Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Gjerdebakken

EPLESTIEN trinn 3 - Siste sjanse, kun 1 leilighet igjen! Innflytningsklar leil. med 3 sov., 2 balkonger, 2 bad, vaskerom og fast p.plass. Tilgang til selskapslokale, hybel, drivhus og treningsrom.
Pris

kr 7 107 802 - 9 009 332

Størrelse
94 - 109 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

263/280

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Om prosjektet

Eplestien - Tasta's store salgssuksess - nå er det kun én leilighet igjen i trinn 3.

5. etasje: Leilighet 502 - BRA 113 kvm - P-rom 108 kvm
Innhold: Gang, 3 soverom (adkomst til nordvendt balkong fra hovedsoverom), omkledningsrom, 2 bad, bod/ vaskerom, stue/ kjøkken med adkomst til sørvestvendt balkong.
- Topp- og hjørneleilighet.
- Hvitevarer til kjøkken er inkludert.
- 1-stavs eikeparkett i tørre soner
- Bad leveres helfliset
- Vaskerom leveres med gulvfliser
- Vegger leveres sparklet og malt
- Vannbåren gulvvarme på bad og vaskerom. Viftekonvektor på vegg i stue/ kjøkken.
- Kjøkkenfronter i fargen mellomgrå, modell Areal, fra Norema med hvitevarer inkludert.
- Baderomsinnredning fra Norema.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Bygget er ferdigstilt og leiligheten er innflytningsklar.

Kontraktenes frister gjelder med følgende forbehold:
Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av corona-viruset eller tiltak iverksatt i forbindelse med dette, gir dette rett til forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder både ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Fristene justeres automatisk.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter motsvarende 70 % av dette byggetrinns verdi.
Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest xx.xx.xxxx.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 70.000,- . Ny kjøper er bundet av allerede bestilte tilvalg. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget.

Beliggenhet

I den sørvestvendte åsen like ovenfor Tasta Senter, finner du det nye boligprosjektet Eplestien. Tomten ligger på høyden på Tasta og gir dermed et fantastisk utgangspunkt når det gjelder solforhold og utsikt.

Dette er et rolig og barnevennlig område, Tasta er kjent for å være det. Tastaveden, turområdet like øst for Eplestien, er bydelens største friområde og regnes blant de ti høyeste toppene i Stavanger. Her kommer du enda nærmere cruiseskipene som kommer inn til Stavanger om du vil ta en ekstra nær titt på dem. Et annet fint turområde er på Tastavarden, like vest for Eplestien, hvor det er klatretrær og bålplasser i lekeskogen som går under navnet Trollskogen. Er du heldig ser du gjerne et rådyr, i tillegg til de mange småfuglene du garantert vil se. Tasta idrettspark er også et populært alternativ for den aktive, det er et større område like nord for Eplestien hvor det er flere fotballbaner samt en skatepark som stod ferdig i 2016. Skateparken er mulig Norges, kanskje Nord-Europas største og beste skatepark – det mener i vertfall mange.

Fra Eplestien er det gangavstand til både barnehage og skole. Tasta Senter som er like nedenfor boligfeltet, har over 40 butikker og flere hyggelige spisesteder. Her finner du blant annet vaskehall, helsestasjon, legesenter og treningssenter.

Kolumbus sin bussrute nr. 5 stopper ca. 250 meter fra Eplestien, og den kjører fra Tasta til Byterminalen i sentrum åtte ganger i timen. Turen tar ikke mer enn et drøyt kvarter, ifølge rutetabellene. Ønsker du derimot å ta turen inn til byen på sykkel, skal turen være unnagjort innen du har hørt fire av dine favorittsanger på øret. Med andre ord: det tar deg ca like lang tid å sykle til byen som det tar deg å bruke bussen. Om du ønsker å kjøre selv, vil du være i byen på under 10 minutter om du kjører langs Randabergveien.

Det er mange teorier til opprinnelsen av Tasta-navnet. Én teori er at det var et turområde for de ekstra skriveføre. Derav navnet Tastatur. Eller er kanskje den andre teorien korrekt – nemlig at ordet Tasta betyr to steder eller delt i to, kan det skyldes at Tasta primært ligger mellom de to høydene Tastaveden og Tastavarden?

Uansett hvor navnet kommer fra, eller hva det betyr – så er Tasta et område med høy trivsel blant både de unge og de eldre. Forståelig nok synes vi.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er inkludert én parkeringsplass i lukket garasjeanlegg.

Det vil være 10 gjesteparkeringsplassertotalt for trinn 1, 2 og 3. Det tas forbehold om endringer/justeringer i antall. Se reguleringskart for plassering.

Boder

Alle leiligheter leveres med sportsbod på min. 5 kvm. Sportsboden er plassert i eller i tilknytning til parkeringskjeller.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. Dette er dermed inkludert i felleskostnadene. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.
Det vises ellers til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. For nærmere informasjon kan megler kontaktes.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000,- pr enhet eks mva.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 480,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert
2) Romskjema datert
3) Leveransebeskrivelse datert
4) Plantegning datert
5) Etasjetegninger datert
6) Fasadetegninger datert
7) Utenomhusplan
8) Foreløpige vedtekter for borettslaget
9) Budsjett for borettslaget

Betalingsbetingelser

Innskuddet er 25 % og resterende 75 % blir andel fellesgjeld.

Betalingsplan blir dermed slik:
10 % av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld) ved kontrakt.
15 % av total kjøpesum (innskudd + andel fellesgjeld) ved overtakelse.

10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen(minimum 15 %) + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000,- pr enhet eks mva.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 480,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Plan 2506P, detaljregulering for felt E6 i plan 1731 Tastarustå. Tasta Bydel. Vedtatt av Stavanger bystyre 20.04.2015.

Det er regulert inn 26 rekkehus på tomten. Disse skal bygges av Østerhus, og fordeles i områdene BKR2-1, BKR2-2 og BKR4-1.

Det foreligger igangsettelsestillatelse (IG) for prosjektet datert 30.10.2020.

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Plan 2506P, detaljregulering for felt E6 i plan 1731 Tastarustå. Tasta Bydel. Vedtatt av Stavanger bystyre 20.04.2015.

Det er regulert inn 26 rekkehus på tomten. Disse skal bygges av Østerhus, og fordeles i områdene BKR2-1, BKR2-2 og BKR4-1.

Det foreligger igangsettelsestillatelse (IG) for prosjektet datert 30.10.2020.

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Gjerdebakken, 4027, STAVANGER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bente Aasland
Prosjektmegler/ Markedsansvarlig (i permisjon)
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!