Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Kapellanveien

Kun 3 igjen!! - Byggeklare, store tomter uten byggeklausul, med gode solforhold i barnevennlige og landlige omgivelser.
Pris

kr 1 077 592 - 1 231 342

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/9

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Om prosjektet

Ti landlige og store tomter for salg, alle opparbeidet med masse sol på høyden bak det allerede etablerte boligfeltet på Krakken. Her bor man landlig, men med kort vei til det meste likevel. Eiendommen ligger ikke langt unna Revetal Sentrum eller Kirkevoll. Revetal er ca. 10 minutters kjøretur unna, med Re-Torvet kjøpesenter hvor du blant annet finner vinmonopolet, bank, klesbutikker, matbutikk. Det er ca. ett minutt gåavstand til barnehage og fem minutters gange til bussholdeplass. Det er også flotte turmuligheter i nabolaget. I enden av Kapellanveien er det akebakke og lysløype.

Tomtene er klargjort for bygging av boliger. De byggeklare tomtene har en meget barnevennlig beliggenhet. Alle ti tomtene ligger i en blindvei, uten gjennomgangstrafikk.

Film av tomtene:
https://www.youtube.com/watch?v=cLboZVKmeYU

TOMTER OG PRISER:
Tomt 12: kr 1 050 000, 1167 m²
Tomt 5: kr 1 050 000, 1347 m²
Tomt 7: SOLGT
Tomt 10: kr 1 150 000, 1334 m²
Tomt 14: kr 1 200 000, 1190 m²
Tomt 9: kr SOLGT
Tomt 3: SOLGT
Tomt 16: SOLGT
Tomt 8: SOLGT
Tomt 1: SOLGT

Det tilkommer dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum ( fra kr. 23.750,- til kr. 37.500,-) pluss tinglysningsgebyr kr. 1.342,-

Områdene kan bebygges med frittstående bolighus (enebolig/tomannsbolig) og garasje. Utnyttelsesgraden på tomtene er på 25 % BYA. Bygninger skal ha saltak. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 4 m. Der terrenget tillater det, kan det i tillegg bygges underetasje. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6 m. Frittliggende garasje kan tillates oppført på inntil 50 kvm bruttoareal. Gesimshøyde på frittliggende garasje kan ikke overstige 2,5 m. Byggegrense for garasje mot naboeiendom er min. 1 m fra eiendomsgrensen. Garasjen tillates ikke innredet/benyttet til oppholdsrom for mennesker eller dyr. Det skal etableres parkeringsplasser, minst 2 per boenhet, minst 2,5 x 5 m.

Tomter som er klargjort for bolig/flermannsbolig med sokkeletasje er:
Kapellanveien: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

Tomt 1 selges forøvrig slik som den står, og vil ikke bli ytterligere opparbeidet.

Tomter som er klargjort for bolig/flermannsbolig rett på mark er:
Kapellanveien: 7, 9, 16

Strøm fra e-verket og fiber fra Telenor ligger klart på innkjøring til hver tomt.

Hvorfor bygge nytt?
- Du får tilpasset boligen etter eget behov.
- Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beliggenhet

De byggeklare tomtene ligger i et barnevennlig og naturskjønt boligområde på Krakken, med umiddelbar nærhet til flotte turområder i vakker eikeskog. Fra eiendommene er det ca. 6,1 km til Kirkevoll barneskole og 8 km til Revetal ungdomsskole. Ved Revetal sentrum ligger også Re Videregående skole. Det finnes ellers flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både kommunale og private barnehager.

Kollektivtilbudet på Krakken består av buss. Nærmeste holdeplass er Fon skole, og ligger ca. 200 meter unna. I Revetal er det bussholdeplass med avganger mot bl.a. Tønsberg, Tjøme og Oslo Bussterminal. Ved Re Videregående ligger Ramneshallen med flott uteområde bestående av både kunstgressbane, grusbane og tennisbaner. I tillegg er det kort vei til Vålehallen, svømmehall og Meny Arena.

Omgivelsene byr ellers på flotte tur- og friluftsområder med noe bøkeskog, variert terreng og kystlandskap som gir god rekreasjon på helårsbasis. Her finnes det et mylder av merkede turmuligheter, der turistforeningen sørger for løypekjøring vinterstid. Det er kort vei til flere vann med bade- og fiskemuligheter.

