Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Fagerfjellvegen 90

SOLCELLER PÅ TAKET Usedvanlig praktiske hytter for hele familien med 4 soverom - Innflytningsklar
Pris

kr 4 215 625

Størrelse
78 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/5

Boligtype

Fritidsboliger

Soverom

3

Om prosjektet

Pris 4 400 000.
Kampanje ved kjøp av første hytte: Innvendig oppgraderingspakke til en verdi av 145.000 kr.


KJØP FØR PÅSKE: Få med solcelleanlegg ferdig montert uten ekstra kostnad. 10 paneler, 4,25 kwt.
Flere paneler kan fåes som tillegg på prisVelkommen til din nybygde hytte på Fagerfjell. La meg ta deg med på en guidet visning gjennom denne usedvanlig praktiske hytteløsningen. Her er det få fancy løsninger. Denne hytta er bygget for å være praktisk og tiltalende for alt fra barnefamilier til den ensomme som søker fjellets ro.

Før vi entrer hytte så ser du at det er bygget inn en praktisk sportsbod med inngang fra utsiden. Her kan du slenge inn ski, støvler, truger og uteklær. Det er her du også setter det ekstra kjøleskapet som alle trenger på fjellet. For man skal jo tross alt kose seg litt når man er på tur.
Vel inne i hytta får du en overraskende bra gang på over 5 kvm så her blir det plass til både heng og skap. Det er i tillegg en bod under trappa her ute i gangen.

Det er fra gangen man går direkte inn på badet. En praktisk løsning slik at man slipper å ta av seg alle klærne om man bare skal inn et lite ærend. Badet på slike hytter blir jo fort også til tørkeplassen. Så da slipper du å dra dryppende klær gjennom hele hytta.
Badet er romslig og gir plass til hele familien. Her får du et toalett, en servant og ikke minst et fint dusjkabinett. Det vil også være plass til vaskemaskin her inne, for de som ønsker dette på hytta. Jeg kan allerede nå melde at det høres bedre ut enn hva det er. Det er en kjensgjerning at vaskemaskinens mest brukte funksjon på en hytte er å lagre håndklær og klær på. Men for deg som virkelig ønsker dette så har du allerede denne plassen her.

Hovedetasjens soverom ligger på den andre siden av gangen. Så her får du alt på en flate om det er ønskelig. Og det er jo alltid behagelig å ha alt komprimert på et sted. For resten av familie og venner kan ta 2 etg. Med denne romløsningen får du også litt avstand mellom soverommene.

Stue og kjøkkenløsningen er åpen og med rikelig med vinduer i alle retninger. Du får sågar utgang både direkte fra stua og fra kjøkkenet. Slike løsninger vet jeg at folk ønsker å ha.
Kjøkkenet vil strekke seg over den ene veggen og gi godt med plass til en skikkelig langbord som samler hele familien. Her vil du kunne innta alle måltidene i lyse og flotte omgivelser, godt hjulpet av de mange glassflatene.
Selve stuedelen har også bra med plass enten du skal ha 2 tresetere, 3 +1+1 eller om du velger en hjørnesofa og som et naturlig skille mellom kjøkken og stue har du en moderne peis for både varme og ikke minst for massevis av hygge.

For å komme opp i 2 etg må du ut i gangen og opp trappa. Her finner du en løsning som faktisk overrasker.
For du har fått deg 3 soverom til, og en flott TV-stue, samt et ekstra toalettrom. Med hyttas takløsning vil få de stemningsskapende skråtakene på alle rom og for å bruke plassen vil man plassere sengene i ytterkantene for å optimalisere arealet man kan bruke å bevege seg på.

Det er slike løsninger som skaper de gode hytteminnene. For hyttelivet i 2022 er ikke som hyttelivet på 60 og 70-tallet da man hørte på radio og drakk kakao av krakelerte kopper.
Dagens hytteliv inneholder så mye mer for alle parter. Skal du virkelig få alle i familien til å kose seg så blir bredband, Netflix og Playstation også elementer på toppen av alt det gammelnostalgiske. Med denne hytta kan du samle familien, samtidig som alle får litt boltreplass. Og alt dette innenfor ikke så alt for mange kvadrat.
Kanskje best av alt. Her er alt nytt og du slipper å gjøre noen utbedringer selv. For på fjellet skal du nyte dine sårt tiltrengte og høyst fortjente fridager.

