Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Kubakken 9 og 11

Budor - Nye og moderne hytter 90 minutter fra Oslo - Skianlegg og 300 km oppkjørte skiløyper rett ved hytta
Pris

kr 3 491 342 - 4 191 342

Størrelse
49 - 83 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/2

Boligtype

Fritidsboliger

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

Velkommen til Budor hyttefelt - 90 minutter fra Oslo.

Kubakken ligger med et fantastisk friluftstilbud rett utenfor døra. Budor er kjent for å være et snøsikkert sted med fantastiske muligheter for vinteraktiviteter. I området er det over 300 km med oppkjørte og velpreparerte skiløyper som går i et nettverk over hele Hedmarksvidda. Budor ski- og kjelkeanlegg ligger med gangavstand og er meget barnevennlig, samt har et anlegg som er godt tilrettelagt for snowboard og alpint. Det er 2 traséer for kjelkeaking. Her er det også et flott område for lek og moro for de minste, med skibånd og varmestue.
På sommerstid byr stedet på gode fot- og sykkelturer innover Hedmarksvidda. Området har også flotte terreng for småviltjakt, og er et eldorado for bærplukkere med tilgang til gode multemyrer, samt rikelig med blåbær og tyttebær. Fra hytta er det ca. 10 minutters kjøring til vakre Korpreiret, som er en tre kilometer lang canyon i elva Øksna. Her kan man bade i elva ved Korperud eller gå 300 meter nedenfor og bade i kulpen under fossefallet.

Vi har for salg 2 hytter på hver sin tomt:
Kubakken 9 - Knr. 3412. Gnr. 273 Bnr. 220. Festenr. 1545
Kubakken 11 - Knr. 3412. Gnr. 273 Bnr. 220. Festenr. 1546

Hyttemodellen Spåtind fra Fjellheimhytta tilbyr meget gjennomtenkte løsninger med kvalitet i fokus. Dette er hytter hvor det moderne skal møte det klassiske, med et stilig nordisk utrykk. Fjellheimhytta gir deg den tradisjonelle lune hyttefølelsen kombinert med moderne kvaliteter som god takhøyde og panorama utsyn. Her er alle detaljer nøye gjennomgått - både når det kommer til utseende, planløsning, fargevalg og kvaliteten på materialene. Vi ønsker å tilby høy standard og luksus til en fornuftig pris!

Hyttemodellene kommer i fire utgaver, Spåtind 49, 62, 73 og 85.
Det er brukt mye tid på å utvikle hyttene slik at du skal slippe å tenke på det, men dersom du skulle ønske å sette ditt eget preg på hytten har vi flere tilvalg som kan gjøres - også uten ekstra kostnad. Hyttene er i hovedsak levert av norske leverandører. Hyttene leveres med uinnredet hems over hele hytta som standard med lukket tak. Innredet hems, trapp opp og dobbelhøyde i stuen kan leveres som tilvalg.

Spåtind 85 inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, 3 soverom, bad med badstue og et separat toalett. I tillegg er det en innvendig bod på ca. 1,5 m2.

Spåtind 73 inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, bad og 3 soverom.

Spåtind 62 inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, bad og 2 soverom.

Spåtind 49 inneholder: Entré/gang, stue med åpen kjøkkenløsning, bad og 2 soverom.


Hyttene kan leveres med innredet hems, terrasse og sportsbod som tilvalg.

Størrelser på innredet hems som tilvalg:
49: ca. 35 kvm.
62: ca. 45 m2/Mesanine ca. 18 m2.
73: ca. 51 m2/Mesanine ca. 24 m2.
85: ca. 51 m2/Mesanine ca. 24 m2.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Hytta planlegges ferdigstilt 6 måneder etter byggestart. Forutsatt igangsetting innen 31.12.2022 vil hytta kunne være klar for overtagelse sommeren 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha hytta klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha hytten klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.12.2022 kl. 18.00.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer fritidsboligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at fritidsboligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i forbindelse med utbygging av området.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte hytter.

Selger forbeholder seg retten til å benytte hytten som visningshytte før overtakelsen. Dette skal ikke være synlig ved overtakelse.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i fritidsboligen ved overlevering.

Beliggenhet

Kun 90 minutter fra Oslo på stort sett nyere motorvei kommer du til Budor.

Kubakken ligger i et attraktivt og naturskjønt hytteområde på Budor i Løten kommune, med gangavstand til Budor Gjestegård, som tilbyr mat/middag og som har utsalg av gårdsprodukter fra Bakken Øvre Gårdsmat. Hytta ligger fint til i terrenget, som er omgitt av vakker natur. Det er preparerte skiløyper rett ved hytta om vinteren og flotte turstier på sommeren.

Budor er kjent for å være et snøsikkert sted med fantastiske muligheter for vinteraktiviteter. I området er det over 300 km med oppkjørte og velpreparerte skiløyper som går i et nettverk over hele Hedmarksvidda. Budor ski- og kjelkeanlegg ligger med gangavstand og er meget barnevennlig, samt har et anlegg som er godt tilrettelagt for snowboard og alpint. Det er 2 traséer for kjelkeaking. Her er det også et flott område for lek og moro for de minste, med skibånd og varmestue.

