Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconREVETAL
Alle enheter solgt

Erling Skakkes vei 10

Skjeggestadåsen - Flott prosjektert enebolig med dobbel garasje. 4 soverom , Velkommen!

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/1

Boligtype

Enebolig

Soverom

5

Om prosjektet

Entré: Det blir overbygget inngangsparti med belysning og ytterdøren får glassfelt. Innenfor døren venter en romslig entré med trappegang. Entreen får Flis 30*60 cm. Veggene får 13 mm gipsvegger som sparkles og males.

Himlingen får 13 mm gips som males i NCS S0502-Y, bomull. I overgangen mellom vegger og himling blir det skyggelist. Gerikter leveres ferdig forbehandlet fra leverandør med synlige spikerhoder, taklist leveres som skyggelist forbehandlet fra leverandør med synlige spikerhoder. Synlige spikerhoder i lister og gerikter vil forekomme. Innerdører blir hvite i typen Rakel og vinduer leveres fabrikkmalt i bomull. Det blir trapp fra Stryntrappa.

Kjøkken: Boligen får et lekkert spisekjøkken. Kjøkkenet blir delvis åpent mot stuen. Kjøkkeninnredningen blir levert av norske Sigdal, danske AUBO, eller tilsvarende med hvite slette fronter. Det medfølger hvitevarer.

Stue/spisestue: Stuen blir på ca. 53,3 kvm, så her blir det god plass til sofagruppe, tilhørende møblement og langbord. Sistnevnte en naturlig samlingsplass til både hverdags og fest. Gode vindusflater vil fylle rommet med dagslys fra flere retninger, og det blir utgang til terrasse hvor solforholdene kan nytes fullt ut. Stuen får malte gipsvegger og parkettgulv i 3-stavs Eikeparkett.

Loftstue: Boligen får en hyggelig loftstue på ca. 15 kvm. Loftstuen blir liggende som et sosialt samlingspunkt utenfor soverommene, og vil dermed gi ytterligere spillerom for alle generasjoner. Loftstuen får malte vegger og parkettgulv.

Bad/wc/vaskerom: Boligen får bad, wc-rom og et vaskerom. Badene blir tilknyttet trappegangen i andre etasje, og får delikate fliser 60*60 på gulvene, og 30*60 på veggene. Det blir varme i gulvet og vegghengt toalett. Rommet får innredning med dobbel servant, og det blir plass til både dusjkabinett og badekar på bad i 2.etg.

I første etasje får wc-rommet og vaskerommet adkomst fra entreen. Wc-rommet får vegghengt toalett, servant, parkettgulv. Rommets utforming gir mulighet for dusjkabinett.

Vaskerom: Vaskerommet får utvendig adkomst, en kjærkommen løsning for småbarnsfamilier og dyrehold. Vaskerommet får gulvfliser i 30 cm x 30 cm. Veggene får ferdigbehandlet MDF panelplater på veggene (Se romskjema)

Soverom og garderobe: Boligen får fire gode soverom. Barnerommene vil variere i størrelsen ca. 10,9-14,2 kvm. Hovedsoverommet blir også på 14,2 kvm, hvilket skulle gi god plass for dobbeltseng og nattbord. Alle soverommene får malte gipsvegger og parkettgulv av typen Andante, Live Natural olje.

Det leveres ikke garderober, men boligen får en bod i første etasje på ca. 2,7 kvm, så her blir det plass for sykler, ski, utstyr og hageredskaper. I tillegg kommer utvendig bod i garasjen på hele 10,5 kvm hver, samt den romslige garasjen på ca 34 kvm.

Hvorfor kjøpe nytt?
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt ca 12 mnd etter igangsettelse. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger må innen 6 uker etter inngått kjøpekontrakt, varsle Kjøper skriftlig om igangsetting og om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Det er mottatt igangsettingstillatelse fra kommunen.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på
materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå
seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- signert kjøpekontrakt

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 6 uker etter inngått kjøpekontrakt.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til
endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke
i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret.
Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. naboforhold eller
forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Boligen blir liggende vestvendt med meget gode solforhold og flott utsikt. Skjeggestadåsen er et nyere boligfelt og ligger i Tønsberg kommune, ca. 5 min fra Revetal og 15 min fra Tønsberg. Beliggenheten er populær og svært barnevennlig med blant annet balløkke i kort gange fra eiendommene. Skjeggestadåsen barnehage ligger i nabolaget, og det er skolebussordning til både Røråstoppen barneskole og Revetal ungdomsskole.

