Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Løkkeveien 20 og 22

To moderne eneboliger med mulighet for utleiedel - Attraktiv beliggenhet.
Pris

kr 12 569 884

Størrelse
161 - 164 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/3

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4

Om prosjektet

Velkommen til Løkkeveien 18!
I Løkkeveien 18 skal det bygges 2 flotte eneboliger. Benytt sjansen til å sikre deg en av disse moderne eneboligene med stilfull arkitektur og god standard. Her kan du skape din splitter nye drømmebolig.

Hus A får saltak og hus B får pulttak. Begge hus får moderne uttrykk og harmoniserer godt med hverandre med lekre fasader, store vindusflater, stolpefrie glassrekkverk med mer.

Boligene går over 2 plan og vil ha 2 stuer, 4 soverom, 2 bad, og 2 balkonger, samt hyggelig uteområde under pergola med tilgang fra stue i underetasje hvor man kan nyte lange sommerdager.

Det er avsatt plass for oppføring av garasje (ikke ink. leveransen).

Dette blir flotte familieboliger med en attraktiv og sjønær beliggenhet på Hellvik. Tomtene ligger idyllisk til i enden av Løkkeveien som er sperret med bom for gjennomkjøring. Det er et etablert boligområde med sentral, hyggelig og barnevennlig beliggenhet. Kort vei til det du måtte trenge i hverdagen, enten det er offentlig kommunikasjon, turområder, badestrand, båthavn, idrettsbaner, skoler, barnehager eller butikker.

Hus A 170 BRA, 161 P-Rom
Hus B 170 BRA, 164 P-Rom
(ifølge BoligPartner - Selgers husleverandør)

Boligene går over 2 plan har store stuer og gjennomtenkte løsninger. Her får kan kvaliteter som en-stavs parkett, moderne fliser (60x60), listefri mot tak og vindu, peisovn, glassrekkverk på balkong, varme i alle gulv (unntatt bod), vinduer og dører, samt trapp og innvendig dører leveres i dempet sort. Dette gir et stilig og moderne uttrykk.
Hjertet i boligene vil være den den flotte stue/kjøkkenløsningen med store vindusflater, generøs takhøyde og et flott kjøkken fra Norema. Kjøkkenet er moderne og har godt med skap og benkeplass, perfekt for storfamilien eller hobbykokken. Videre har man bl.a. 4 soverom, og 2 delikate baderom med innredning fra Foss Bad. Boligene har et moderne fasadeuttrykk og flere flotte uteplasser.
Boligene vil få en god boligstandard, med energieffektive løsninger og følger moderne, tekniske byggeforskrifter.

Løkkeveien 18 A og B har plass til hele familien!

Her kan du bo tilbaketrukket, men allikevel nærhet til det meste. Du får naturen rundt deg som skaper flotte fritidsmuligheter med bading, turer og aktivitet for både store og små. Skal du kjøpe din første enebolig, ønsker du et trygt og barnevennlig bosted for familien eller bare flytte inn i en moderne og lettstelt enebolig med høy standard - i Løkkeveien blir du del av et hyggelig nabolag hvor alle vil trives.

Eiendommen ligger i et populært og barnevennlig område med gode sol -og lysforhold. Kort vei til Hellviktangen med kunstkafè og populær badestrand. Kyststi, idrettsanlegg med fotballbaner, skøytebane, tennisbaner og idrettshall i nærheten. Kort vei til Nesoddmarka som byr på flotte turstier, lysløyper og attraktivt turterreng sommer som vinter. Her har man barnehager og skoler i nærheten, med barneskole på Berger og videregående skole samt Steinerskole på Skoklefall. Bussholdeplass ikke langt fra Løkkeveien som tar deg til Tangen brygge og korresponderende båt til Aker brygge eller Lysaker. Dagligvareforretning med post i butikk, frisørsalong, kiosk, kjøreskole og treningssenter på Skoklefall. Kort vei til Tangen med kjøpesenter og kommunehus med bibliotek.
Få minutters gange til Hellvikskog bussholdeplass hvor buss korresponderer med båt fra Nesoddtangen brygge til Aker Brygge