Sommerstid byr stedet på gode fot- og sykkelturer innover Hedmarksvidda. Området har også flotte terreng for småviltjakt, og er et eldorado for bærplukkere med tilgang til gode multemyrer, samt rikelig med blåbær og tyttebær. Fra hytta er det ca. 10 minutters kjøring til vakre Korpreiret, som er en tre kilometer lang canyon i elva Øksna. Her kan man bade i elva ved Korperud eller gå 300 meter nedenfor og bade i kulpen under fossefallet.

Det er kun ca. 19 min til Brenneriroa med søndagsåpen nærbutikk og post-i-butikk. Derfra er det ca. 3 km. til Løten sentrum som har et litt større utvalg av butikker. Til Hamar sentrum er det ca. 30 km, hvor man finner et koselig bymiljø med både nisjeforretninger og større kjedebutikker, kaféer, restauranter og kulturtilbud som museer, kino, konsertlokaler, bowling og liknende. Avstandsmessig sett ligger Budor ca. 1 time og 50 min. fra Oslo, noe som har gjort området meget populært blant hytteeiere på Østlandet.

Gå gjerne inn på visitbudor.no for mer informasjon om dette flotte stedet og hva det har å tilby.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 273, bnr 220, fnr 1545 og 1546 i Løten kommune.

Eiendommen ligger på festet eiendom med punktfeste. Det som særtegner et punktfeste er at det ikke har eiendomsgrenser (eller rettighetsgrenser) i marken. Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Når det gjelder areal og den fysiske råderett vises det til tomtefesteloven §16. Kontakt megler for eventuelt mer informasjon rundt punktfeste.

Punktfestenr 1545 er tomtenr 9 på felt BFF27 på Budor, se vedlagte reguleringsplankart. Eiendommen har adresse Kubakken 9, 2340 Løten.

Punktfestenr 1546 er tomtenr 11 på felt BFF27 på Budor, se vedlagte reguleringsplankart. Eiendommen har adresse Kubakken 11, 2340 Løten.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte leveransebeskrivelse.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av hytta eller så snart årstiden tillater det.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser utenfor hytta. Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Økonomi

Prisinformasjon

Hyttene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris per hyttemodell:
Spåtind 49: Kr 3 490 000 ,- + omk kr 1 342,- Totalt kr 3 491 342,-
Spåtind 62: Kr 3 765 000 ,- + omk kr 1 342,- Totalt kr 3 766 342,-
Spåtind 73: Kr 3 890 000 ,- + omk kr 1 342,- Totalt kr 3 891 342,-
Spåtind 85: Kr 4 190 000 ,- + omk kr 1 342,- Totalt kr 4 191 342,-

Faste løpende kostnader vil være festeavgift (Kr 9 500 pr år), snøbrøyting og bompenger (se info under avsnitt "Vann, vei og avløp"), kommunale avgifter, strøm, eiendomsskatt, tv/internett og forsikring. Strøm, tv/internett og forsikring vil variere ut fra personlig forbruk og etter ønske/abonnement/avtale.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på fritidsboligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av fritidsboligen. Ved spørsmål, ta kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Hyttene har ingen egen utleieenhet.

Det følger av festekontrakten at fremleie utover 1 år er ikke tillatt uten bortfester sitt skriftlige samtykke

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 3 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Leveransebeskrivelse
2) Plantegninger
3) Standard kjøpekontrakt for prosjektet
4) Reguleringsplan m/bestemmelser
5) Matrikkelutskrift
6) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
7) Festekontrakt
8) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
9) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.?Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept.?Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 3 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Budør-Sør, planid 154, sist revidert 22.05.2020. Hyttene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse-frittliggende. Hyttene ligger i delfelt BFF27. Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt og interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne. Det er bl.a. bestemme om at flaggstenger, portaler eller frittstående levegger ikke er tillatt på den enkelte hyttetomt.

Det er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet ved salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling fortløpende ved salg. Selger opplyser at søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Budør-Sør, planid 154, sist revidert 22.05.2020. Hyttene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse-frittliggende. Hyttene ligger i delfelt BFF27. Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt og interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med denne. Det er bl.a. bestemme om at flaggstenger, portaler eller frittstående levegger ikke er tillatt på den enkelte hyttetomt.

Det er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet ved salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling fortløpende ved salg. Selger opplyser at søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per hyttemodell:
Spåtind 49: 49 kvm BRA, 49 kvm P-ROM
Spåtind 62: 62 kvm BRA, 62 kvm P-ROM
Spåtind 73: 73 kvm BRA, 73 kvm P-ROM
Spåtind 85: 85 kvm BRA, 83,5 kvm P-ROM

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor fritidsboligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte bilder er fra et tidligere prosjekt og avvik forekommer. Bildene er tatt av modell Spåtind 85.
Bildene vil avvike hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kubakken 9 og 11, 2340, LØTEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Joachim Vågen
Joachim Vågen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!