Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hestnes B-felt

Egersund - Hestnes - Bo mellom himmel og hav! 7 stk. solgt!
Pris

kr 1 100 000 - 1 250 000

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/5

Boligtype

Eneboliger

Soverom

Ikke angitt

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Eiendommen:
Egersund er en kystby helt sør i Rogaland, gjerne kalt sørlandsbyen på vestlandet, eller «okka by». Fra Hestnes går det gang- og sykkelvei helt frem til sentrum av byen som med sine lave trehus gir en god ramme til en trygg og koselig by.

Eigersund kommune kan tilby full barnehagedekning, med to barnehager plassert i Hestnes. I kommunen er en også stolt av sin natur og nærområder. Også her er avstanden fra Hestnes kort.

Byens kulturtilbud er stort med festivaler og arrangementer hele året. Sommeren byr på musikkfestivaler og arrangementer, mens Julebyen er vinterens store begivenhet.

Velkommen til okka by.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtakelse skal skje senest 14 dager etter at matrikkelbrev er tinglyst.

Beliggenhet

Bo mellom himmel og hav!

Tomtene i Hestnes-prosjektet har flott beliggenhet i rolige omgivelser, bare fem minutters kjøring unna Egersund sentrum. Landlig, men likevel sentralt. Her får du bo midt i nydelig natur tett på havet, og med herlige turområder like utenfor døren.

Når man skal bygge et nytt hjem er beliggenheten selvsagt utrolig viktig. Gode omgivelser er med på å skape et godt liv. Mange familier ønsker derfor å trekke seg litt ut av byens tette gater og boligfelt for å få litt mer plass å leve på, gjerne med nærhet til naturen.

I Hestnes får du nøyaktig dette. Plasseringen av tomtene er meget tiltalende – her bor du fritt og fint oppe i åsen og ut mot havet like sør for Egersund sentrum.

Tomtene byr på gode sol- og utsiktsforhold, der flere av boligene som bygges vil ha utsyn direkte ut på havet, og hvor alle får solen til godt utpå kvelden. Det er i tillegg mulig å skape meget gode uterom.

I nærområdet finnes det også et eldorado av turmuligheter i nær tilknytning til skog og hav, for eksempel turstien fra Hestnes til Rundevoll og Ryttervik.

Man har også mulighet til å bruke havet til fiske og båtliv, og uansett får du den oppfriskende sjøluften inn stuevinduet hver dag.

Dette er bare noen av de mange fordelene med Hestnes, og det anbefales å kontakte megler for å få mer info og for å avtale en visning av det som kan bli stedet for din families nye hjem.

Adkomst:
Fra Egersund sentrum kjør ut Årstaddalen mot Sokndal. Ta til høyre, kjør over broen, ta til venstre ut mot Hestnes. Følg veien nesten til enden. I slutten av veien ligger boligtomtene oppe i åsen på høyre side.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Her skal boligdrømmer forvandles til virkelighet!
I flotte Hestnes er det nå åtte tomter tilgjengelig for kjøp. Disse har ulik størrelse og karakter, så det anbefales å være raskt ute for å få den perfekte beliggenheten for din families nye hjem!

Egersund ligger like ved havet, men likevel er det mange som savner denne nærheten når de bor midt inni et boligfelt i byen. Ved å flytte til Hestnes noen få minutters kjøring unna får du nærhet til både himmel og hav, og mye plass å boltre deg på. Perfekt!

De åtte ledige tomtene i Hestnes varierer i størrelse fra 418,5 til 794 kvadratmeter, og selges til fastpris etter «første mann til møllen»-prinsippet. Det gjør at man bør agere raskt for å være sikre på å ikke gå glipp av drømmetomten.

Når tomten så har blitt din har man en romslig reguleringsplan å forholde seg til, noe som skaper mange muligheter til å skape et godt hjem som er romslig både innendørs og utendørs.

Bruk noen minutter til å finne ut hvorfor en tomt i Hestnes er det beste valget for deg og din familie, og ta så kontakt med megler for å få mer informasjon om veien videre frem til drømmehjemmet!