Kvaliteter:
- Flotte balkonger
- Gode solforhold
- En-stavs parkett
- Generøs takhøyde
- 60x60 fliser
- Varme i alle gulv (unntatt bod)
- Kjøkken fra Norema
- 4 valgfri farger på kjøkken
- Baderomsinnredning fra Foss Bad
- Moderne arkitektur
- Gjennomført god standard og kvalitet i materialvalg
- Listefritt rundt vinduer og mot tak
- Store vindusflater
- Glassrekkverk på balkong
- Pergola
- Balansert ventilasjon
- Sentralstøvsuger
- Peisovn

Tilvalg: Dette vil du få mer informasjon om i møte med megler eller utbygger.

Hvorfor kjøpe nytt?
- Ny bolig gir deg trygghet og forutsigbarhet.
- Lavere dokumentavgift ved kjøp av ny bolig.
- Muligheter for tilvalg - sett ditt eget preg på boligen.
- Helt nytt inventar levert av kvalitetsleverandører.
- Du trenger ikke pusse opp først.
- Forutsigbar økonomi.
- En ny bolig har lave vedlikeholdskostnader.
- Kjøp av ny bolig gir god tid til planlegging i perioden frem til overtakelse.
- Boligen er i forskriftsmessig stand med garantier på arbeidene.
- Energiøknomiske og klimavennlige løsninger.

Se komplett leveransebeskrivelse vedlagt i prospektet.
Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

I salg. Byggestart ved mottatt igangsettingstillatelse og oppnådd forhåndssalg. Innflytting 12-14 mnd. etter igangsettelse.

Boligen planlegges ferdigstilt 12-14 mnd. etter vedtak om igangsetting. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.

Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, gir dette rett til forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- Trinnvis utbygging. I takt med salget, kan utbygger bygge 2 hus ved ett forhåndssalg. Estimert byggetid per bolig er 12-14 mnd.

Selger er bundet av inngåtte kjøpekontrakter dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende eller ikke har vedtatt byggestart senest innen 01.03.2024.
Utbygger kan vedta byggestart tidligere enn fristen.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Oppgitte arealer i markedsføringsmateriell er ikke å betrakte som eksakte arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % større/mindre enn markedsført areal.

"Kjøpers undersøkelsesplikt": Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for den trinnvise utbyggingen.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Flott boligprosjekt med en attraktiv beliggenhet sentralt på Hellvik. Boligene ligger i et populært og barnevennlig område. Det er kort vei til Hellviktangen med kunstkafè og populær badestrand. Kyststi, idrettsanlegg med fotballbaner, skøytebane, tennisbaner og idrettshall i nærheten. Kort vei til Nesoddmarka som byr på flotte turstier, lysløyper og attraktivt turterreng sommer som vinter. Nærhet til barnehager og skoler med barneskole på Berger og videregående skole samt Steinerskole på Skoklefall. Nærhet til bussholdeplass med buss som tar deg til Tangen brygge og korresponderende båt til Aker brygge eller Lysaker. Dagligvareforretning med post i butikk, frisørsalong, kiosk, kjøreskole og treningssenter på Skoklefall. Kort vei til Tangen med kjøpesenter og kommunehus med bibliotek. Det vil bli skiltet med visningsskilt fra DNB Eiendom under annonserte visninger.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet vil bestå av tre eneboliger (Hus A, B og C) og skal oppføres på hver sin eiendom: Hus A; gnr. 5, bnr. 419 med tomteareal ca. 899,7 kvm, Løkkeveien 20 A, 1459 Nesodden Hus B; gnr. 5, bnr. 420 med tomteareal ca. 900,4 kvm, Løkkeveien 22 B, 1459 Nesodden Hus C; gnr. 5, bnr. 99 med tomteareal ca. 828,9 kvm, Løkkeveien 18 C, 1459 Nesodden. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Selger utarbeider en tilvalgs meny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

