Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Lillemilen 6

Innflytningsklar enebolig med 4 sov, 2 bad og 2 stuer! HTH-kjøkken - Carport - Barnevennlig
Pris

kr 4 699 962

Størrelse
150 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/7

Boligtype

Enebolig

Soverom

4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Idylliske Prestegårdshagen ferdigstiller 4 eneboliger ved Q1 2023. I to av husene installeres det smarthus løsninger i tillegg til andre fremtidsrettede løsninger som smart elbillader og smart varmtvannstank fra OSO. Kontakt megler for mer informasjon.

Eneboligene blir innholdsrike med kvalitet i alle ledd, perfekt for familier med flere barn eller de som er på utkikk etter godt med plass i et naturskjønt og rolig område.

Boligene er på 150 kvm med en arealeffektiv og god planløsning, så her blir det godt med rom for alle.

Alle gulv leveres med 3-stavs hvitpigmentert mattlakkert eikeparkett med unntak av gang og bad som leveres med keramiske fliser/malte vegger.

Boligen oppleves lys med store vindusflater og god takhøyde.

I første etasje er det en romslig entré og gang med plass til garderobeskap. Direkte inngang til flislagt bad og vaskerom som er utstyrt med toalett, servant og dusj.

Kjøkken/spisestue i åpen løsning. Kjøkkenet fra HTH er godt utstyrt med skap – og benkeplass samt integrerte hvitevarer. Her er det utgang til egen solrik uteplass samt egen hage. Romslig stue med plass til hele familien.

Andre etasje består av 4 luftige soverom med svært god takhøyde, loftstue samt bad. Badet er flislagt og er utstyrt med toalett, servant og dusj.

Det henvises til plantegninger i prospekt som viser innhold for eneboligene. For innhold om standard henvises det også til leveransebeskrivelse.

Det arkitekttegnede nabolaget er dratt med to kvaliteter i tankene: Design og funksjonelt familieliv. Rene linjer, moderne rom inndeling og varierende etasjenivåer som møter smarte løsninger for både store og små. Gjennomtenkt og helhetlig tilnærming. Boligene er påkostet både når det gjelder design og kvalitet. Her er det fin parkett, gode og solide løsninger på både kjøkken og bad. Alt dette i kombinasjon med de flotte omgivelsene danner et perfekt grunnlag for å etablere og vokse sammen som familie.

I landlige og idylliske omgivelser i Hof blir Prestegårdshagen etablert som et nytt og intimt boligområde ideelt for barnefamilier. Prosjektet omfatter rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i flere forskjellige størrelser. Alle boligene vil kjennetegnes av luftige rom, god takhøyde og skandinavisk design - alt for å legge til rette for en moderne livsstil for hele familien.


L(eie) – nytt konsept fra Clemens Eiendom AS. L(eie) gir boligkjøpere med lav egenkapital og god kontantstrøm muligheten til å inngå en kjøpekontrakt med fremtidig oppgjør samt en bruksrettavtale.
Konseptet bidrar blant annet til å få flere førstegangskjøpere inn i boligmarkedet. For mer informasjon om leie til eie, ta kontakt med selger på tlf. + 47 900 45 557, Kine Morud Aarum i Clemens eiendom AS.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at megler, DNB Eiendom ikke bistår partene med dette konseptet, herunder utarbeidelse av kjøpekontrakt, bruksrettsavtalen og overlevering.Velkommen til Prestegårdshagen!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene forventes ferdigstilt ved Q1 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold for gjennomføring av avtalen:

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000,- inkl mva. som innbetales til megler. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Utomhusplan/illustrasjonsplan som fremkommer som vedlegg til kontrakt er av en slik karakter at de er å anse som illustrerende og ikke endelig bindende for selger da disse kan bli endret i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Beliggenhet

Adkomst: Fra E-18 tar du avkjøringen mot Hof/Holmestrand. Kjør mot sør på Fv32 og første rundkjøring tar du på Fv32/Fv35. Innen kort tid ved Sundbyfoss svinger du til høyre og inn på Hofveien/Fv35. Følg deretter veien igjennom Hof Sentrum og Prestegårdshagen ligger på høyre side. Det er skiltet inn til Prestegårdshagen.

Beliggenheten er meget god. I løpet av ca. én time når man flere større byer, blant annet Oslo, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. En kjøretur ned til E-18 tar deg med andre ord raskt både nord- og sørover. Til Tønsberg/Drammen er det ca. 30 minutter med bil og det er kun snaue 20 minutter til jernbanestasjonen i Sande med hyppige avganger mot Oslo og Tønsberg.

Hof byr på et hyggelig sentrumsområde med de fasiliteter du måtte trenge i hverdagen. Matbutikk, frisør, bensinstasjon og bibliotek finnes like i nærheten av Prestegårdshagen. Med under en kilometer i gangavstand til det hyggelige sentrumsområdet tar det ikke lange tiden å rusle bort.

Barna som flytter til Prestegårdshagen vil ha nærhet til skole, Hofhallen og fotballbanen. En viktig aktør i nabolaget er nettopp Hof Idrettslag. Ikke bare har de tilbud som fotball, håndball, langrenn og turn. De kan også lokke med egne grupper for skihopp, klatring og toppturer både på sykkel og til fots.

