Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Langgårdsfjellet

Langgårdsfjellet Panorama: Fem unike eneboliger med panoramautsikt over Egersund by.
Pris

kr 9 008 842 - 11 048 842

Størrelse
188 - 195 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/5

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4 - 5

Om prosjektet

Mange har ventet i flere år på at eneboligene på Langgårdsfjellet skal komme for salg. Nå er endelig muligheten her!

Boligene kommer til å holde en gjennomgående god standard, leveres "innflyttingsklar" og med opparbeidet tomt.

Eneboligene har panoramautsikt over Egersund by og har ypperlige solforhold. Fra Langgårdsfjellet har du gå avstand til butikker, handlesenter, restauranter og kulturelle opplevelser. Friluftsområdet Vannbassengan, Elveparken og båthavnen er kun noen minutters gange unna.

Boligene er tegnet av den kjente arkitekten Bryan C. Murdock fra Aros Arkitekter. Slik at det er tilpasset terrenget og området på en mesterlig måte.

Utvendig leveres tomten opparbeidet med bla. terrasser, beleggningstein i gårdsrom og naturstein fra B&G Jæren.

Innvendig blir boligene levert med gjennomgående god standard som du har mulighet til å påvirke mot tillegg i prisen. Som kjøper av bolig i Langgårdsfjellet kan man velge mellom planløsningene som er vist BKS A, B og C- se vedlagte tegninger samt innhold under.

Megler anbefaler interessenter å sette seg inn i utbyggers prospekt som kan lastes ned eller fås på forespørsel til megler. Høyoppløselige plantegninger, detaljer elektro- og rørlegger beskrivelse kan fås på forespørsel til megler.

Vi i DNB Eiendom Egersund vil selvfølgelig også kunne bistår med en vurdering av deres nåværende bolig samt lånetilbud fra DNB Bank ASA. Ta kontakt i dag for en hyggelig boligprat!

INNHOLD:
BKS-A:
Primærrom:
1. etasje: vaskerom, 4 soverom, gang, stue, bad, entre og trapp.
2. etasje: wc, trapp og stue med åpen kjøkkenløsning
P-rom totalt 194,7 kvm.
Sekundærrom:
Underetasje: garasje, bod, teknisk rom, trapp og bod 2.
1. etasje: bod.
2. etasje: bod.
S-rom totalt 92,4 kvm.
Bruksareal totalt 287 kvm.

BKS-B:
Primærrom:
1. etasje: vaskerom, 4 soverom, gang, stue, bad, entre og trapp.
2. etasje: bad, soverom, trapp, gang og stue med åpen kjøkkenløsning
P-rom totalt 194,7 kvm.
Sekundærrom:
Underetasje: garasje, bod, teknisk rom, trapp og bod 2.
1. etasje: bod.
2. etasje: bod.
S-rom totalt 92,5 kvm.
Totalt bruksareal 287,2 kvm.

BKS-C:
Primærrom:
1. etasje: vaskerom, 4 soverom, gang, stue, bad, entre og trapp.
2. etasje: bad, soverom, trapp, gang og stue med åpen kjøkkenløsning
P-rom totalt 192,7 kvm.
Sekundærrom:
Underetasje: garasje, bod, teknisk rom, trapp og bod 2.
1. etasje: bod.
2. etasje: bod.
S-rom totalt 92,4 kvm.
Totalt bruksareal 285,1 kvm.

BFS-1:
Primærrom:
1. etasje: bad, trapp, 3 soverom, gang, vaskerom, bad 2 og stue.
2. etasje: bad, stue med åpen kjøkkenløsning, trapp og soverom.
P-rom totalt 191,2 kvm.
Sekundærrom:
Underetasje: garasje, trapp, bod, tekniskrom/bod og sportsbod.
1. etasje: bod.
2. etasje: bod og forrom.
S-rom totalt 88,5 kvm.
Totalt bruksareal 279,7 kvm.