For Hus A og B er det avsatt plass for fremtidig parkering/garasje med utvendig bod på tomten.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan leveres som tilvalg

Økonomi

Prisinformasjon

Hus A pris kr 12.500.000,- + 69.884, - (omkostninger) gir totalpris kr 12.569.884,-
Hus B pris kr 12.500.000,- + 69.884, - (omkostninger) gir totalpris kr 12.569.884,-


Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på privatboliger per 2023, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelses dato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 100.000, - per enhet inkl mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.250, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prospekt datert april 2023
2) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
3) Plantegning (vedlagt prospekt)
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
5) Situasjonsplan fra kommunen. Det tas forbehold om at ikke alt som vises på situasjonsplan, leveres - se leveransebeskrivelse. (vedlagt prospekt)
6) Kjøpekontrakt (vedlagt prospekt)
7) Reguleringsplan m/bestemmelser (vedlagt prospekt)
8) Matrikkelbrev for Hus A og B (vedlagt prospekt)
9) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (vedlagt prospekt)
10) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (vedlagt prospekt)
11) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Selger vil stille §47 (bankgaranti) om tilvalg skal innkreves før overlevering.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 100.000, - per enhet inkl mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.250, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Det foreligger igangsettingstillatelser (IG) for hus A og B, datert 24.05.23. Kopi kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Birkeveien, planid KP19870052, med ikrafttredelse 12.03.1987, revidert 03.11.1992 og 21.11.1995. Planområdet er regulert til byggeområder (boligbebyggelse), trafikkområder og friområder.

Det er per 20.04.2023 ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen. Hus A og Hus B grenser til hensynssone – bevaring natur- og kulturmiljø.

Overtagelser vil skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest henger sammen med utebod. Dersom kjøper ønsker/aksepterer og innlemme utbod ifm oppføring av garasje på et senere tidspunkt (innen 12 mnd) så vil kjøper få et fratrekk i prisen på kr 20 000,-. Dersom kjøper ikke aksepterer dette må vi levere en "midlertidig" sportsbod til verdi 20 000,-. da skal man kunne få ferdigattest selv om garasje ikke er bygget.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Birkeveien, planid KP19870052, med ikrafttredelse 12.03.1987, revidert 03.11.1992 og 21.11.1995. Planområdet er regulert til byggeområder (boligbebyggelse), trafikkområder og friområder.

Det er per 20.04.2023 ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen. Hus A og Hus B grenser til hensynssone – bevaring natur- og kulturmiljø.

Hus A skal nabovarsel og ny situasjonsplan skal foreligge før søknad om igangsettingstillatelse blir sendt kommunen.

Overtagelser vil skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest henger sammen med utebod. Dersom kjøper ønsker/aksepterer og innlemme utbod ifm oppføring av garasje på et senere tidspunkt (innen 12 mnd) så vil kjøper få et fratrekk i prisen på kr 20 000,-. Dersom kjøper ikke aksepterer dette må vi levere en "midlertidig" sportsbod til verdi 20 000,-. da skal man kunne få ferdigattest selv om garasje ikke er bygget.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Ferdigattest henger sammen med utebod. Dersom kjøper ønsker/aksepterer og innlemme utbod ifm oppføring av garasje på et senere tidspunkt (innen 12 mnd) så vil kjøper få et fratrekk i prisen på kr 20 000,-. Dersom kjøper ikke aksepterer dette må vi levere en "midlertidig" sportsbod til verdi 20 000,-. da skal man kunne få ferdigattest selv om garasje ikke er bygget.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig:
For Hus A: 170 kvm BRA, 161 kvm P-ROM.
For Hus B: 170 kvm BRA, 164 kvm P-ROM


Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det er planlagt utbygging av en tredje bolig, Løkkeveien 18 C. Tidspunkt for ferdigstillelse er ikke klart. Kjøper må forvente at det vil være utbygging på nabotomten (hus C) etter ferdigstillelse av hus A og B. Ta kontakt med megler for mer info.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Løkkeveien 20 og 22, 1459, NESODDEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Fredrik Haaker
Fredrik Haaker
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!