Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconKOLBOTN
Alle enheter solgt

Kolbotnveien 6

2-roms selveierleil. under oppføring, 50 kvm i Kolbotn sentrum.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/2

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Leilighetene vil få en behagelig atmosfære med vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Videre er det lys og god romfølelse med ca. 2,6 meter takhøyde og store vindusflater. Gulv leveres med lys enstavs eikeparkett som standard. Kvalitetskjøkken i lys utførelse fra Sigdal kommer med integrerte hvitevarer inkludert.

Selger har kjøpt leiligheten av utbygger Skolebakken Kolbotn Bolig AS. Leiligheten er en del av prosjektet SkolebakkenK og ligger på en av Kolbotns mest attraktive tomter, rett i nærheten av kultur, shopping og Kolbotn stasjon. Med sentral beliggenhet, høy kvalitet og spennende arkitektur er SkolebakkenK er et spennende boligprosjekt som skiller seg betraktelig ut fra andre prosjekter i området. Med torgplassen i syd ønsker vi å skape en attraktiv møteplass for alle på Kolbotn, i tillegg får prosjektet et mer privat gårdsrom på tunet mellom byggene.

Når hele prosjektet står ferdig skal det etter planen bestå av ca. 110 leiligheter fordelt på fire hus, hvorav to er Torghusene og to er Tunhusene. Det sydligste Torghuset, Torghus Sør, er et kombinert nærings- og boligbygg plassert mot torget. Første etasje i Torghus Sør vil hovedsakelig bestå av utadrettet virksomhet, hvor det utenfor vil bli opparbeidet en torgstruktur med møteplasser.

Under bakken vil det bygges et parkeringsanlegg for beboere. Her vil noen plasser avsettes til besøkende og handlende. Det planlegges også for etablering av bilpool i parkeringshuset.

I SkolebakkenK bor du i en leilighet hvor alt er på stell. Her kan du lene deg tilbake og nyte den høye standarden i ditt nye hjem. Planløsningen er moderne og arealeffektiv slik at du får glede av hver kvadratmeter. God takhøyde og store vindusflater sørger for en lys tilværelse. Leilighetene har egen balkong. Her kan du lese avisen over en kopp kaffe om morgenen, nyte solnedgangen eller anlegge din egen kjøkkenhage med tomater og duftende urter.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Antatt overtagelse for leiligheten i salgstrinn 2 vil være i perioden september - desember 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger skal deretter med minst 3 måneders varsel angi overtagelsesmåned hvor siste dag i måneden da gjelder som avtalt overtagelsesdato iht. bustadoppføringslova § 18. Overtagelsesdato kan fremskyndes med minst 6 ukers varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Utbygger/Selger skal informere kjøper dersom det kan regnes med endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper.

Utbygger/Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

På bakgrunn av koronautbruddet og konsekvensene av dette, vil den estimerte fremdriften og overleveringen kunne måtte forskyves. Utbygger/Selger vil ha krav på fristforlengelse som følge av den eventuelle forsinkelsen, jf. bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. På nåværende tidspunkt er omfanget av en eventuell fristforlengelse ikke klarlagt, og det kan derfor ikke angis når overtakelse kan forventes. Kjøper vil holdes løpende orientert om status i prosjektet. Det samme vil gjelde ved konsekvenser knyttet til krigen i Ukraina.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Utbygger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Selger kan utstede en fullmakt til kjøper, som gir kjøper anledning til å møte på overtagelse uten selger.

Beliggenhet

SkolebakkenK har en svært sentral beliggenhet med kort vei til det aller meste. På gateplan i bygget vendt mot Kolbotnveien, planlegges det en dagligvarebutikk (nærbutikk) og forhåpentligvis en kafé, el. Rett på andre siden av gaten har du Sentrumsbygget som huser blant annet fiskebutikk, bakeri, dagligvarebutikk, jernvarehandel og apotek. Ønsker du bredere servicetilbud har du kjøpesenteret på Kolbotn Torg med over 60 butikker rett på andre siden av jernbanen.

SkolebakkenK ligger mellom Kolbotnveien i sør og Ormerudveien i øst, kun få minutters gange fra Kolbotn buss- og togstasjon.

I SkolebakkenK har du naturen nesten rett utenfor stuedøren. Her kan du spenne på deg skiene, jogge eller gå tur i lysløypa fra Fløisbonn mot Sør-Marka. Ønsker du både fjord og skog er strandlinjen langs Bunnefjorden på Svartskog et nydelig turområde. Oppegård har hele seks til syv kilometer med strandlinje hvor badeperlene ligger på rad og rekke mellom Bekkensten og Ingierstrand. Til Hvervenbukta i Oslo triller du ned på sykkel ila.10 minutter. I SkolebakkenK bor du dessuten kun en spasertur unna Kolbotnvannet – en idyllisk, grønn lunge som gir deg hvilepuls.

På Kolbotn har du tilgang på et unikt utvalg aktiviteter, deriblant treningssentre, tennisanlegg, alpinanlegg og langrennsløyper. Oppegård kan også friste med merkede sykkelveier for den sykkelglade og golfbaner på Greverud og Gjersjøen for de som ønsker å slå noen hull. Du bor også nærme velværeparadiset "The Well" med spa, massasje, basseng og saunaer - perfekt for de gangene du ønsker et avslappende avbrekk fra hverdagen.

Kolben kulturhus har et bredt spekter av kulturopplevelser, deriblant teater, show, konserter og kino. Ønsker du en helaften ute kan vi anbefale å rusle bort til Gamle Tårnhuset for en bedre middag før du går videre på en konsert eller ser en film på kulturhuset. Kolben huser også kommunens bibliotek og en hyggelig kafé. Mange leier lokaler her for større festlige lag det ikke er plass til hjemme.

