Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Frøytunveien 5-7

FRØY | Bekkestua - 30 unike townhouses/rekkehus i Bekkestua sentrum - Rammetillatelse godkjent
Pris

kr 11 091 750 - 14 928 550

Størrelse
110 - 151 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

17/23

Boligtype

Rekkehus

Soverom

3 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 1. - 2. kvartal 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.07.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er eiet.
Vi vet at flotte fellesarealer skaper trivsel og økt livskvalitet. Derfor vil det grønne og åpne tunet mellom husrekkene på Frøy inneholde lekeplass, mange ulike trær og vekster, sykkelparkering inne og ute. Kort sagt vil dette være det nye nabolagets naturlige møteplass. Husene har også sin egen private for- og bakhage, hvor du kan trekke deg tilbake.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger biloppstillingsplass i carport i felles utvendig anlegg mot nord-vest. Beboere i bygg C vil få carport i tilknytning til egen bolig. Alle boligene vil få avsatt plass for sykkelparkering utenfor boligen, i tillegg til felles sykkelparkering under tak på fellesareal. Se plantegning for den aktuelle enhet for nærmere informasjon.

Standard størrelse på biloppstillingsplass i carport er 2,5 meter bred og 5,0 meter lang. Fri høyde i carport kan være ned mot 2,25 meter på det laveste.

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte biloppstillingsplasser i carport, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn
seksjonseiere.

Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at lading av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele biloppstillingsplasser i carport.

Gjesteparkering kan bli tidsbegrenset og avgiftsbelagt.

Boder

Det medfølger utvendig sportsbod i tilknytning til boligen. Noen av boligene har bod både i tilknytning til terrasse og i tilknytning til inngangspartiet. I tillegg er det innvendig bod. Se plantegninger.

Økonomi

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Hage
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Frøytunveien 5-7, 1357, BEKKESTUA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bente Stubberud
Bente Stubberud
Prosjektmegler
Kontakt
Bledar Osmani
Bledar Osmani
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!