Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Langgaten 1A

Nye selveierleiligheter - overtakelse 4.kvartal 2024 - Bo i vannkanten med praktfull sjøutsikt - Garasjekjeller - Heis!
Pris

kr 3 668 062 - 7 985 742

Størrelse
51 - 107 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

14/25

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Siste trinn på Strandholmen kommer snart for salg!
For deg som vil bo i umiddelbar nærhet til fjorden i Holmestrand, fantastisk beliggenhet like ved vannkanten og gangavstand til strand, bryggeplass, Holmestrand stasjon og alle byens fasiliteter, kommer det nå siste mulighet til å flytte inn på Strandholmen Trinn 3.

BaneNor Eiendom AS og Seltor Bolig AS er stolte over å snart kunne presentere dette siste trinnet i på Strandholmen, med 25 leiligheter som får leilighetstyper fra ca. 54 til 130 m² (BRA) og 1, 2 og 4 soverom.

Totalt vil prosjektet bestå av ca. 70 nye leiligheter hvor disse blir fordelt på 3 byggetrinn, med felles garasje- og bodanlegg og heis til hver etasje. Felles for dem alle er store vindusflater, praktiske planløsninger, fine kvaliteter og nærhet til sjøen. Flertallet av leilighetene får også flott sjøutsikt.

Leilighet på Strandholmen er praktisk for pendlere. Du går til Holmestrand stasjon på 3 minutter. Herfra er det strake vegen til både Drammen, Oslo og Vestfold-byene. Du når Tønsberg i underkant av 20 minutter og Oslo på under en time.

De første to byggetrinnene er under oppføring, og trinn 1 ferdigstilles høsten 2023. Leilighetene i trinn 2 blir innflytningsklare våren 2024. Trinn 1 og 2 blir organisert som borettslag. Trinn 3 vil bli etablert som sameie med selveierleiligheter. Usbl blir forretningsfører for alle 3 byggetrinn.

På Strandholmen har du gangavstand til alle byens fasiliteter. Her finner du caféer, restauranter, bank, apotek, vinmonopol, nytt bibliotek og et godt utvalg av butikker. To populære badestrender og en stor båthavn gjør at du ikke trenger å reise noe sted for å få feriefølelsen om sommeren.

Salgsoppgave og annet salgsmateriell er ikke ferdigstilt, men interessenter oppfordres til å sette seg opp på interessentlisten for å få tilsendt mer informasjon når salgsstarten nærmer seg. Trykk gjerne på «sett meg på interessentlisten» eller ta kontakt med megler for å holde deg orientert. Dette er ideelt for deg som ønsker en ny og moderne leilighet med nærhet til det du måtte trenge i hverdagen.

HUSK AT:
Når du flytter inn i ny bolig har du ikke behov for oppussing eller vedlikehold de nærmeste årene. Boligene som bygges i dag har en høyere byggteknisk standard enn for bare noen år siden. God isolering og eget ventilasjonsanlegg med varmepumpe gir et lavt energiforbruk. Det sparer både lommeboka og miljøet. Du slipper slipper stressende budrunder, og det tilkommer kun dokumentavgift av tilmålt tomteverdien. Kommer du tidlig inn i prosessen får du en rekke valgmuligheter som gjør at du kan skape akkurat det hjemmet du ønsker deg. Noen er kostnadsfrie, men du kan også velge kvaliteter utover det som er standard. Vår egen Innnredning- og tilvalgsleder bistår deg i prosessen.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges overlevert i løpet av 4. kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.09.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Byggetiden er ca. 15-17 måneder fra selger sender varsel om vedtak om igangsetting til kjøper. Beslutning om tidspunkt for igangsettelse tas av styret i utbyggingsselskapet og er blant annet avhengig av tilstrekkelig forhåndssalg og nødvendige offentlige godkjenninger, jf avsnittet “Selgers forbehold om igangsetting”.

