Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconSANDNES
Alle enheter solgt

Bronsekarveien

SØRBØHAGENE - SALGSSUKSESS - KUN 12 LEILIGHETER IGJEN - 20 lekre selveierleiligheter med store terrasser ut for salg til fast pris!

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/1

Boligtype

Leilighet

Soverom

2

Beliggenhet

Bronsekarveien har en sentral samtidig tilbaketrukket beliggenhet fra byens larm og støy. Her kan du virkelig finne roen i et godt og nyetablert boligområde. Barneskole og barnehager er i gåavstand fra blokken. Lekeplasser i umiddelbar nærhet, samt en helt ny dagligvare butikk rett rundt hjørnet. Sandnes sentrum er kun er kort kjøretur eller sykkeltur unna, med et mangfold av tilbud og fasiliteter. For den turglade finnes det flere turområder i direkte nærhet, blant annet Sandvedparken som er flott opparbeidet med både park og tursti. Stokkelandsvannet gir mulighet for turer i mer åpent terreng. Trivelig gatemiljø for trilleturen, og mange fellesområder og lekeplasser for både store og små.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 45, bnr 655 i Sandnes kommune. Eiendommen kan bli grensejustert og eiendomsgrensene og arealet er ikke nødvendigvis endelig avklart på salgstidspunktet. Eiendommens tomteareal er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 1621,1 m2.

Eiendommen vil bli seksjonert og hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring som blir tinglyst. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, ganger, heis, rømningsveier, parkeringskjeller, samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Endelig adresse for den enkelte bolig foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt av kommunen før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller.
El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger / kan bestille som tilvalg.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på boligen per 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Bolig H0301 leveres med hybel, se plantegning.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for gnr 45 bnr 285, felt B01 og B03, Sørbø, planid2015211, vedtatt 18.09.2017. Eiendommen er benevnt BKS8 i detaljreguleringen og er avsatt til Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og kjøreveg. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser før det kan gis brukstillatelse.

Eiendommen ligger innenfor kommuneplan for Sandnes 2019-2035 og er avsatt til boligbebyggelse, nåværende. Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Byggetillatelse i ett trinn er mottatt 27.05.2022. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste
Balkong

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bronsekarveien, 4320, SANDNES
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Inga Radic
Inga Radic
Eiendomsmegler
Kontakt
Michael Boxill Knutsen
Michael Boxill Knutsen
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!