Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Husøy Havn Hus 6

HUSØY HAVN - Ferdigstilte, eksklusive bryggehus med fantastisk beliggenhet i vannkanten! Takterrasse og privat båtplass - Velkommen!
Pris

kr 12 997 142 - 14 397 142

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/3

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Nå kan du sikre deg en unik mulighet på bryggekanten, og nyte sommeren på Husøy Havn - Innflytningsklart 2-3 kvartal 2023!

Vi har ledig 3 av 5 eksklusive bryggehus med en fantastisk beliggenhet helt nede ved vannet. Husene går over tre innholdsrike plan, med romslige terrasser mot både sørvest og nordøst. Som kronen på verket får du også en oase av en privat takterrasse. Med hver bolig følger en båtplass i småbåthavna rett utenfor. Her ligger båten så nærme at du nesten kan fortøye i dørhåndtaket.

Bygningene oppføres i moderne og bestandige materialer. Det vil bli utstrakt bruk av trekledning på veggene som harmonerer med de eksisterende trehusene i nærområdet. Store vindusflater sørger for å slippe inn mest mulig av den flotte utsikten og gir en fin refleksjon av himmel og sjø. Arealeffektive løsninger gir rom for et generøst mellomplan med åpen løsning på stue og kjøkken, samt mulighet for fire soverom. Boligene får også romslige private uteområder på tre nivåer. Her kan du nyte Husøys mange kvaliteter – fra solen går opp over nasjonalparken i øst til den går ned bak Tønsberg by i vest.

Bryggehusene er de eneste av sitt slag i prosjektet Husøy Havn, og en unik mulighet i Vestfold - det er nå du har muligheten.

SE: www.husoyhavn.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i 3. kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Overtakelsestidspunktet kan falle på en dato etter 3. kvartal 2023. Tidspunktet for forventet overtakelse er bl.a. avhengig av hvordan situasjonen med koronaviruset og krigen i Ukraina utvikler seg, og overtakelsestidspunktet er derfor forbundet med usikkerhet. Prosjektets ferdigstillelse vil blant annet være avhengig av hvordan situasjonen knyttet til pandemien og krigen utvikler seg fremover.

Overtakelsesmåned vil bli varslet Kjøper ca. tre måneder før antatt overtakelse. Dette er ikke en bindende frist.
Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering. Endelig overtakelsesdato regnes som leveringsfrist iht. Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Dersom situasjonen med koronaviruset eller krigen i Ukraina skulle påvirke fremdriften av prosjektet etter at overtakelsestidspunktet er fastsatt, vil selger kunne kreve tilleggsfrist innenfor rammen av buofl. § 11. Ved langvarig avbrudd i byggearbeidet som følge av dette, kan bestemmelsen i buofl. § 60 om terminering av avtalen komme til anvendelse.

Ved overtakelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Etter at styret i sameiet er etablert, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets fellesarealer. Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle seksjonseierne ved overtakelse av fellesarealene.

Boligen vil bli levert i byggerengjort stand.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Forhold som i hovedsak skyldes koronaviruset og/eller krigen i Ukraina, og som er utenfor selgers kontroll, og gjør det uforholdsmessig tyngende å gjennomføre prosjektet.

Beliggenhet

I Husøy Havn nyter du dagene på en idyllisk, liten øy ved Tønsbergs solfylte innseiling. Her kan du nyte stillhet og ro, men også et hav av muligheter. Husøy har idrettsarena, hotell, golfbane, badestrender, kyststi rundt øya og et engasjert lokalmiljø som ofte arrangerer aktiviteter. Bare 10 minutter unna ligger Tønsberg med alle byens fasiliteter, og togforbindelse til Oslo. Adkomst til eiendommen er via Føynland og Føynland/Husøyveien. Fra Husøyveien ligger Strandveien som ender i eiendommens innkjøring.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass til hver bolig i felles underjordisk garasjeanlegg. Hus 6 vil få adkomst til garasjeanlegget via hus 5 iht. tinglyst erklæring. Det blir etablert innvendig og utvendig sykkelparkering.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli.

Sameiet vil bli eier av seksjonene i parkeringssameiet, som vil gi kjøperne rett til å disponere parkeringsplasser.

Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier.

Selger vil fordele parkeringsplasser.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning. Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 02.06.23, hvor selger opplyser at gjenstående arbeider for hele byggetrinn 3 er planlagt ferdigstilt innen 01.05.2024.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen ble ferdigstilt 16.06.23, og selges som ledd i næringsvirksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Strandlinje
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Husøy Havn Hus 6, 3132, HUSØYSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!