Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Løkkeveien 97-99

BYKRONEN - Et enestående boligprosjekt som lar deg nyte det beste av Stavanger
Pris

kr 7 751 492 - 45 148 512

Størrelse
85 - 268 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

18/65

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Med 60 % solgte siden salgsstart i fjor er dette et av Stavangers mest suksessfulle prosjekter.

Bykronen er et eksklusivt boligprosjekt av høy kvalitet med sentral beliggenhet i Stavanger (Løkkeveien 97 & 99, tidligere Møbelgalleriet/ Sunden). Her i de fire leilighetsbyggene, med idylliske Gamle Stavanger som nærmeste nabo og en utsikt som kan ta pusten fra deg, vil du kunne bo en kort og sjarmerende rusletur fra byen. Dette kan være din siste mulighet til å kunne kjøpe en splitter ny leilighet, med en så sentrumsnær og vakker beliggenhet. Beliggenheten på toppen av Vågen gir slående utsikt til fjellene over Ryfylke, lyset, livet på fjorden og i gatene. Her kan du leve godt og fredelig, samtidig som alt av byens tilbud ligger en kort spasertur unna.

Prosjektet består av 67 leiligheter, to gjestehybler og to næringsseksjoner. Den tidligere bilhallen skal rehabiliteres for Storebrand og Skagen Fondene, som flytter inn i desember 2023. På taket, ved siden av glasskuppelen, vil dere få tilgang til takterrassen som gir en spektakulær utsikt over byen. I tillegg er det også to næringsseksjoner tilknyttet leilighetsbyggene. Disse er planlagt å romme servicetilbud som også kommer beboerne til gode. Blir det bakeri eller kafé? Blomster, lekre klær eller arkitektkontor? Bykronen Næring vektlegger at det skal skape hyggelig aktiviteter på dagtid. Den gode beliggenheten i Løkkeveien vil gi et godt miljø for beboere og ansatte.

Arkitektene har lagt stor vekt på design og løsninger som ivaretar det historiske utgangspunktet med Thorleif Sundes bilhall fra 1951 i spissen, samtidig som de fire leilighetsbyggene får fortelle sin egen, moderne historie. Og resultatet? Solide materialer, stilsikkert formspråk og boliger helt utenom det vanlige. Private uterom og fellesområder som inviterer til ro og rekreasjon eller sosiale sammenkomster med gode venner.

Sammen med arkitektkontoret har vi utviklet tre stilarter for Bykronen: Nordisk, Neo Klassisk og Nordisk Noir. Stilartene gjør det enkelt å velge innredning som er i tråd med din individuelle smak, samtidig som du kan være trygg på at alt passer sammen. Felles for de tre stilartene er at de bygger på kvalitetsmaterialer og tidløs design, samt at de står bra til Bykronens arkitektur som helhet. Denne stilen definerer leveranse på kjøkken og på bad.

Vi bygger selvfølgelig Bykronen under ett salgstrinn, slik at du slipper å bo på en byggeplass når dagen for overtakelse endelig står for tur.

Besøk gjerne prosjektets hjemmeside for å få en bedre oversikt over plassering av leiligheter, solforhold og mye mer: https://bykronen.no/

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene ferdigstilles senest 30 september år 2025. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Beliggenhet

Bykronen grenser til Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. Det er herlig å kunne spasere i behagelig tempo gjennom Gamle Stavanger når du skal en liten tur på byen. Å kunne si spontant JA til å møte gode venner på kort varsel gir stor frihet. Enten det er for å ta en lunsj, shoppe, nyte stor kunst, konserter fra byens mange scener, eller danse deg glad til herlig musikk, så er du like i nærheten. Etterpå er det deilig å slippe å planlegge transport, siden du har behagelig kort vei hjem.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 59, bnr. 892 + 893, beliggende i Løkkeveien 97-99 i Stavanger kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 5 892 m².

