer. I dette kvartalet kan man både bo, handle, spise, oppleve og nyte.
At også utearealene vil få lekker finish gjør gleden av å bo i Meierikvartalet om mulig enda større. Her kan man rusle blant koselige gågater, torg og plasser.

Den private takhagen, som strekker seg mellom to av tårnhusene (plan 3) vil være eksklusiv for beboere i Meierikvartalet, og vil bli pent opparbeidet og vedlikeholdt slik at det alltid skal være hyggelig å benytte seg av sin egen lille grønne oase midt i byen.

Å bruke Tufteparken som skal anlegges øst i kvartalet mot jernbanen vil være en hyggelig aktivitet for både liten og stor. Selve Tufteparken vil bestå av ulike fastmonterte utendørselementer som kan benyttes i trim/treningssammenheng.

Bilpool
Meierikvartalet ligger få minutters gange fra togstasjonen på Lillestrøm. Hvis man bor her vil behovet for egen bil trolig reduseres kraftig, og hva er bedre da enn å heller leie bil de gangene behovet oppstår? Bilpoolen vil være lokalisert i parkeringsanlegget som ligger under hele kvartalet, og være tilgjengelig for alle beboerne i Meierikvartalet.

Selskapslokaler og leilighet
Skal man feire jubileum, arrangere selskap til barnedåp, eller be alle vennene til hyggelig lag har man som beboer i Meierikvartalet en eierandel i, og mulighet til å leie, selskapslokalet med tilhørende kjøkken og garderobefasiliteter som ligger i kvartalet. Og for de som av og til har mye besøk vil man etter samme opplegg som for selskapslokalene ha mulighet til å bestille og leie en ekstra leilighet.

BREEAM-NOR sertifisert og grønt boliglån
BREEAM-NOR er en forholdsvis ny måte å miljøsertifisere bygg på og handler om å tenke miljø gjennom absolutt hele byggeprosessen - helt fra planleggingen starter og frem til innflytting. Med dette som bakgrunn har DNB Bank besluttet at beboerne i Meierikvartalet som benytter lånetilbud fra banken skal tilbys bankens beste rente - gjennom et såkalt grønt boliglån. Megler vil henvise interessenter som er interessert i å benytte seg av denne muligheten.

BELIGGENHET
Meierikvartalet ligger parallelt med nedre del av Storgata i Lillestrøm. Kvartalet strekker seg fra rundkjøringen ved jernbaneundergangen i sør til Sørumsgata (tidl. Nittedalsgata) i Nord, og ligger langs Solheimsgata i Vest. Mot øst er det jernbanen som avgrenser kvartalet. Kvartalet ligger få minutters gange fra Lillestrøm stasjon (tog) og busstasjonen, som begge er knutepunkt for det aller meste av kollektivtrafikk på Romerike, samt stoppested for Flytoget.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger estimerer overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 4 måneder, forventet til perioden august til november 2023. Dette er ikke en forpliktende overtakelsesdato. Selger skal deretter med minst tre måneders varsel angi overtagelsesmåned hvor siste dag i måneden da gjelder som avtalt overtakelsesdato iht buofl. § 18. Overtakelsesdato kan fremskyndes med minst 6 ukers varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Meierikvartalet Utvikling AS vil etablere en god standard på uteområdene, både sameiets eget utendørs fellesareal og uteområder som er felles for alle eiendommene i Meierikvartalet.

Sameiet har ansvaret for drift og vedlikehold av egne fellesarealer innenfor egen (eksklusivt) eiendom.

Selger vil på vegne av sameiene/borettslagene i Meierikvartalet inngå avtale med driftsselskap vedrørende levering av teknisk drift og forvaltning.

Det planlegges en felles driftssameie knyttet til fellesarealer som alle eiendommene i Meierikvartalet er forpliktet til å delta i, og som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av de felles uteområdene. Dette gjelder bl.a. felles utearealer, takhage med mer.
Kostnadene forbundet med ovennevnte drift, inngår som en del av felleskostnadene i driftsordningen.

For å sikre dette vil Meierikvartalet Utvikling AS tinglyse en erklæring hvor hjemmelshavere innenfor området er pliktige medlemmer i Meierikvartalets driftssameie.

Selger står fritt til å utarbeide vedtekter for driftssameie for Meierikvartalet. Kjøper vil bli forelagt utkast til vedtekter når selger har hevet forbeholdene, ref. punkt om selgers forbehold.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkeringsplasser leveres enten som faste p-plasser på gulv eller som plass i semiautomatisk p-anlegg:

Plassene vil merkes til 2,5 m bredde– det tillegges ikke ekstra bredde ved plasser inntil søyler. Plattformbredden i de ulike systemplassene varierer i størrelse fra leverandør til leverandør med tanke på friåpning ved hjul og lysåpning.

Innvendig minstemål på plattform ved hjul er 215 cm og minste lysåpning 2,3m.

Øvrige begrensninger:
Vekt: 2 300 kg
Minste billengde: 500 cm
Minste høyde: 190 cm

Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene.

P-plasser kan fritt leies ut eller selges.
Garasjeanlegget vil bli utbygget i flere etapper, og det gjøres oppmerksom på at kjøper av parkeringsplass må påregne at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig.
Alle p-plasser forberedes for el-bil lader. El-bil lader kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver bolig i underjordisk garasjekjeller.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Bredbånd
Sentralt
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Meierikvartalet - Salgstrinn 5 - Byhus 1, 2001, LILLESTRØM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tone Therese Johansen
Tone Therese Johansen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!