Velkommen til Fagerfjell.
Standard:
Flislagt bad og gang med varmekabler, Parkett på gulv, Furupanel på vegg og tak og kjøkken fra K-design i dempet sort.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Hyttene 2-5 planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal 2023, under forutsetning om at kjøpskontrakt er inngått før 1. april 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha fritidsboligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Grunnarbeider for Hytte 1 er igangsatt og kan ferdigstilles etter 6-7 mnd etter inngått kjøpskontrakt. Bindende overtagelsesdato avtales ved aksept av bud.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil 2 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til
overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen etter kjøpekontrakt er inngått.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for den trinnvise utbyggingen.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte hytter.

Beliggenhet

Fagerfjell er det nærmeste høyfjellet for de fleste som bor på Østlandet, med flotte tur- og friluftsområder sommer som vinter. Med blant annet godt markerte turstier, sykkeltraséer, fiskevann, totalt ca. 170 km preparerte skiløyper, alpinsenteret og snøsikker lang vinter, ligger det til rette for mange flotte naturopplevelser.

Eiendommen ligger åpent og fint. Hytta ligger på ca. 620 moh. Attraktiv beliggenheten med ski in/ski out både til Fagerfjell skisenter og langrennsløyper. Selv om hytta ikke ligger helt i bakken så er det ingen problem for å ta på seg slalomskiene allerede på egen terrasse for å stake seg inn i bakken. Fra terrassen er det få meter til skiløypa blir starten på din neste langrennstur, enten det blir en kort tur rundt vannet eller du skal legge ut på en lengre tur opp på toppen.

Fra hytta er det ca 200 m ned til Sandvatn som også gir deg gode bade og fiskemuligheter

Fagerfjell er et attraktivt og populært området på Blefjell med spredt hyttebebyggelse i flott helårs turterreng som stadig vekk får mer å by på.
Maskinpreparert skiløype 10 m fra hytta, med tilkobling til det øvrige flotte løypenettet på Blefjell.
Ønsker man heller å stå på slalom, er bakken rett ved. Fagerfjell Skisenter har både barnebakke, storbakke og kjelkeløyper for spesialkjelker.

Fagerfjell skisenter med den nyoppussede Fagerfjellstua har servering hele året, og ligger en liten gåtur på ca. 400 meter fra hytta. Blåberg kafé og dagligvare har også servering og flere arrangementer hele året, og ligger en liten kjøretur på ca. 4,5 km unna.

Det ble i 2020 åpnet en ny sykkeltrasè på 2.2 km grussti i 1.6 meters bredde som forbinder Fagerfjell med Gvelven området - på Søndre Blefjell. Trasèen egner seg for syklende og gående med og uten barnevogn.

Det nevnes for øvrig at Blefjell bare ligger i underkant av 2 timer i bil fra både Oslo og Tønsberg-Sandefjord-Larvik området.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 9, bnr 127 i Flesberg kommune.

Eiendommen er fradelt og sameiets tomt skal vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av Selger å bli
ca. 2.940 m².

Prosjektet er planlagt med totalt 5 enkelt hytter og oppføres fortløpende etter inngått kjøpekontrakt.

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor hyttene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers fritidsseksjon, skilles ut som en egen
eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også
være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og
skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler
skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Utendørs parkering på egen eiendom. Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som
tilvalg.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod ved inngangsparti.

Økonomi

Prisinformasjon

Hyttene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris kr 4.400.000,- + omkostninger kr 15.625, totalt kr 4.415.625,-.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Hytta kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til 2,8 % av kjøpesummen pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 8.750,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Leveransebeskrivelse
2 Plantegning
3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
4) Situasjonsplan
5) Utkast sameievedtekter
6) Salgsprospekt
7) Kjøpekontrakt
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelbrev foreligger ikke før eiendommen er fradelt og ettersendes.
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no
Dokumentnummer 6 og 8-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere
som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.
Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til 2,8 % av kjøpesummen pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 8.750,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Søre Solum, planid 2019001, vedtatt 25.03.2021. Området er regulert til fritidsbebyggelse og ligger i delområde 4 som er avsatt til små hytter og leilighetsbygg.
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 13.09.2022. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Søre Solum, planid 2019001, vedtatt 25.03.2021. Området er regulert til fritidsbebyggelse og ligger i delområde 4 som er avsatt til små hytter og leilighetsbygg.
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 13.09.2022. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per hytte utgjør:: 85 kvm BRA, 78 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Vann
Turterreng
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Hage
Barnevennlig
Balkong
Peis/ildsted

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Fagerfjellvegen 90, 3620, FLESBERG
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!