Ved igangsetting av prosjektet, meddeles en bindende overtakelsesperiode innenfor en fire måneders periode. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

• Godkjent endring av rammetillatelse i tråd med søknad
• Nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting (IG)
• At utbyggingsselskapets styre vedtar igangsetting av prosjektet
• At det inngås kontrakter tilsvarende minimum 60% av prosjektets salgsverdi iht. prisliste ved salgsstart
• Åpning av byggelån

Selger kan beslutte igangsetting og gjennomføring av avtalen uavhengig av om forbeholdene nevnt over er avklart eller ikke.

Partene fritas fra kontrakten dersom Selger ikke har varslet vedtak om igangsetting senest innen 31.12.2023.

Dersom Selger ikke vedtar igangsetting innen nevnte frist, har Kjøper rett til å få evt. innbetalte beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Beliggenhet

Strandholmen ligger i nordenden av Holmestrand sentrum, rett ved (strandkanten) sjøen. Vendt mot den østlige horisonten og Drammensfjorden. Kun en kort spasertur langs strandpromenaden ligger Holmestrand sentrum og alle servicetilbudene som byen har å by på. Tvers over gaten, inne i fjellhallen, ligger den flotte Holmestrand Stasjon.

På Strandholmen bor du med gangavstand til både kaféer, restauranter, bank, apotek, vinmonopol, nytt bibliotek og et bredt utvalg butikker. To populære badestrender og en stor båthavn med mulighet for båtplass gjør at du ikke trenger å reise noe sted for å få feriefølelsen om sommeren.

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert til eget tilvalgsmøte. Selger vil utarbeide en innredningsguide som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til entreprenør/selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/Selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Felles garasjekjeller er planlagt å bestå av 64 bilparkeringsplasser hvorav 2 av plassene er HC-parkering, 7 parkeringsplasser for MC/moped, sykkelparkering, boder og teknisk rom.

Det medfølger én parkeringsplass i garasjekjeller til hver leilighet som er over 65 m2 BRA i trinn 3.

Til den største leiligheten på 130 m2 BRA medfølger det to parkeringsplasser i garasjekjeller.

Boder

Det leveres én sportsbod til hver leilighet.

Økonomi

Prisinformasjon

Se prisliste, som fås ved henvendelse til megler.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kr. 300 000,- av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. Bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + ev. tilvalg og omkostninger betales ved overtagelse.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det Selger krever dekket.

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Strandholmen ligger i nordenden av Holmestrand sentrum, rett ved (strandkanten) sjøen. Vendt mot den østlige horisonten og Drammensfjorden. Kun en kort spasertur langs strandpromenaden ligger Holmestrand sentrum og alle servicetilbudene som byen har å by på. Tvers over gaten, inne i fjellhallen, ligger den flotte Holmestrand Stasjon.

På Strandholmen bor du med gangavstand til både kaféer, restauranter, bank, apotek, vinmonopol, nytt bibliotek og et bredt utvalg butikker. To populære badestrender og en stor båthavn med mulighet for båtplass gjør at du ikke trenger å reise noe sted for å få feriefølelsen om sommeren.

Alle materialer, farger og detaljer er nøye utvalgt og tilpasset det arkitektoniske uttrykket på boligene. Leilighetene får 1-stavs lyst parkettgulv i eik med tilhørende fotlist i stue, kjøkken, gang og soverom. Hovedsoverommet leveres i hovedsak med skyvedørs -garderobe inkludert. I enkelte boliger erstattes skyvedørsgarderoben
med åpen walk-in-garderobe. Veggene males i en lys farge som fremstår lun og delikat, men du står fritt til å velge en annen farge etter eget ønske.

Boliger som bygges i dag har en høyere byggteknisk standard enn for bare noen år siden. Dagens forskrift TEK 17 sørger blant annet for at nye boliger bygges med mer isolasjon, bedre vinduer, balansert ventilasjon, flere el-uttak og høyere krav til brannsikkerhet

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Langgaten 1A, 3080, HOLMESTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!