Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Kilsundveien 157

Helt nye selveierleiligheter I Prosjekt ferdigstilt I Kun 1 ledig leilighet I Garasje I Mulighet for båtplass
Pris

kr 5 516 507

Størrelse
112 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/24

Boligtype

Leilighet

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Kan det passe med visning i lunsjen?
Megler er tilgjengelig for digital visning via facetime/messenger eller lignende. Ta kontakt på 482 47 959 for å avtale tidspunkt.

Holmen er en halvøy som ligger midt i Kilsund, mellom Flosterøya og Tverdalsøya, mellom Tvedestrand og Arendal. På denne unike tomten hvor elektronikkbedriften Kitron i sin tid hadde sine lokaler, er det nå bygget topp moderne leiligheter i sjøkanten, med flotte felles utearealer og lukket garasjeanlegg.

Holmen, Kilsund byr på 24 nye, funksjonelle og vedlikeholdsvennlige leiligheter. Leilighetene er fordelt på to hovedfløyer som omkranser parkeringsanlegget i 1. etg. og et felles uteareal i 2. etasje.

Samtlige leiligheter er tilrettelagt for å utnytte solforholdene og den umiddelbare nærheten til sjøen maksimalt. Ta båten innaskjærs gjennom den smellvakre Sørlandsleia fra Kilsund til Arendal. Utforske skjærgården utenfor Tvedestrand. Besøk den gamle og kjente uthavnen Lyngør. Slipp ut bunnsnøret og la roen senke seg mens du venter på at juletorsken skal bite på en dag rundt vintersolverv. Kilsund og Sørlandet har så mye å by på i alle årstider. Nå kan det være din tur - leilighetene er klare for innflytting!

Både nord- og sydfløyen er oppført over 3 etasjer. De fleste leilighetene går over to plan, men det er også noen leiligheter på ett plan med universell utforming. Leilighetene har flotte, private uteplasser, og alle leilighetene over to plan har uteplasser på begge sider, dagterrasse og kveldsterrasse, slik at man kan flytte seg etter sola mellom uteplassene.

Alle kjøpere på Holmen har anledning til å kjøpe båtplass på 3,5 meter. Prisen for dette er kr. 262.500,-. Bryggeanlegget er anlagt i forkant av boligprosjektet og alle beboere vil kun ha få meters gange til egen båtplass.

De ledige leilighetene varierer i areal fra 53 til 133 kvm BRA. Den minste leiligheten har ett soverom, den største leiligheten leveres med fire. Leilighetenes innhold varierer ut fra areal og beliggenhet i bygget.

Leilighetene på Holmen holder god standard og kvalitet. Alle leilighetene har store, solvendte private uteplasser med tregulv. Alle balkonger leveres med glassrekkverk, mens terrasser leveres med plantekasser, glass- eller trerekkverk (se leveransebeskrivelse). Terrasser i 1. etasje leveres uten rekkverk.

Innvendig leveres det 1-stavs eikeparkett på gulv i entré, stue, kjøkken og soverom. Veggene blir sparklet og malt i lys utførelse. På bad leveres fliser på gulv og vegger. Himlinger er sparket og malt gips.

På kjøkkenet leveres innredning fra AUBO Kjøkken & Bad. Det medfølger hvitevarepakke fra Electrolux, herunder induksjonstopp, innbyggingsovn, helintegrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap.

Det er vannbåren gulvvarme i entré/gang og kjøkken/stue. Soverom og innvendige boder er uten oppvarming. Elektriske varmekabler på bad.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Alle leilighetene er ferdigstilt og kan om ønskelig overtas raskt.

Beliggenhet

Holmen i Kilsund har en unik beliggenhet midt i sundet mellom Flosterøya og Tverrdalsøya lengst øst i Arendal kommune, ca. 20 kilometer fra Arendal sentrum og ca. 11 kilometer fra Tvedestrand sentrum.
Kilsund er et lokalsenter øst i Arendal kommune og tidligere kommunesenter i Flosta. Stedet har ca. 700 innbyggere, og mye gammel boligbebyggelse fra seilskutetida. Kilsund er også kjent som et populært område for fritidsboliger.

Holmen har en unik beliggenhet midt i Strømsund, hvor den idylliske Sørlandsleia går like forbi eiendommen, innaskjærs. Med båten kan du kjøre innaskjærs helt til Arendal, ta turen til Tvedestrand og Lyngør, eller besøke Raet nasjonalpark i den vakre skjærgården. Nasjonalparken strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand til Valøyene utenfor Grimstad.

Fra nord:
Ta av fra E-18 ved Tvedestrand (Grenstøl). Følg skilting mot Tvedestrand og ta til høyre i andre rundkjøring, mot Eydehavn. Følg fv 410 frem til avkjørsel til Kilsund. Følg så Kilsundveien til du har passert Fantoddbroa og videre frem til veikryss Kilsundveien/Tverrdalsøyveien/Flosterøyveien. Ta til høyre langs Flosterøyveien og etter ca. 80 meter ta til venstre ved YX-stasjonen.

Fra syd:
Ta av fra E-18 like øst for Arendal (Longum), mot Eydehavn. I rundkjøring ved Krøgenes tar du til venstre og følger Kystveien (fv. 410) forbi Saltrød. Følg fv. 410 frem til avkjørsel til Arnevik, og ta av til høyre over broen til Flosterøya. Følg veien (fv 122) over hele øya til du kommer frem til Kilsund. Holmen er en liten halvøy i sundet mellom Flosterøya og Tverrdalsøya.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en innendørs parkeringsplass til hver leilighet. Se planløsningen for hver enkelt leilighet. I tillegg vil det blir anlagt utendørs gjesteparkeringsplasser på eiendommen og sykkelparkeringsplasser i parkeringsanlegget. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg.

Boder

6 av leilighetene får sportsbod integrert i leiligheten, mens de øvrige vil få sin sportsbod i garasjeanlegget.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger betales før overtakelse.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan Holmen Kilsund vedtatt 20.06.2019 og stadfestet av Fylkesmannen den 25.10.2019.
Boligene som skal oppføres ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Et mindre område innenfor prosjektområdet er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, konsentrert småhusbebyggelse og bevertning. Eksisterende bensinstasjon og marina er regulert til dagens bruk.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan Holmen Kilsund vedtatt 20.06.2019 og stadfestet av Fylkesmannen den 25.10.2019.
Boligene som skal oppføres ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Et mindre område innenfor prosjektområdet er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, konsentrert småhusbebyggelse og bevertning. Eksisterende bensinstasjon og marina er regulert til dagens bruk.

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kilsundveien 157, 4920, STAUBØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
David Ljøstad Bentsen
David Ljøstad Bentsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Adrian Hamre Evensen
Adrian Hamre Evensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!