Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Lønborglien 175

Eksklusivt i terrassert leilighetsbygg - praktfull utsikt utover Byfjorden og sol til sent på kveld - heis og parkering.
Pris

kr 9 490 000 - 9 830 142

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/4

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Beliggenhet

Solrikt beliggende boligprosjekt med flott utsikt utover Byfjorden og videre i retning Askøy. Eiendommen har kjøreadkomst fra Lønborglien og nærhet til blant annet har dagligvarebutikk og gode bussforbindelser. Sentralt beliggende i rolige omgivelser med kort kjøreavstand til både Bergen sentrum og Åsane. Flotte turstier fra toppen av Lønborglien med blant annet Hellen fort like ved. I tillegg kan en vandre videre på oppsiden av Øyjorden i retning Munkebotn og byfjellene.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligprosjektet Aspedalen Panorama vil bestå av ett leilighetsbygg med 7 boenheter, som oppføres på eiendommen gnr 168, bnr 298 i Bergen kommune. Tomtearealet er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 1 432,5 m². Eiendommen kan bli fradelt/grensejustert og Selger tar forbehold om det endelige tomteareal. Eiendommen vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonering.

Det opparbeides et felles uteområde for sameiet både på framsiden og baksiden av bygget. På baksiden tilrettelegges det for lek og aktivitet med lekeapparater. På framsiden tilrettelegges det for område for opphold med sitteplasser for sosiale sammenkomster.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, rømningsveier, heis, felles bod, samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Dagens adresse er Lønborglien 175, 5039 Bergen.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål om eiendomsskatt ta kontakt med Eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering nummer 66300000, Bergenhus gnr. 168, bnr. 298 m.fl., Aspedalen, stadfestet 24.11.2021 og er regulert til boligbebyggelse – blokkbebyggelse (delfelt BBB1) og uteoppholdsareal (BUT). Deler av eiendommen ligger innenfor hensynssone for ras- og skredfare.

Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommen som Bebyggelse og anlegg, øvrig byggesone. Deler av eiendommen ligger innenfor faresone for ras- og skredfare, og dette skyldes at planområdet ligger i et delvis bratt terreng. Det er utarbeidet en skredfarevurdering av bratt terreng på tomteområdet, og nødvendige sikringstiltak vil bli utført i forbindelse med utbyggingen. Deler av eiendommen ligger innenfor gul sone for vegtrafikkstøy. Det er utarbeidet en støyfaglig rapport som viser at det ikke er behov for støytiltak. Kommuneplanens arealdel, skredfarevurdering og støyrapport kan fås ved henvendelse til megler.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 15.06.2022. Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket (sikringsarbeid inkl. grunn- og betongarbeider og bygging av vei) er mottatt 14.11.2022. Igangsettingstillatelse for resten av tiltaket er mottatt 06.02.2024. Kopi av tillatelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Leilighetene leveres med pene kvaliteter som blant annet 1-stavs eikeparkett type eik, samt flislagte gulv i gang, vaskerom og baderom. Kjøkkeninnredning fra Sigdal med slette fronter i malt MDF og mulighet for å velge blant 15 ulike farger. Det leveres skyvedørsgarderobe i gang, hovedsoverom og soverom. Alle leiligheter har romslige terrasser med terrassebord i Møre Royal brun/grå utførelse. Andre detaljer som kan fremheves er vinduer i eik på innsiden, integrerte hvitevarer fra Elektrolux, smarthusløsning m.v.

Se for øvrig leveransebeskrivelse og romskjema som er vedlagt denne salgsoppgave.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Lønborglien 175, 5039, BERGEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Ståle Iden
Ståle Iden
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!