Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconSTAVANGER
Alle enheter solgt

Gjerdebakken

EPLESTIEN E2 - Innflytningsklar 4-roms med solrik terrasse, vaskerom, gjeste-wc og fast p.plass i lukket anlegg

Eieform

Andel

Tilgjengelig

0/35

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

Eplestien skal bli et godt og trygt sted å bo – du som flytter inn vil få mye mer enn en leilighet. Det kommer blant annet et felleshus, gjestehybler, delerom med verktøy og fritidsutstyr, treningsrom og drivhus. Slike fellesordninger er bra både for det sosiale miljøet og for bærekraft, to ting INEO Eiendom har stort fokus på når de utvikler nye boligprosjekter. Les mer i prospektet om bokonseptet Heime som INEO Eiendom har utviklet selv.

Det kommer et stort utvalg i leilighetstyper, her ønsker INEO Eiendom å tilby moderne og bærekraftige boliger for alle aldersgrupper i alle livssituasjoner. Eplestien vil bestå av totalt fire bygg med til sammen 107 leiligheter fordelt på 4 blokker med høyde på 4 og 5 etasjer. Byggene er plassert slik at solforholdene maksimeres og hver bolig skal kunne nyte solen lengst mulig. I E2, trinn 2, (BB2-2) med 35 leiligheter, kan du velge blant fire hovedkategorier av leilighetstyper: Start, Byhus, Allsidig og Topp. Det er selvsagt god variasjon innenfor hver kategori, så studer tegningene og finn din favoritt! Det tas forbehold om endring av antall enheter f.eks. i forbindelse med sammenslåing av enheter.

Oppdraget arkitektene i Helen & Hard fikk fra INEO Eiendom var å utvikle et prosjekt med leiligheter for alle generasjoner, et prosjekt der beliggenhetens kvaliteter skulle vise igjen i alle leiligheter.

"Det har vært en fryd å utvikle leilighetene i Eplestien. Vi planlegger alltid etter terrengets kvaliteter og den sørvendte åssiden her er ideell med tanke på lys - og solforhold. Vi har funnet fram til løsninger som gir beboerne mulighet for begge deler", forteller Dag Strass og Steffen Ommundsen, arkitekter i Helen & Hard arkitekter.

Norema er valgt som kjøkkenleverandør. Modellen Areal mellomgrå er planlagt som standard på kjøkkenet i de fleste leilighetene i kategoriene Start, Byhus og Allsidig. Modellen Parallell mellomgrå er planlagt til leilighetene i kategorien Topp. Til Start-leilighetene medfølger det hvitevarer fra Siemens og til Topp-leilighetene medfølger det hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Miele.

Baderommene blir helfliset med innredning fra Norema, vegghengt toalett og dusjhjørne i herdet glass.

Til Start, Allsidig og Byvilla leveres det trestavs hvitpigmentert eikeparkett. I Topp-leilighetene får du enstavs hvitpigmentert eikeparkett.

Alle boliger leveres med vannbåren varme med radiator.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Byggestart er vedtatt og utbyggers frist til å ha boligen klar til overtakelse er fastsatt til mai 2022.

Kontraktenes frister gjelder med følgende forbehold:
Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av corona-viruset eller tiltak iverksatt i forbindelse med dette, gir dette rett til forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Fristene justeres automatisk.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter motsvarende 70 % av dette byggetrinns verdi.
Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 01.01.2021.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 70.000,- . Ny kjøper er bundet av allerede bestilte tilvalg. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget.

Beliggenhet

I den sørvestvendte åsen like ovenfor Tasta Senter, finner du det nye boligprosjektet Eplestien. Tomten ligger på høyden på Tasta og gir dermed et fantastisk utgangspunkt når det gjelder solforhold og utsikt. Utsikten fra leilighetene vil blant annet være mot Store Stokkavannet og Ullandhaug.

Dette er et rolig og barnevennlig område, Tasta er kjent for å være det. Tastaveden, turområdet like øst for Eplestien, er bydelens største friområde og regnes blant de ti høyeste toppene i Stavanger. Her kommer du enda nærmere cruiseskipene som kommer inn til Stavanger om du vil ta en ekstra nær titt på dem. Et annet fint turområde er på Tastavarden, like vest for Eplestien, hvor det er klatretrær og bålplasser i lekeskogen som går under navnet Trollskogen. Er du heldig ser du gjerne et rådyr, i tillegg til de mange småfuglene du garantert vil se. Tasta idrettspark er også et populært alternativ for den aktive, det er et større område like nord for Eplestien hvor det er flere fotballbaner samt en skatepark som stod ferdig i 2016. Skateparken er mulig Norges, kanskje Nord-Europas største og beste skatepark – det mener i vertfall mange.