Det er kun en liten kjøretur til idylliske badeplasser ved fjorden, der late dager kan nytes om sommeren. Her finner du Sandsletta badeplass ved Sand campingplass som også har volleyballbane, gressletta, toalettfasiliteter og sommerkiosk. Herfra kan du også følge kommunens fine kyststi.

Rema 1000 og Meny Revetal er nærmeste dagligvare. Re-torvet på Revetal et godt og variert utvalg av servicetilbud. Her ligger også bank, Posten og Vinmonopolet. Tønsberg og Horten ligger også godt innen rekkevidde, med alt av bymessige fasiliteter.

Fra Revetal sentrum følg Bispeveien mot Hof i ca. 5km, sving deretter til venstre og inn på Hvitsteinveien. Følg veien og sving til høyre og inn på Fonsveien. Du svinger inn på Krakken alle' til høyre etter kirken. Fortsett rett frem og I svingen ta til venstre og inn på Kapellanveien. Tomtefeltet ligger i enden av veien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Store og solrike tomter. Tomtene er ferdig opparbeidet. Strøm, fiber, vann og kloakk ligger helt inn til tomtene, som er ferdig grovplanert og byggeklare. Alle ti tomtene ligger i en blindvei, uten gjennomgangstrafikk.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Frittliggende garasje kan tillates oppført på inntil 50 kvm bruttoareal. Frittliggende garasjebygg skal tilpasses boligen i materialbruk, utforming og farge. Gesimshøyde på frittliggende garasje kan ikke overstige 2,5 m. Byggegrense for garasje mot naboeiendom er min. 1 m fra eiendomsgrensen. Garasjen tillates ikke innredet/benyttet til oppholdsrom for mennesker eller dyr. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal etableres parkeringsplasser, minst 2 per boenhet, minst 2,5 x 5 m.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Tønsberg kommune for år 2021

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til DNB Eiendom sin klientkonto før overtagelse.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Tomtene ligger i regulert område. Følger reguleringsplan for Krakken i Fon ( boliger), vedtatt 15.11.2001, endret 27.09.2018. Utdrag: Bolighus B13, B14 og B15.

Områdene kan bebygges med frittstående bolighus (enebolig, tomannsbolig. Høyeste tillatte BYA er 25%. Bygninger skal ha saltak. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 4 m. Der terrenget tillater det, kan det i tillegg bygges underetasje. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6 m.

Frittliggende garasje kan tillates oppført på inntil 50 kvm bruttoareal. Frittliggende garasjebygg skal tilpasses boligen i materialbruk, utforming og farge. Gesimshøyde på frittliggende garasje kan ikke overstige 2,5 m. Byggegrense for garasje mot naboeiendom er min. 1 m fra eiendomsgrensen. Garasjen tillates ikke innredet/benyttet til oppholdsrom for mennesker eller dyr. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal etableres parkeringsplasser, minst 2 per boenhet, minst 2,5 x 5 m.

Området er avsatt til boligområde (nåværende) i kommuneplan fra 08.09.2015.
Kappelanveien 1 grenser til kombinert bebyggelse og anlegg.

Vei, vann og avløp

Tomtene ligger i regulert område. Følger reguleringsplan for Krakken i Fon ( boliger), vedtatt 15.11.2001, endret 27.09.2018. Utdrag: Bolighus B13, B14 og B15.

Områdene kan bebygges med frittstående bolighus (enebolig, tomannsbolig. Høyeste tillatte BYA er 25%. Bygninger skal ha saltak. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 4 m. Der terrenget tillater det, kan det i tillegg bygges underetasje. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6 m.

Frittliggende garasje kan tillates oppført på inntil 50 kvm bruttoareal. Frittliggende garasjebygg skal tilpasses boligen i materialbruk, utforming og farge. Gesimshøyde på frittliggende garasje kan ikke overstige 2,5 m. Byggegrense for garasje mot naboeiendom er min. 1 m fra eiendomsgrensen. Garasjen tillates ikke innredet/benyttet til oppholdsrom for mennesker eller dyr. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal etableres parkeringsplasser, minst 2 per boenhet, minst 2,5 x 5 m.

Området er avsatt til boligområde (nåværende) i kommuneplan fra 08.09.2015.
Kappelanveien 1 grenser til kombinert bebyggelse og anlegg.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Tomtene overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når tomten er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kapellanveien, 3174, REVETAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Truls Bøhle
Truls Bøhle
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!