Det er ca. 10 min gange til bussholdeplassen som ligger ved Bispeveien. Nærmeste videregående skoler er Re videregående på Ramnes, samt Greveskogen videregående og Wang Toppidrett i Tønsberg. Nærmeste dagligvarehandel er Rema 1000 og Meny. Sistnevnte er hele fem ganger kåret til landets best Meny-butikk. Butikken ligger på Re-torvet kjøpesenter hvor man også finner kjente kjedebutikker, apotek, vinmonopol og spisesteder.

Revetal sentrum er i en rivende utvikling og flere kjente kjeder etablerer seg i området. På området hvor Rema 1000 ligger finner du også Montér, Europris og Burger King. Power, Sport 1, Jernia, Dyreriket, treningssenter og helsetorg ligger også i området. Foruten Revetal og Horten er det kort vei til Horten, Holmestrand og vakre Åsgårdstrand.

Områdene rundt Revetal har flotte tur- og friluftsområder med bøkeskog, variert terreng og kystlandskap, noe som gir gode rekreasjonsmuligheter gjennom hele året. Her finnes det et mylder av merkede turmuligheter, og turistforeningen sørger for løypekjøring vinterstid. Idylliske ferskvann legger til rette for bading, fiskelykke og kanopadling – og det er under 30 min kjøring til salt sjø, sandstrender og båtplasser.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eneboligen skal oppføres på eiendommen Erling Skakkes vei 10, 3174 Revetal. Gnr 526, bnr 181 i
Tønsberg kommune. Selveiet tomt på 947 kvm.
Utenomhusarealer som terrasse, garasje, fasader, mv. ferdigstilles samtidig med boligen.
Utomhusarealene som innkjørsel og tomt forøvrig ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av
boligen eller så snart årstiden tillater det

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en dobbelgarasje med bod i bakkant. For øvrig mulighet for parkering i innkjørsel. Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Bod i garasje, samt en innvendig bod i 2. etg.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligen selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter
utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt som finnes på dnbeiendom.no.
Pris, kr 7.500..000,- + omkostninger, kr 34.767,-. Totalt kr 7.584.767,

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2023, men Selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Salgsoppgave med eiendommen fra a til å
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegning
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Utenomhusplan
6) Kjøpekontrakt
7) Reguleringsplan m/bestemmelser
8) Matrikkelbrev
9) Grunnboksutskrift med servitutter
10) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
11) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 6-10 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og
oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Skjeggestadåsen, deltfelt BFS-Nordre del, planid 0716 20150030 og er regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
Rammetillatelse og igangsettingstillatelse er mottatt 21.10.2022. Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan og uten dispensasjon. Erling Skakkes vei er planlagt forlenget mot nytt boligfelt mot nord, deltfelt B19, se vedlagte reguleringskart.

Det er planlagt et nytt boligfelt med 300-350 enheter nord for Skjeggestadåsen. Foreløpig planlagte innkjøring til dette feltet vil ha innkjøring gjennom Skjeggestadåsen og inn Erling Skakkes vei.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Skjeggestadåsen, deltfelt BFS-Nordre del, planid 0716 20150030 og er regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
Rammetillatelse og igangsettingstillatelse er mottatt 21.10.2022. Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan og uten dispensasjon. Erling Skakkes vei er planlagt forlenget mot nytt boligfelt mot nord, deltfelt B19, se vedlagte reguleringskart.

Det er planlagt et nytt boligfelt med 300-350 enheter nord for Skjeggestadåsen. Foreløpig planlagte innkjøring til dette feltet vil ha innkjøring gjennom Skjeggestadåsen og inn Erling Skakkes vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter
bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer for bolig 197 kvm BRA, 194 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Hvorfor kjøpe nytt?
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Erling Skakkes vei 10, 3174, REVETAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Truls Bøhle
Truls Bøhle
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!