For de voksne finnes det også flere utfordrende aktiviteter i nærområdet. I tillegg til de flotte turstiene er det for den golfinteresserte en populær golfbane i Hof sentrum - i tillegg er det et godt utvalg av golfbaner innenfor rimelig rekkevidde. I sommermånedene er 9-hulls banen full av ivrige golfere som trener eller bare ønsker å være aktive utendørs. De friluftsinteresserte har utallige muligheter og mange fine fiskevann med marka i umiddelbar nærhet til Prestegårdshagen. Det er flott natur i regionen med blant Hatjern og Skibergfjellområdet, Eikeren og vassdrag gjennom kommunen. I området er det milevis med skiløyper og godt merkede turstier.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

En naturlig del av utomhusarealet rundt boligene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Kjøper aksepterer at øvrige deler av fellesarealet tilhørende sameiet ferdigstilles på et senere tidspunkt.

Del av uteareal utenfor hver bolig er organisert som Tilleggsdel Grunn (TG) iht tinglyst seksjonsbegjæring. Arealer som ikke er organisert som tilleggsdeler utgjør sameiets fellesareal.

Øvrig utomhusareal på utbyggingseiendommen som ikke inngår i det enkelte sameie mv., herunder felles private adkomstveier, lekeplasser, ballplasser, stier, VA-grøfter og annet uteområde er planlagt å inngå i et eller flere Samvirkeforetak evt velforeninger/huseierforeninger som er etablert på området.

På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse felles ledningene vil kunne gå over eiendommene i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder eiendommen til Samvirkeforetakene. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil kunne få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter seg til å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og to parkeringsplasser til hver bolig.. En parkeringsplass leveres som car-port og en som opparbeidet biloppstillingsplass.

Både carporter, biloppstillingsplasser og sportsboder er organisert som tilleggsdel til den enkelte seksjon.

Boder

Sportsbod i tilknytning til carport

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Fastpris, som er lik for nr. 27-30. Kr 5.590.000,- + omkostninger.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge kommunen eiendomsskatt på boliger i Holmestrand kommune pr. 2024, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Det er vedtatt at eiendomsskatten i 2024 settes til 3 promille, med et bunnfradrag på kr 1.000.000,-. Eiendomsskattegrunnlag er 70 % av boligverdien, uavhengig av hvilken modell som benyttes for verdifastsettelse.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 5.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1 Leveransebeskrivelse datert
2) Plantegning datert
3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert
4) Situasjonsplan datert
5) Utomhusplan datert
6) Sameievedtekter datert
7) budsjett
8) Sameievedtekter Fellessameie datert (gjelder v/trinnvis utbygging)
9) Utkast budsjett Fellessameie datert (gjelder v/trinnvis utbygging)
10) Salgsprospekt datert
11) Reguleringsplan m/bestemmelser
12) Matrikkelbrev
13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 6 -9 og 11-14 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen i sin helhet med tillegg av omkostninger og evt tilvalg/endringer betales ved overtagelse.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 5.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Prestegårdshagen, Hof planid 2018052, vedtatt 22.04.2008, seneste endret 14.11.2018. Området er regulert til bl.a. boligformål og omhandler bl.a. å legge til rette for frittliggende og konsentrert utnyttelse av området samt tilhørende infrastruktur, felles parkering, lekearealer, grøntområder, barnehage.

Reguleringsplanen inneholder flere rekkefølgebestemmelser som selger må forholde seg til og som det vil bil stilt krav til i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Holmestrand kommune (tidligere Hof kommune) som vil følge som vedlegg til kontrakt og som kan innhentes hos megler på forespørsel.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 25.02.2019 og endring av rammetillatelse er mottatt 06.11.2020 for BKS2 og 20.02.2019 for BKS3.
Det ble sendt inn endring av rammetillatelsen for BKS 2 i forbindelse med endring av boligsammensetning.

Tilstøtende eiendommer er regulert til bolig, friområde, kjøreveg og offentlig bygning(fengsel) m.m.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Prestegårdshagen, Hof planid 2018052, vedtatt 22.04.2008, seneste endret 14.11.2018. Området er regulert til bl.a. boligformål og omhandler bl.a. å legge til rette for frittliggende og konsentrert utnyttelse av området samt tilhørende infrastruktur, felles parkering, lekearealer, grøntområder, barnehage.

Reguleringsplanen inneholder flere rekkefølgebestemmelser som selger må forholde seg til og som det vil bil stilt krav til i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Holmestrand kommune (tidligere Hof kommune) som vil følge som vedlegg til kontrakt og som kan innhentes hos megler på forespørsel.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 25.02.2019 og endring av rammetillatelse er mottatt 06.11.2020 for BKS2 og 20.02.2019 for BKS3.
Det ble sendt inn endring av rammetillatelsen for BKS 2 i forbindelse med endring av boligsammensetning.

Tilstøtende eiendommer er regulert til bolig, friområde, kjøreveg og offentlig bygning(fengsel) m.m.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest foreligger og er utstedt 09.11.2023.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. eller etter bustadoppføringslova hvor §§ 12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Hage
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Lillemilen 6, 3090, HOF
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Andreas Johnsrud
Andreas Johnsrud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!