Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Frøyas gate 6

TREHUSENE PÅ FLISA - Bygging er godt i gang - 9 solgt! Et bærekraftig boligkonsept i tre - sentral beliggenhet med kort vei til sentrum, matbutikker og turstier.
Pris

kr 3 279 732 - 4 521 482

Størrelse
59 - 83 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

6/15

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

TREHUSENE PÅ FLISA!

På en solrik og sentrumsnær tomt på Flisa skal BoligPartner bygge 15 flotte leiligheter med god størrelse og vannbåren varme i gulv. Leilighetene er i en 4-etasjer høy boligblokk som bygges i treverk. Her skal det skapes et godt bomiljø med energieffektive løsninger, flott arkitektur og lekre materialvalg.

Dette blir sentrumsnære boliger beliggende i et rolig område som har vært i god utvikling de senere årene. Herfra er det kort avstand til det du trenger i hverdagen. Like ved ligger det to matbutikker, i tillegg er det kort gangavstand til sentrum hvor du finner både kjøpesenter, kafeer og restauranter. Flisa er det største handelssenteret i Solør og Kaffegata er en hyggelig og oversiktlig handelsgate hvor det arrangeres flere aktiviteter gjennom året. Flotte turmuligheter har man på Kjølaberget og Myrmoen med et godt stinett for både lange og korte turer.

Det er også fint å vite at Nedre Kjølen bo- og aktivitetssenter ligger i nabohuset til Trehusene. Hit er alle velkomne og det er alltid hyggelig å besøke den koselige kafeen, dagstua og Frisklivssentralen som ligger her.

Et enklere liv i en ny leilighet! Det skal være trygt, enkelt og godt å bo i ny leilighet. I Trehusene på Flisa kan du nyte livet mens du slipper å tenke på vedlikehold, oppussing, snømåking eller hagestell. Dette er perfekte leiligheter for deg som ønsker å bo i et rolig område, samtidig som du har nærhet til sentrum, matbutikker og turstier. Det er godt å kunne bo stille og rolig, samtidig som man får kort vei til sentrum. Ekte hverdagsluksus!

ENDELIG KOMMER BORETTSLAG TIL FLISA!

Betal så mye du selv vil på lånet:
Trehusene på Flisa har inngått avtale om IN-ordning. Dette betyr at andelseierne kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden knyttet til leiligheten når borettslaget er etablert.

Enkel og trygg hverdag:
Eier du en borettslagsleilighet, eier du din egen andel og har rett til å benytte deg av innvendige og utvendige fellesarealer. Styret i borettslaget har ansvaret for alt av vedlikehold, både av fellesarealer og selve bygningen. I en borettslagsleilighet kan du tenke på alt annet enn snømåking, plenklipping og vedlikeholdsansvar!

Du er ikke ansvarlig for naboens manglende betaling:
Borettslag som forvaltes av KOBBL er med i en nasjonal sikringsordning, som dekker kostnadene dersom en av beboerne ikke kan betale sine felleskostnader. Det betyr at du som andelseier ikke har noen risiko ved ubetalte felleskostnader for andre.

NY BOLIG?
Det er mange fordeler med å kjøpe nybygg, blant annet:
- Lave vedlikeholdskostnader
- God standard
- 5 års garanti
- Vannbåren gulvvarme
- En ny bolig har normalt vesentlig lavere strømforbruk til oppvarming enn en eldre bolig
- Vaktmestertjenester som besørger plenklipping og snømåking

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden innen utgangen av 2.kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen utgangen av 1.kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Fra Solørvegen ta inn til Frøyas gate og følg vegen i ca. 300 meter hvor eiendommen Frøyas gate 6 er på venstre side av veien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver Kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, heis, rømningsveier, carport og bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av Selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen kan det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som evt. går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og en biloppstillingsplass i carport til hver leilighet i tillegg til felles sykkelparkering. Noen av leilighetene vil i tillegg få en innvendig bod, se plantegninger.

Lagmannsretten har fastslått at det i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks anvisninger kan konkluderes med at parkeringsplasser må være 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift. I visse tilfeller hele 3 meter. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Carportene er planlagt organisert som fellesareal og vil bli tildelt av selger. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser og boder vil bli.

Parkeringsplassene tilrettelegges for installering av elbil-lader. Ladestasjon inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte andelseier.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Frøyas gate 6, 2270, FLISA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Siv Iren Helle
Siv Iren Helle
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Gina Helene Torp Opseth
Gina Helene Torp Opseth
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!