STATUS / FASTE PRISER:
Tomt nr. 1: Kr. 1.100.000,-
Tomt nr. 2: Kr. 1.100.000,-
Tomt nr. 3: SOLGT.
Tomt nr. 4: Kr. 1.150.000,-
Tomt nr. 5: SOLGT.
Tomt nr. 6: SOLGT.
Tomt nr. 7: SOLGT.
Tomt nr. 8: Kr. 1.250.000,-
Tomt nr. 9: SOLGT.
Tomt nr. 10: SOLGT.
Tomt nr. 11: Kr. 1.100.000,-
Tomt nr. 12: SOLGT.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Eiendomsskatt og ligningsverdier er ikke fastsatt. Satsene er ihht. normale satser. Se mer informasjon på kommunen og Skatteetatens hjemmesider.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Det blir krav om direkte overskjøting til kjøper, dvs. ingen blanco skjøte.
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige bud.Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og avgifter ihht. prisliste som er vedlagt prospektet. Alt betales ved overtakelse.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Området er regulert til boliger og offentlige friområder.

Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser. Det anbefales alle interessenter å sette seg inn i reguleringsplan med bestemmelser før kjøp.

Vedlagt reguleringskart er ikke oppdatert, dette er under arbeid. Lekeområdet mellom tomt 5 og 7 som vist på reg. kart er flyttet til friområde. Ved spørsmål konferer megler/selger.

Selger opplyser at tomt 7 er en del av reguleringsområde B23. Tomt 8 er en del av B21.

Vei, vann og avløp

Området er regulert til boliger og offentlige friområder.

Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser. Det anbefales alle interessenter å sette seg inn i reguleringsplan med bestemmelser før kjøp.

Vedlagt reguleringskart er ikke oppdatert, dette er under arbeid. Lekeområdet mellom tomt 5 og 7 som vist på reg. kart er flyttet til friområde. Ved spørsmål konferer megler/selger.

Selger opplyser at tomt 7 er en del av reguleringsområde B23. Tomt 8 er en del av B21.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22:
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før det legges inn bud.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21:

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Diverse

Prospektet med vedlegg er godkjent av selger.

Det gjøres oppmerksom på at bildene som er brukt i prospektet er tatt av området Hestnes og gjenspeiler ikke selgende eiendoms eksakte utsikt og/eller eksakt beliggenhet.

Ang. tomt 8, så kommer det til å bli trukket av 14 kvm av tomten i grensen nord-øst. Kan fås på forespørsel.

Kommunen har følgende betingelser ifbm. kjøp av tomt:

-Tomtene selges kun til privatpersoner over 18 år.
-Det stilles ikke vilkår om byggestart, dog er konsesjonsfriheten er betinget av at tomten blir bebygd innen 5 år.
-Ingen klausuler om videresalg eller gjenkjøpsrett for kommunen.

I prisen er inkludert målebrev, opparbeidelseskostnader til tekniske anlegg for vei, vann og kloakk frem til tomtegrense. Adkomst og ledningsnett innenfor tomtegrensen bekostes av den enkelte kjøper. Alle kostnader for tilknytning til vann, kloakk, telefon, kabelnett og strøm mv. dekkes av den enkelte tomtekjøper.

Tomtens grenser fremkommer av kart som er vedlagt prospektet. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med grensene på kartet og i terrenget.

Kjøper ikke har anledning til å bruke veier, grøfter og fellesareal som opplagringsplass for materialer eller masser. Det er ikke tillatt å benytte beltegående maskiner på opparbeidede veier. Ved opparbeidelse av tomten må ikke skråning for fylling eller skjæring anlegges inn på regulert veigrunn. Tomtekjøper har selv ansvar for at overvann fra egen tomt ikke føres til naboeiendom eller fellesareal.

Dersom det av tomteeier, eller noen som handler i dennes tjeneste, forvoldes skade på vei, ledninger, fellesarealer, og/eller annen manns eiendom, er tomteeier erstatningspliktig ovenfor den skadelidende, eller ovenfor /selger i dennes sted.

Området består av forskjellige typer eiendom, både privat og offentlig eiet. Området er under utvikling og bebyggelsen vil være avhengig reguleringen av området.

Det må påregnes byggeaktivitet i fremtiden.

Utbygger:
Eigersund kommune v/ Åshild Bakken.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hestnes B-felt, 4372, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!