Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Gullhaug torg 2A

Vertikal Nydalen. 41 selveierleiligheter i spektakulært miljøbygg signert Snøhetta i hjertet av Nydalen.
Pris

kr 6 913 342 - 28 072 842

Størrelse
44 - 143 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/41

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Vertikal Nydalen er et høyreist og spektakulært bygg på 18 etasjer plassert ved Akerselva i sentrum av Nydalen. Boligene er beliggende fra 8. til 18. etasje, og langt de fleste vil få fantastisk utsikt over Oslo by og fjorden. I Vertikal Nydalen får hver eneste leilighet arkitektoniske detaljer og spennende vinkler. Boligene blir i størrelser fra 44 til 143 kvadratmeter, fordelt over 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Der det før bare lå en kjedelig parkeringsplass reiser det seg nå et unikt signalbygg. Med sitt unike utseende og nyskapende miljøteknologi vil Vertikal Nydalen stå som et signalbygg langt inn i fremtiden.

Dette er en sjelden sjanse!

For nærmere informasjon - se www.vertikalnydalen.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Overtakelsestidspunktet kan falle på en dato etter 4. kvartal 2023. Tidspunktet for forventet overtakelse er bl.a. avhengig av hvordan situasjonen med koronaviruset og krigen i Ukraina utvikler seg, og overtakelsestidspunktet er derfor forbundet med usikkerhet. Prosjektets ferdigstillelse vil blant annet være avhengig av hvordan situasjonen knyttet til pandemien og krigen (herunder eventuelle sanksjoner) utvikler seg fremover, blant annet da disse forholdene kan påvirke logistikk, generell gjennomføring av prosjektet, tilgang på arbeidskraft og tilgjengelighet og leveringstid for materialer og andre innsatsfaktorer for prosjektet.

Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. tre måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest seks uker før overlevering. Det beregnes dagmulkt fra dette endelige overtakelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Beliggenhet

Adkomst til egen inngang til boligdelen direkte fra Gullhaug torg.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv., ferdigstilles samtidig med boligene.

Felles uteområder for leilighetene blir på begge takterrassene på Tårn 1 og Tårn 2, med vedtektsfestet bruksrett. I tillegg får leilighetene et felles uteoppholdsareal på ca. 100 m2 på bakkeplan med god kontakt med elven og gode solforhold. Eierseksjonssameiet har råderett over området, men det er allment tilgjengelig. Området skal driftes av sameiet. Arealene blir levert opparbeidet og beplantet i henhold til utomhusplan. Takterrassene vil ha en baldakin med solcelle-elementer. Ferdigstillelse av uteområdet på bakkeplan vil bli utført når årstiden tillater det. Veier og plasser for leilighetenes adkomst vil bli ferdigstilt samtidig med leilighetene.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted plikter kjøper å medvirke til dette på årsmøte i sameiet mv.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Kjøp av garasjeplass koster kr. 600.000,-. Alle garasjeplasser (salg eller leie) er beliggende i Nydalen P-hus, og kjøper inngår avtale om kjøp/leie direkte med Avantor Parkering AS som er eier av garasjeanlegget. Prosjektet tilbyr et begrenset antall garasjeplasser for salg. Dette betyr at selger har sett seg nødt til å allokere en rett til kjøp av garasjeplass for utvalgte leiligheter. Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som har allokert rett til kjøp av garasjeplass. Dersom budgiver/kjøper ikke benytter denne retten i forbindelse med inngåelse av kjøpsavtale på bolig, kan disse plassene frigis og tilbys øvrige boligkjøpere i prosjektet etter venteliste.

Boliger som ikke har allokert rett til kjøp av garasjeplass får tilbud om leie av garasjeplass i Nydalen P-hus til gjeldende kommersielle betingelser. Pris for leie av garasjeplass er for tiden kr. 30.875,- (inkl. mva) pr år. Se også salgsprospekt «Eiendommen A-Å» s. 159 - pkt. vedr boder, sykkelparkering og parkering for nærmere detaljer/betingelser.

Det vil være anledning til å leie, eventuelt erverve varig bruksrett til, innvendig parkeringsplass i eksisterende parkeringsanlegg under Solsiden/Torgbygget. Varig bruksrett til p-plass vil være knyttet til leiligheten og kan kun omsettes sammen med leiligheten, med mindre retten omsettes til andre seksjonseiere i boligsameiet. Parkeringsanlegget er eiet av Avantor Parkering AS, org.nr 984 861 923, et søsterselskap til selger. Ved leie av, eventuelt erverv av varig bruksrett til, p-plass inngås det egen avtale direkte med Avantor Parkering AS. Det gjøres oppmerksom på at antall p-plasser som boligkjøpere kan erverve varig bruksrett til er færre enn antall leiligheter i prosjektet, slik at selger ikke kan garantere at samtlige kjøpere som ønsker å erverve varig bruksrett vil få anledning til dette. Oppgjør for erverv av rett til p-plass vil være gjensidig betinget av oppgjør for boligen, slik at overtakelse av rett til p-plass forutsetter at fullt oppgjør for boligen finner sted.

Det medfølger en sportsbod beliggende i kjeller som går under begge byggene, med unntak for leilighet 09.2 med bod i leilighet. Kjelleren vil også blant annet inneholde tekniske rom, sykkelparkering for boligene, dusj og garderober forbeholdt næringsseksjonene. Tilgang blir via heis og trappesjakt. Boden er uomsettelig og vil følge boligen. Boder fordeles av utbygger og kan ikke byttes.

Det vil bli totalt 141 innvendige sykkelplasser for leilighetene, hvorav 13 plasser er for lastesykkel. 5 % av sykkelplassene skal ha ladepunkt.

Boder

Det medfølger en sportsbod beliggende i kjeller som går under begge byggene, med unntak for leilighet 09.2 med bod i leilighet. Tilgang blir via heis og trappesjakt. Boden er uomsettelig og vil følge boligen. Boder fordeles av utbygger og kan ikke byttes.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Ingen av boligene har egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Vaktmestertjeneste
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Gullhaug torg 2A, 0484, OSLO
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Jan Græsvik
Jan Græsvik
Prosjektmegler
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!