Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Lysgårdsvegen 14A, 16A

Lysgårdsvegen 14A. Ny, innholdsrik bolig, attraktiv beliggenhet, moderne arkitektur, gode solforhold og nydelig utsikt.
Pris

kr 7 591 962

Størrelse
118 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/4

Boligtype

Tomannsbolig

Soverom

3

Om prosjektet

Fire nye, innholdsrike boliger med høy standard, moderne arkitektur og attraktiv beliggenhet på Ersgård! Boligene er under bygging og ferdigstilles våren 2023.

Prosjektet består av to 2-mannsboliger med adresse Lysgårdsvegen 14A og 14B og Lysgårdsvegen 16A og 16B. Begge 2-mannsboligene blir av samme uttrykk og tilnærmet lik utforming, og vil passe godt inn i nabolaget med eksisterende bebyggelse. Fasaden blir blant annet kledd med liggende malmfuru med spalter, noe som gjør at bygningene får flott arkitektonisk utrykk tilpasset terrenget og området.

Lysgårdsvegen 14A og 14B inneholder entré/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, trapperom, to baderom, tre soverom og vaskerom. Det er mulighet for et fjerde soverom i boligens hovedetasje.

Boligen Lysgårdsvegen 16A inneholder entré/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, trapperom, to baderom, to soverom, gang/hall og vaskerom.

Lysgårdsvegen 16B inneholder entré/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, trapperom, to baderom, tre soverom og vaskerom.

Det er fortsatt mulig å gjøre noen tilvalg, konferer med megler for nærmere info.

Boligene vil gå over to plan med en god og arealeffektiv planløsning som byr på gode rominndelinger. Boligenes hovedetasje består blant annet av stue og kjøkken i en åpen løsning, som er praktisk inndelt i egne soner med gode innredningsmuligheter. De store vindusflatene som strekker seg fra gulv til tak og de lyse overflatene sørger for lyse og innbydende rom. Boligene har gjennomgående gode kvaliteter som vannbåren varme, moderne kjøkken i svart innredning med integrerte hvitevarer, 60x60 fliser på baderom, entré og vaskerom og 1-stavs herdet tregulv på øvrige rom. Rommene vil bli holdt i tidsriktige farger, med listefri utførelse i overgang vegger/himlinger og i alle vindus- skyvedørskarmer. Boligen leveres med blant annet sort Elko pluss, downlights, blandebatterier fra Tapwell og rennesluk i dusj.

Hver bolig har fra stue utgang til overbygd veranda med god solgang og plass til utemøblement - en fin forlengelse av stuen i sommerhalvåret. Fra underetasjen er det fra soverommene utgang til markterrasse.

Hver bolig vil få to parkeringsplasser hvorav én i garasje og én biloppstillingsplass. Det blir felles garasje for hver 2-mannsbolig.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er under bygging. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal år 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Lysgårdsvegen 14 og 16 ligger attraktivt til i Nordre Ål, ca. 2.5 km fra Lillehammer sentrum. Herfra er det kort vei til skoler i alle trinn, barnehager samt ulike servicetilbud. I tillegg ligger både Norges Toppidrettsgymnas NTGU/NTG og flere videregående skoler i nærheten. Til Høgskolen Innlandet (INN) er det ca. 5 km. Det er bussholdeplass få meter fra boligene, og til nærmeste dagligvare er det ca. 1,6 km (3 minutter med bil). Fine gang- og sykkelveier gjør det enkelt å ta seg frem enten du skal opp- eller nedover, og området har flotte turområder rett utenfor døren sommer som vinter. Mulighetene for ulike fritidsaktiviteter er mange: Birkebeineren Skistadion, Lysgårdsbakken og Stampesletta med treningssenter, idrettsanlegg og flerbrukshaller ligger i nærområdet, samt det er gangavstand til oppkjørte langrennsløyper. Lillehammer har også mange hyggelige butikker og serveringssteder, og byen har et rikt kulturliv og mange spennende arrangementer.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Adresse, matrikkel og tomteareal for eiendommene:
Lysgårdsvegen 14A og 14B, 2618 Lillehammer, omfatter gnr. 49 bnr. 71, snr. 1-2. Tomteareal 778 kvm iht. Lillehammer kommune.
Lysgårdsvegen 16A, 2618 Lillehammer, omfatter gnr. 49 bnr. 72, snr. 1. Tomteareal 791 kvm iht. Lillehammer kommune.