Fra Eplestien er det gangavstand til både barnehage og skole. Tasta Senter som er like nedenfor boligfeltet, har over 40 butikker og flere hyggelige spisesteder. Her finner du blant annet vaskehall, helsestasjon, legesenter og treningssenter.

Kolumbus sin bussrute nr. 5 stopper ca. 250 meter fra Eplestien, og den kjører fra Tasta til Byterminalen i sentrum åtte ganger i timen. Turen tar ikke mer enn et drøyt kvarter, ifølge rutetabellene. Ønsker du derimot å ta turen inn til byen på sykkel, skal turen være unnagjort innen du har hørt fire av dine favorittsanger på øret. Med andre ord: det tar deg ca like lang tid å sykle til byen som det tar deg å bruke bussen. Om du ønsker å kjøre selv, vil du være i byen på under 10 minutter om du kjører langs Randabergveien.

Det er mange teorier til opprinnelsen av Tasta-navnet. Én teori er at det var et turområde for de ekstra skriveføre. Derav navnet Tastatur. Eller er kanskje den andre teorien korrekt – nemlig at ordet Tasta betyr to steder eller delt i to, kan det skyldes at Tasta primært ligger mellom de to høydene Tastaveden og Tastavarden?

Uansett hvor navnet kommer fra, eller hva det betyr – så er Tasta et område med høy trivsel blant både de unge og de eldre. Forståelig nok synes vi.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Leiligheter over 80m2 selges med parkeringsplass inkludert i prisen.

Det klargjøres for montering av lader til elbil. Kostnad for ladestasjon og installering påkostes av den enkelte kjøper.

Det vil være 10 gjesteparkeringsplassertotalt for trinn 1, 2 og 3. Det tas forbehold om endringer/justeringer i antall. Se reguleringskart for plassering.

Boder

Alle leiligheter leveres med sportsbod på min. 5 kvm. Sportsboden er plassert i eller i tilknytning til parkeringskjeller.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste.

Info Eiendomsskatt

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.
Det vises ellers til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. For nærmere informasjon kan megler kontaktes.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000,- pr enhet eks mva.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 480,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert
2) Romskjema datert
3) Leveransebeskrivelse datert
4) Plantegning datert
5) Etasjetegninger datert
6) Fasadetegninger datert
7) Utenomhusplan
8) Foreløpige vedtekter for borettslaget
9) Budsjett for borettslaget

Betalingsbetingelser

Innskuddet er 25 % og resterende 75 % blir andel fellesgjeld.

Betalingsplan blir dermed slik:
10 % av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld) ved kontrakt.
15 % av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld) ved overtakelse.

10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen(minimum 15 %) + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000,- pr enhet eks mva.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 480,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Plan 2506P, detaljregulering for felt E6 i plan 1731 Tastarustå. Tasta Bydel. Vedtatt av Stavanger bystyre 20.04.2015.

Det er regulert inn 26 rekkehus på tomten. Disse skal bygges av Østerhus, og fordeles i områdene BKR2-1, BKR2-2 og BKR4-1.

Det foreligger en godkjent rammetillatelse fra tidligere som nå er under oppdatering hos kommunen. Det er forventet at denne vil være klar i løpet av våren 2020

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Plan 2506P, detaljregulering for felt E6 i plan 1731 Tastarustå. Tasta Bydel. Vedtatt av Stavanger bystyre 20.04.2015.

Det er regulert inn 26 rekkehus på tomten. Disse skal bygges av Østerhus, og fordeles i områdene BKR2-1, BKR2-2 og BKR4-1.

Det foreligger en godkjent rammetillatelse fra tidligere som nå er under oppdatering hos kommunen. Det er forventet at denne vil være klar i løpet av våren 2020

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Gjerdebakken, 4027, STAVANGER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bente Aasland
Prosjektmegler/ Markedsansvarlig (i permisjon)
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!