Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Holterteigveien 5C

Stor prosjektert enebolig med fantastisk utsikt - Vannbåren gulvvarme m/energibrønn - 5 soverom - 4 bad + vaskerom - Dobbelgarasje - Mulighet for utleie
Pris

kr 17 593 842

Størrelse
189 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/2

Boligtype

Eneboliger

Soverom

5

Beliggenhet

Drøbak er som kjent en idyllisk sommerby , med et yrende maritimt miljø, flust av kulturtilbud hele året gjennom, sjarmerende sentrumsgater med spennende butikker og restauranter og turisme. Byen er en fredelig oase - både sommer som vinter. Nærheten til Oslo, og forsåvidt også andre byer rundt Oslofjorden, gjør at man har alle muligheter innen arbeidslivet med reisetid lik mange har innenfor Oslos grenser.

Frogn kommune jobber kontinuerlig for at kommunen skal være et godt sted å bo, for både barn, unge og voksne, og fikk blant annet full barnehagedekning tidlig, mens skolene over flere år har vist gode resultater. Kommunen har også gode tilbud innen de fleste fritidsinteresser, med bla. ny fotball- og friidrettsstadion, flere idrettshaller, Bølgen bad -og aktivitetssenter mm.

Holterteigveien 5c har gangavstand til flere barnehager, skoler og idrettsanlegg. Nærmeste holdeplass for ekspressbuss til Oslo går langs Sogstiveien, kort gangavstand fra boligene. Denne går minst seks ganger i timen i rushperiodene, og bruker kun 40 minutter til Oslo sentrum. Det går for øvrig nattbuss hver time frem til kl. 03:30 fra Oslo sentrum i helgene, dersom du skulle foretrekke bylivet der fremfor i Drøbak en gang iblant.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligen skal oppføres på eiendommen gnr 69, bnr 413 i Frogn kommune.
Tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 585 m².
Foreløpig adresse er Holterteigveien 5C, men selger tar forbehold om at endelig adresse først vil foreligge ifm. overtagelse.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil kunne være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge kommunen eiendomsskatt på boligen pr. 2022, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen kan leies ut.

Boligen har ingen egen utleieenhet som er godkjent hos kommunen.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av kommuneplanen for Frogn kommune, vedtatt 17.06.2013. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Rammetillatelse er mottatt 10.06.22. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende kommuneplan uten dispensasjon. Det foreligger merknader fra naboer. Kommunen har vurdert tiltaket i tråd med planen. Det er registrert 3 stk. salamanderdammer ca. 200 meter øst for eiendommen. Etablering av boligen anses ikke som noen trussel for salamanderdammene.

Overvann skal håndteres lokalt på tomten. Overvann vil naturlig følge terreng mot vest. Det er registrert en flomvei syd på tomten. Terrengets fall og overflate i dette området vil i hovedsak være uforandret. Ansvarlig søker har redegjort for håndtering av flomveien.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Kjøper bekoster selv abonnementsavgift til tv/radio/telefoni.

Det leveres opplegg til hybelkjøkken i underetasjen, men selve hybelkjøkkenet leveres ikke dersom ikke annet er avtalt.

Avfallscontainere må bestilles av kjøper fra Frogn kommune og plasseres ved felles stativ ved veien i henhold til renovasjonsetatens veiledninger.

Postkasse leveres ikke.

Det må påregnes fellesutgifter til vedlikehold av felles privat adkomstvei.

Det kan ikke velges store fliser som tilvalg i dusjnisje.

Fasiliteter

Garasje
Sentralt
Balkong
Bredbånd
Takterrasse
Utsikt
Hage
Turterreng
Peis
Kabel-TV

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Holterteigveien 5C, 1446, DRØBAK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Joachim Norum Larsen
Joachim Norum Larsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!