Garasjeplass og sportsbod blir seksjonert som en tilleggsdel til boligseksjonen. Arealer rundt boligene blir seksjonert som fellesareal.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Konferer med megler for hvilke tilvalgsmuligheter som fortsatt er mulig. Tilvalg gjennomføres i dialog med selger. Tilvalg vil medføre et pristillegg.

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig får én biloppstillingsplass i dobbelgarasje og én biloppstillingsplass ute. Se vedlagt situasjonsplan for plassering på eiendommene.

Boder

Hver bolig får én sportsbod med adkomst fra garasje.

Økonomi

Prisinformasjon

Prisantydning pr. bolig.

Lysgårdsvegen 14A: kr. 7 550 000 + omkostninger kr. 41 962, totalpris kr. 7 591 962
Lysgårdsvegen 14B: kr. 7 550 000 + omkostninger kr. 41 962, totalpris kr. 7 591 962
Lysgårdsvegen 16A: kr. 7 250 000 + omkostninger kr. 41 962, totalpris kr. 7 291 962
Lysgårdsvegen 16B: kr. 7 450 000 + omkostninger kr. 41 962, totalpris kr. 7 491 962

Totalpris ved salg til prisantydning.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, det vil si utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 900 i oppgjørshonorar pr. enhet og kr. 31 250 i tilretteleggingsgebyr for hele prosjektet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune ca. kr. 4 000. Selgers tinglysingskostnader Kr. 585. Grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift og firmaattest kr. 77 per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse datert 05.03.2023
2) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 24.06.2021/26.05.2021/24.06.2021
3) Illustrasjoner datert 18.04.2022
4) Situasjonsplan datert 24.06.2021
5) Utkast sameievedtekter
6) Reguleringsplan m/bestemmelser
7) Matrikkelbrev
8) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
9) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 6-9 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 900 i oppgjørshonorar pr. enhet og kr. 31 250 i tilretteleggingsgebyr for hele prosjektet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune ca. kr. 4 000. Selgers tinglysingskostnader Kr. 585. Grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift og firmaattest kr. 77 per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommene er i kommuneplanens arealplan avsatt til boligbebyggelse. Tilgrensende eiendommer er regulert til boligbebyggelse, næringsbebyggelse og turdrag.

Tomten i forkant av prosjektet, gnr. 49 bnr. 27, kan bli bebygget. Tomten er i dag regulert til næring, men forsøkes omregulert til boligformål. Ved sørsiden av prosjekttomten er det regulert til turdrag og felles lekeplass / akebakke.

Igangsettingstillatelse for eiendommene foreligger. Kopi av igangsettingstillatelse kan fås ved henvendelse til megler. Tiltaket er i henhold til reguleringsplan og planbestemmelsene.

Vei, vann og avløp

Eiendommene er i kommuneplanens arealplan avsatt til boligbebyggelse. Tilgrensende eiendommer er regulert til boligbebyggelse, næringsbebyggelse og turdrag.

Tomten i forkant av prosjektet, gnr. 49 bnr. 27, kan bli bebygget. Tomten er i dag regulert til næring, men forsøkes omregulert til boligformål. Ved sørsiden av prosjekttomten er det regulert til turdrag og felles lekeplass / akebakke.

Igangsettingstillatelse for eiendommene foreligger. Kopi av igangsettingstillatelse kan fås ved henvendelse til megler. Tiltaket er i henhold til reguleringsplan og planbestemmelsene.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for boligene datert: 26.06.2023.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vilkår og bestemmelser

Boligen/eiendommen er ferdigstilt og selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr. bolig:
14A: BRA 121 kvm, hvor plan 2 av 62 kvm og plan sokkel 59 kvm. P-rom 116 kvm.
14B: BRA 121 kvm, hvor plan 2 av 62 kvm og plan sokkel 59 kvm. P-rom 116 kvm.
16A: BRA 125 kvm, hvor plan 2 av 62 kvm og plan sokkel 63 kvm. P-rom 120 kvm.
16B: BRA 117 kvm, hvor plan 2 av 59 kvm og plan sokkel 58 kvm. P-rom 112 kvm.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

ETTÅRSBEFARING
Selger tilbyr ettårsbefaring av boligen, og denne vil bli gjennomført ca. ett år etter ferdigstillelse av boligen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 700 / 5 200 / 6 500 i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring (avhengig av boligtype).

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Lysgårdsvegen 14A, 16A, 2618, LILLEHAMMER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Merete Fjeldavlie
Merete Fjeldavlie
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!