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside: skolebakkenk.no

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 240, bnr. 150 i Nordre Follo kommune. Tunhusene bestående av Hus C og D vil bli seksjonert i henhold til eierseksjonsloven.

Tomteareal for gnr. 240, bnr. 150 er på ca. 5 643,8 kvm. Adresse foreligger for hus C og D (andre byggetrinn): Ormerudveien 1F, 1G og 3D. Dette kan bli justert av kommunen etter endelig vedtak om adresser nærmere overtagelse.

Når hele prosjektet står ferdig skal det etter planen bestå av ca. 110 leiligheter fordelt på fire hus, hvorav to er Torghusene (hus A og B) og to er Tunhusene (hus C og D).

For Tunhusene C og D vil det bli oppført bygg med 5 boligetasjer.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger/terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Kjøper er forpliktet til å medvirke til eventuell reseksjonering av eiendommen etter overtagelse, herunder eventuell fradeling og grensejustering, og at Utbygger eller den utbygger utpeker kan gjennomføre dette på vegne av hjemmelshaver. Denne forpliktelsen vil bli tinglyst på seksjonen og gjelder inntil utbyggingen av hele prosjektet Skolebakken K er ferdigstilt, og gjelder også kjøpers rettsetterfølgere.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Det vil etableres et fellesareal med kjøkken og toaletter samt smørebu for ski som eies av eierseksjonssameierne i Skolebakken K og som vil stå til disposisjon for beboerne. Skolebakken K driftsordning vil være ansvarlig for drift og organisering av arealet. Arealet leveres umøblert.

Tilvalg og endringer

Ingen tilvalg er gjort av selger (opprinnelig kjøper 1).

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Den ordinære tilvalgsperioden organisert via utbygger er over.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Utbygger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for utbygger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Utbygger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Utbygger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

C-A202: Medfølger ikke parkering

P-plass følger ikke med boligen og det er i utgangspunktet ikke anledning til å kjøpe. Konferer megler for mulighet til å sette seg på venteliste. Garasjekjeller vil bli etablert som et felles anlegg for boliger og næring. Her vil noen plasser avsettes til besøkende og handlende. Boligparkeringen vil bli adskilt med egen bom eller port. Adkomst til parkeringshuset vil bli fra Ormerudveien. Samme adkomst benyttes også til parkeringskjelleren tilhørende naboprosjektet Kolbotn Terrasse.

Utbygger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene. P-plasser kan fritt leies ut eller selges. Garasjeanlegget vil bli utbygget i flere etapper, og det gjøres oppmerksom på at kjøper av parkeringsplass må regne med at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig. El-bil parkering/ladestasjon kan bestilles som tilvalg.

Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget med p-plasser og boder blir. Rett til parkering/bod kan bli sikret som en vedtektsfestet bruksrett eller sikret på annen måte.

Utbygger kan fastsette bindende bestemmelser for bruksretten til parkeringsplass/bod som for eksempel plikt til å dekke driftskostnader og plikt til å bytte parkeringsplass om det er gitt bruksrett til en HC-plass.

Det planlegges for etablering av bilpool i parkeringshuset. Avtale med bilpool-operatør kan inngås på vegne av eierseksjonssameierne, men organisering, pris og antall biler er avhengig av etterspørselen og interessen for dette. Dette er ikke inntatt i budsjetterte felleskostnader.

Boder

Det medfølger en sportsbod, som er plassert i underjordisk garasjekjeller. Det medfølger ikke bod i leiligheten.

Økonomi

Prisinformasjon

Prisantydning C-A202 kr 3.990.000,-

Dersom flere er interessert i samme bolig kan det bli gjennomført budrunde.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av salgsoppgaven som bl.a. finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge kommunen ikke eiendomsskatt i Nordre Follo pr. 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 75 000 inkl. mva per enhet.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Romskjema fra opprinnelig prospekt
2) Leveransebeskrivelse fra opprinnelig prospekt
3) Plantegning
4) Utomhusplan fra opprinnelig prospekt
5) Utkast sameievedtekter
6) Dette salgsprospekt
7) Øvrig opprinnelig salgsprospekt
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
10) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
11) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 7-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Selger kan få tilbakebetalt delbetalingen så snart kjøper innbetaler tilsvarende delbetaling.

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12 som utstedes rett etter kontraktsignering.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillings- rett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 75 000 inkl. mva per enhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er i områderegulering for Kolbotn sentrum, plan-ID 0217-2014004, regulert til bolig/næring/kjørevei og fortau. Reguleringsplanen er stadfestet 13.05.2019 Og inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Nabotomten i syd er under regulering. Det vil her mest sannsynlig komme et bolig- og næringsprosjekt.

Rammetillatelse for begge byggetrinn foreligger. Tillatelse er datert 18.11.20 og omhandler oppføring av boligblokk A-D, p-kjeller under hele prosjektet (byggetrinn 1 og 2), næringsarealer under boligblokkene samt tilhørende veier og fortau. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er i områderegulering for Kolbotn sentrum, plan-ID 0217-2014004, regulert til bolig/næring/kjørevei og fortau. Reguleringsplanen er stadfestet 13.05.2019 Og inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Nabotomten i syd er under regulering. Det vil her mest sannsynlig komme et bolig- og næringsprosjekt.

Rammetillatelse for begge byggetrinn foreligger. Tillatelse er datert 18.11.20 og omhandler oppføring av boligblokk A-D, p-kjeller under hele prosjektet (byggetrinn 1 og 2), næringsarealer under boligblokkene samt tilhørende veier og fortau. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Areal C-A202: 50 kvm BRA, 50 kvm P-ROM.


Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kolbotnveien 6, 1410, KOLBOTN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørn Skar
Bjørn Skar
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!