Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconFAGERSTRAND
Alle enheter solgt

Bråtaveien 6

Kun 1 igjen! Prosjektert arkitekttegnet tomannsbolig - 3 soverom l 2 bad l Takterrasse l Lave omkostninger

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/2

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

3

Om prosjektet

Velkommen til Bråtaveien 6. Lekker arkitekttegnet tomannsbolig!

Tomannsboligen er vertikaldelt og vil bli meget innholdsrik med blant annet 3 soverom, 2 bad og takterrasse. Det vil være et lyst og luftig oppholdsrom i boligens overetasje med god takhøyde. Et sosialt sted med gode innredningsmuligheter. Kjøkkenet blir tidsriktig og romslig med god- skap og benkeplass, samt plass til spisegruppe. Gode vestvendte lys- og solforhold fra store vinduer.

1 av 2 solgt. Siste mulighet for å sikre deg en av disse flotte boligene.

Boligen er beliggende i et etablert boligområde bestående av mye eneboliger. Det er kort avstand til bussholdeplass, Fagerstrand badestrand og servicer.

Her kan du bo tilbaketrukket, men allikevel nærhet til det meste. Du får naturen rundt deg som skaper flotte fritidsmuligheter med bading, turer og aktivitet for både store og små.
Skal du kjøpe din første bolig, ønsker du et trygt og barnevennlig bosted for familien eller bare flytte inn i en moderne og lettstelt bolig med høy standard - i Bråtaveien blir du del av et hyggelig nabolag hvor alle vil trives.

Her kan du virkelig flytte inn i din drømmebolig!

Boligene vil få en høy boligstandard, med energieffektive løsninger og følger moderne, tekniske byggeforskrifter.

Boligene selges etter prinsippet om førstemann til mølla.

Kvaliteter:
- Garasje
- Biloppstillingsplass
- Takterrasse
- Sigdal kjøkken
- Bad 60x60 flis bad
- 1 stavs eikeparkett
- 2 bad
- Vaskerom
- 3 soverom
- Vedovn
- Flott stue/kjøkken løsning
- Moderne
- Gulvvarme 1. etg

Bråtaveien 6 ligger idyllisk og sentralt til i et etablert, hyggelig og barnevennlig boligområde med kort vei til det du måtte trenge i hverdagen, enten det er til offentlig kommunikasjon, turområder, skoler, barnehager eller butikker.
4 minutter å gå til Skogheim bussholdeplass.
34 minutter til Nesoddtangen brygge med kollektivt.

Tilvalg:
Dette vil du få mer informasjon om i møte med megler eller utbygger.

Hvorfor kjøpe nytt?
- Ny bolig gir deg trygghet og forutsigbarhet.
- Lavere dokumentavgift ved kjøp av ny bolig.
- Muligheter for tilvalg.
- Helt nytt inventar levert av kvalitetsleverandører.
- Du trenger ikke pusse opp først.
- Forutsigbar økonomi.
- En ny bolig har lave vedlikeholdskostnader.
- Kjøp av ny bolig gir god tid til planlegging i perioden frem til overtakelse.
- Boligen er i forskriftsmessig stand med garantier på arbeidene.
- Energiøknomiske og klimavennlige løsninger.

Se komplett leveransebeskrivelse vedlagt i prospektet.

Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Bråtaveien 6 enheten planlegges ferdigstilt rundt 1. feb 2024.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for den usolgte enheten for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved inngåelse av kjøpekontrakt fastsette dato for endelig overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på
materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå
seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard
objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Beliggenhet

Boligen er beliggende i et veletablert og barnevennlig område på Fagerstrand i Nesodden kommune. Med flere barnehager, barneskole på Myklerud og ungdomsskole på Bakkeløkka i umiddelbar nærhet gjør at Bråtaveien 6 er en perfekt familiebolig. Eiendommen har gode sol og lysforhold med store utearealer. Nærmeste bussholdeplass er på Skogheim som går to ganger i timen og korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge. Bussene går 3 ganger i timen i rushtrafikk. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil som kan tilby flere service- og forretningstilbud som cafe, sportsbutikk og apotek. Nytt kommunehus på Tangenten med nytt bibliotek som kan benyttes av alle. Til Drøbak sentrum er det også ca. 20 minutter med bil. I sentrum finner man cafeer, restauranter, gallerier og gågater.

Fagerstrand har en av Nesoddens best opparbeidede strender med stupebrett, molo og kiosk om sommeren. Fagerstrand har en flott båthavn med utgang til molo og fyrhus. Om sommeren er det uteservering på Skippy. Nesodden har flotte turstier langs kyststien som strekker seg langs hele Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skilyøper og arrangert Nesodden på langs som har start på Fagerstrand. Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper.

Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performance avdeling, i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og Gudfaren sportsbar.

Fra Nessetveien svinger man inn til høyre på Fv156/Nesoddveien og ta deretter til venstre inn på Fagerstrandveien etter Eriks Bil Demontering. Følg veien og ta første innkjøring til venstre etter Kroa næringslokaler. Fortsett videre ned og første til venstre bakken så er boligene beliggende på venstre hånd. Eiendommen er markert med grønn til salgs skilt/plakat.

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra DNB Eiendom.

Velkommen til visning!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen Bråtaveien 4 og 6, 1454 Fagerstrand, gnr 25, bnr 93 i Nesodden kommune. Sameiets tomteareal er oppgitt av Selger å bli ca. 1240 m².
Prosjektet er planlagt med totalt 2 vertikaldelte boliger over 2 plan med tilhørende terrasse og garasje.
Fellesarealer som gårdsplass, innkjøring, samt fasader, herunder terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene .Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boligene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).
På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider et skriftlig tilbud som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i garasje og en utendørs biloppstillingsplass pr. enhet.

Boder

Det medfølger en sportsbod iht. plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligen selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av salgsoppgaven som finnes på dnbeiendom.no.
Bråtaveien 6, kr 7.490.000,- + omkostninger kr 45.092,-. Totalt kr 7.535.092,-

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Selger ikke eiendomsskatt på boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til 0,75 % av salgssum per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 10.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Salgsoppgave med eiendommen fra a til å
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegning
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan
6) Utkast sameievedtekter
7) Kjøpekontrakt
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelbrev
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no
Dokumentnummer 6-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder
dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er
ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke
anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi
deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet
ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere
som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert avselger før forbeholdet er avklart.
Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.
Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til 0,75 % av salgssum per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 10.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Nedre Fagerstrand, planid 106, vedtatt 10.11.2005, revidert 08.10.2009. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Bebyggelse for ene og tomannsboliger. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Eiendommen grenser inntil et friareal hvor det er planlagt å oppføre en hundepark. Rammetillatelse for prosjektet mottatt 09.09.2022. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler. Søknaden er/vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten
dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Nedre Fagerstrand, planid 106, vedtatt 10.11.2005, revidert 08.10.2009. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. Bebyggelse for ene og tomannsboliger. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Eiendommen grenser inntil et friareal hvor det er planlagt å oppføre en hundepark. Rammetillatelse for prosjektet mottatt 09.09.2022. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler. Søknaden er/vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten
dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig utgjør: 140 kvm BRA, 114 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Illustrasjoner brukt i markedsføring kan avvike fra faktisk leveranse.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bråtaveien 6, 1454, FAGERSTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Fredrik Haaker
Fredrik Haaker
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!