Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Furutoppen - Åsheimkroken 27-29

Lørenskog/Rasta - Ny, stor 2-roms hjørneleilighet med garasjeplass. Klar for innflytting. Lave omkostninger. Gangavstand til buss (15 min til Helsfyr), skiløyper og Triaden kjøpesenter.
Pris

kr 4 866 786

Størrelse
51 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/36

Boligtype

Leilighet

Soverom

1

Om prosjektet

Lekker 2-roms selveier leilighet på Rasta i Lørenskog. Av kvaliteter nevnes;

- Hjørneleilighet med gode lysforhold.
- Flott kjøkkeninnredning fra Drømmekjøkkenet.
- Takhøye kjøkkenskap med gripefrie fronter
- Integrerte hvitevarer på kjøkken fra Electrolux. bl.a platetopp med induksjon.
- 1-stavs eikeparkett i alle "tørre" rom.
- Vannbåren varme i radiatorer, gulvvarme på bad.
- Elektrisk solskjerming med fjernkontroll.
- Sydvendt og overbygget balkong med belysning og strømuttak på 12 kvm.
- 1 stk p-plass i og 1 stk sportsbod.
- Heis til alle etasjer.
- Busstopp rett utenfor døren (15 min til Helsfyr).
- Gangavstand til skiløyper og Triaden kjøpesenter.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Innflyttningsklar.

Beliggenhet

Gamleveien 68/70 ligger i et sentralt, attraktivt og familievennlig boligområde på Rasta i Lørenskog kommune.

Fra eiendommen ligger Rasta barneskole en liten spasertur unna og det er kort vei til Kjenn ungdomsskole. Det ligger flere barnehager og videregående skoler i området. Nærmeste bussholdeplass er Glenneveien som ligger i umiddelbar nærhet. Det finnes et lokalt forretningssenter på Rasta hvor du finner Meny, frisør, legesenter og apotek. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort vei til Lørenskog Storsenter Triaden, Metro og Strømmen Storsenter med over 200 butikker og tilknyttede virksomheter. Lillestrøm og Oslo sentrum ligger også godt innen rekkevidde.

Det er et utbygd nett av gang-/sykkelveier i Lørenskog og omegn, og et aktivt idrettsmiljø med anlegg innen de fleste grener. Det er blant annet flere ballplasser, ishall bak Metro senter, golfbane på Losby, flerbrukshall på Fjellsrud, svømmehall og tennisbane ved Kjenn. Lørenskog har ishockeylag som ligger helt i norgestoppen, og utøvere i verdenstoppen innen freestyle og discodans.

Fra Vallerud kan du ta deg ut i lysløypenett mot Mariholtet og fra Sørlihavna går det lysløype mot Losby. Østmarka byr i tillegg på flere bade-/fiskevann og flott turterreng. Lørenskog kommune driver Losby besøksgård og kafé, hvor de besøkende kan oppleve ulike husdyr på nært hold. Losby Golfklubb har et meget flott golfanlegg med bl.a. 9 og 18-hulls golfbane, driving range, putting green og nærspillsområde.

I starten av 2020 fikk området ved Lørenskog stasjon verdens råeste helårsarena for snøopplevelser "SNØ". Parken vil ha et areal på totalt 50 000 kvm, fire alpine nedfarter, blå park med Big jump, samt langrennsspor på rundt 2 km og et fantastisk lekeområde.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Lørenskog kommune gnr. 100, bnr. 38 + 43.
Sameiets totale tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 12 193 kvm. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen.

Telenor fester (leier) en liten del av tomten, «hjørnet» av tomtens syd-østlige del. Utbygger er i dialog med kommunen om muligheten for å skille ut dette hjørnet og endelig tomtestørrelse kan reduseres med dette arealet.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger 1 stk garasjeplass i garasjekjeller.

Boder

Det medfølger 1 stk sportsbod på 5 kvm.

Økonomi

Prisinformasjon

Kr. 4.845.000,- inkl p-plass i garasjekjeller.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger ikke eiendomsskatt på boligen i Lørenskog kommune.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligen kan leies ut i sin helhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
2) Plantegning (vedlagt prospekt)
3) Utomhusplan (vedlagt prospekt)
4) Utkast sameievedtekter (kontakt megler)
5) Utkast budsjett (kontakt megler)
6) Salgsprospekt
7) Reguleringsplan m/bestemmelser
8) Matrikkelbrev
9) Grunnboksutskrift og servitutter
10) Avhendingslova

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved kontraktsunderkrift.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket 039 og datert 20.03.2017. Eiendommen ligger i et område som er regulert til:
-Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS
-Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BBB
-Energianlegg – trafo
-Uteoppholdsareal, UT

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt og IG er gitt for hele prosjektet.

Vei, vann og avløp

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket 039 og datert 20.03.2017. Eiendommen ligger i et område som er regulert til:
-Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS
-Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BBB
-Energianlegg – trafo
-Uteoppholdsareal, UT

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt og IG er gitt for hele prosjektet.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen ble ferdigstilt juni 2022, og selges som ledd i næringsvirksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte arealbekreftelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Heis
Kabel-TV
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Furutoppen - Åsheimkroken 27-29, 1461, LØRENSKOG
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tone Therese Johansen
Tone Therese Johansen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!