Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hyttetomter Eigelandsdalen

Fire stk. selveier hyttetomter i Eigelandsdalen | Ikke byggeklausul| Råtomter | Størrelser fra 476 til 801 kvm.
Pris

kr 93 592

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/4

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Om prosjektet

Vi har for salg fire stk. hytteråtomter i Eigelandsdalen - Ikke byggeklausul!

Tomtene ligger i vakre og naturskjønne omgivelser- gjelder både vinter og sommer!

Lett adkomst til feltet fra Riksvei 42. Fra E39 ved Helleland er det ca. 20 kvm til feltet. Fra Stavanger er det ca. 90 km.

Mydland skitrekk ligger kun 4 km unna. Her er det også preparerte og oppmerkede skiløyper.

Bjørnestad Skisenter ligger ca. 15 km. unna, samt Feed Skiarena ligger noen kilometer unna.

HVA KAN BYGGES:
- I området skal det oppføres hytter i 1 etasje. Bebygd areal skal ikke overstige 90 m2 pr. tomt. Gesimshøyden skal være maks. 2,4 m over topp grunnmur.
- Bygningene skal ha saltak. Takvinkel fastsettes av bygningsrådet.
- Grunnmurshøyden skal ikke på noe sted overstige 1,0 m.
Informasjon hentet fra vedlagte reguleringsbestemmelser, se disse for mer utfyllende informasjon.

PRIS:
Pr. tomt kr. 90.000,- + omkostninger.

VEI, VANN, AVLØP OG STRØM:
- Iflg. selger ligger strøm klar nede ved veien, tilkobling og kostnader med dette tilfaller kjøper.
- Iflg. selger koster det kr. 30.000,- å koble seg til kloakkanlegget.
- Iflg. selger er det opparbeidet vann kilde som har kapasitet til 10 hytter. Ukjent pris for å koble seg til dette.
- Vei vil ikke bli opparbeidet fra parkeringsplassen. Det blir en kostnad evt. kjøpere/velforening må stå for.

Beliggenhet

BELIGGENHET:
Hyttetomten ligger i Eigelandsdalen- vakre og naturskjønne omgivelser like utenfor døren.

ADKOMST:
Fra Helleland/E39 ta inn på Sirdalsveien og følg denne mot Tonstad. Eigelandsdalen ligger ca. 20 km fra Helleland/E39, med andre ord svært enkel adkomst. Hyttefeltet ligger på venstre side. Se skilt ved veien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomtestørrelser hentet fra Matrikkelen:
- Tomt 1: 476 kvm.
- Tomt 2: 801 kvm.
- Tomt 3: 762 kvm.
- Tomt 4: 627 kvm.

Se vedlagt kart for hver enkelt tomt.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering på felles parkeringsplass ved veien.

Det er ikke interne veier på feltet. Det er ikke beskrevet hvorvidt man kan parkere på hver enkelt hyttetomt hvis/når veier blir opparbeidet.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på tomt. Eiendomsskatten betales via faktura for kommunale avgifter.

Info formuesverdi

- Tomt 1: kr. 18.176,- for 2020
- Tomt 2: kr. 17.394,- for 2020
- Tomt 3: kr. 17.394,- for 2020
- Tomt 4: kr. 17.394,- for 2020

Formuesverdier opplyst av Skatteetaten i brev datert 12.04.2022.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Tomtene er regulert til hyttebebyggelse.

Området er regulert til friluftsområde/dam, kloakk renseanlegg, vannforsyningsanlegg. Består av totalt ca. 24 hyttetomter.

I tillegg er området feltet rundt regulert LNF.

Reguleringskart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Vei, vann og avløp

Tomtene er regulert til hyttebebyggelse.

Området er regulert til friluftsområde/dam, kloakk renseanlegg, vannforsyningsanlegg. Består av totalt ca. 24 hyttetomter.

I tillegg er området feltet rundt regulert LNF.

Reguleringskart med bestemmelser kan fås på forespørsel til megler.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hyttetomter Eigelandsdalen, 4376, HELLELAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!