BFS-2:
Primærrom:
1. etasje: 3 soverom, bad, vaskerom, gang, stue, entre og trapp.
2. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning, wc, soverom og trapp.
P-rom totalt 188,8 kvm.
Sekundærrom:
Underetasje: garasje, trapp, bod, teknisk rom og bod.
1. etasje: walk-in closet.
2. etasje: bod.
S-rom totalt 98,4 kvm.
Totalt bruksareal 287,2 kvm.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Fremdrift- og ferdigstillelse avtalen i kjøpekontrakt eller så raskt forbehold er oppfylt. Byggetid vil være avhengig av når på året avtalen om kjøp inngås.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Det forutsettes at tre av fem boliger er solgt før igangsettelse starter. Dette forutsetter videre at vedtak om igangsetting gis innen 3 mnd. etter at tredje boliger er solgt. Så raskt igangsettelse er besluttet vil selger varsle kjøpere skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

For de to første boligene som selges inngås det kontrakt for ett år med rett til forlengelse seks mnd.- er ikke tredje bolig solgt til da fristilles partene uten at det vil medføre kostnader for noen av partene.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger- dette avtales etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Beliggenhet

Vannbassengan og Elveparken som nabo:
Vannbassengan ligger like ved Langgårdsfjellet og er et sentrumsnært friluftsområde med mange turstier, lysløype og badeplasser. Egersunds flotte nye elvepark er tilrettelagt med en liten strand, flere benker og sitteplasser. Perfekt for en is i ettermiddagssolen!

Stort utvalg og korte avstander:
«Velkommen til en hyggelig handel», er virkelig noe du får oppleve enten du handler i de smale gatene med gamle trehus, eller i kjøpesenteret like ved. Egersund er kjent for sin trivelige atmosfære og upåklagelige service. Trenger du en matpause, er det nok av fristelser. Okka by serverer tradisjonelle fiske- og kjøttretter med lokale og kortreiste råvarer, burgere, pizza og retter fra mer eksotiske kjøkken. På de koselige kafeene kan du innta noe smått og godt, salt eller søtt.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomtene er ikke oppmålt, det estimeres med ca. areal:
BKS-A: 284 kvm
BKS-B: 313 kvm
BKS-C: 364 kvm
BSF-1: 310 kvm
BSF-2: 336 kvm

Endelig areal vil foreligge når tomtene er utskilt. Det må påregnes arealavvik uten at det gis rett til avslag eller påslag i pris.

Utenomhus arealene vil bli opparbeidet ihht. utenomhus plan, se vedlagt kart.
Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Fakturering/betaling av dette etter avtale.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig hvil ha parkeringsplass i i underetasjen, se plantegninger for mer informasjon. Samt i gårdsrom, se situasjonstegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste datert 06.07.2021
2) Romskjema datert 12.08.2021
3) Leveransebeskrivelse datert 12.08.2021
4) Plantegning datert 12.08.2021
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 12.08.2021
6) Utomhusplan datert 06.07.2021
7) Utkast sameievedtekter Fellessameie vei
8) Salgsprospekt utbygger
9) Reguleringsplan m/bestemmelser
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Forskudd kr. 50.000,- forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12 når forbehold fra utbygger er oppfylt. Forfaller ca. 14 dager etter forbehold er oppfylt.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Tilvalg faktureres etter avtale.

Deloppgjør for forskuddsbetaling til selger vil kun skje mot mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Boligbebyggelse-frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringskart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Det gjøres oppmerksom på at det på gnr. 46 bnr. 188 øst for selgende eiendom kanskje vil komme en enebolig på tre etasjer "BFS3". Denne boligen er inntegnet på kartet "Utenomhus plan" samt vist/visualisert, se vedlegg. Når det er kjent når eller om den i det hele tatt vil bli godkjent/bygget.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Boligbebyggelse-frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringskart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Det gjøres oppmerksom på at det på gnr. 46 bnr. 188 øst for selgende eiendom kanskje vil komme en enebolig på tre etasjer "BFS3". Denne boligen er inntegnet på kartet "Utenomhus plan" samt vist/visualisert, se vedlegg. Når det er kjent når eller om den i det hele tatt vil bli godkjent/bygget.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall kan kjøper kreve at overtagelse utsettes inntil den foreligger.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte salgstegninger og utbygger prospekt.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Langgårdsfjellet, 4370, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!