Prosjektet er planlagt med totalt 67 boligseksjoner, oppdelt i ett salgstrinn.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger én sportsbod på ca. 5 kvm til hver bolig.

Det tilrettelegges for innendørs sykkelparkering med stativ for minimum 3 plasser per boenhet. Anlegg for el-sykkellading etableres i anlegget.
Bysykkelordning: I tillegg settes av areal nær innganger mot Løkkeveien til minimum 8 sykkelparkeringsplasser for bysykler.

Som det kommer frem av prisliste, så er parkering inkludert i prisen for Premium Pluss og Premium Pluss Toppleiligheter - totalt 13 stk. Videre så har enkelte leiligheter en opsjon på kjøp av parkeringsplass, se prisliste på nett for hvilke leiligheter dette gjelder. I tillegg kan Bykronen Næring AS leie ut inntil 12 parkeringsplasser i parkeringskjeller i prosjektet til kr 27.000, - per år med kontrakt 5+5+5, fast plass. Samtlige parkeringsplasser tilrettelegges for installasjon av el-billading.

Alternativt har utbygger avtale med Smedvig (i nabobygget): Årlig leie til kr 25.000, - per år med kontrakt 5+5+5, fast plass. Her vil el-billading være mulig for de som eventuelt signerer kontrakt for langtidsleie. Konferer megler for mer informasjon.

Gjesteparkering i nabobygg (Smedvig).

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 62.500, - inkl. mva. per enhet for salg mellom 1 – 50 enheter og kr 81.250, - inkl. mva. per enhet for salg mellom 51 til 75 enheter. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.250, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - av kjøpesum gjeldende 54 Premium leiligheter og
Kr 500.000, - av kjøpesum gjeldende 13 Premium pluss og Premium pluss toppleiligheter. Beløpet forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 62.500, - inkl. mva. per enhet for salg mellom 1 – 50 enheter og kr 81.250, - inkl. mva. per enhet for salg mellom 51 til 75 enheter. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.250, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Løkkeveien 97-99, Blidensol, Eiganes og Våland bydel, planid 2672, vedtatt 08.03.2021. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Blokkbebyggelse og næring.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen Løkkeveien 97 og 99 med bebyggelse og uterom med god kvalitet. Prosjektet skal tilføre gode bolig- og næringsarealer tett på sentrum samtidig med at verneverdi i Verkstedhallen og i Gamle Stavanger ikke forringes. Trafikksikre, grønne byrom og gangforbindelser skal legge til rette for økt trivsel og bruk av planområdet.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling 2. kvartal 2022. Det planlegges å søke om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen som gjelder bestemmelse om daglys fra 2 himmelretninger. Dette vil da berøre 8 stk. leiligheter i B2 og i B3. Videre så vil det bli søkt om dispensasjon på rekkverk høyde på enkelte balkonger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Løkkeveien 97-99, Blidensol, Eiganes og Våland bydel, planid 2672, vedtatt 08.03.2021. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Blokkbebyggelse og næring.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen Løkkeveien 97 og 99 med bebyggelse og uterom med god kvalitet. Prosjektet skal tilføre gode bolig- og næringsarealer tett på sentrum samtidig med at verneverdi i Verkstedhallen og i Gamle Stavanger ikke forringes. Trafikksikre, grønne byrom og gangforbindelser skal legge til rette for økt trivsel og bruk av planområdet.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling 2. kvartal 2022. Det planlegges å søke om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen som gjelder bestemmelse om daglys fra 2 himmelretninger. Dette vil da berøre 8 stk. leiligheter i B2 og i B3. Videre så vil det bli søkt om dispensasjon på rekkverk høyde på enkelte balkonger.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Det leveres generelt en innvendig takhøyde fra 2,70 til 3,10 m. Enkelte rom vil få lavere takhøyde på grunn av tekniske føringer.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Vaktmestertjeneste
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Løkkeveien 97-99, 4008, STAVANGER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Markus Paulsen
Markus Paulsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!